اهمیت کیفیت سود-پایان نامه درباره کیفیت سود در شرکت

دانلود پایان نامه

چرایی و اهمیت کیفیت سود و منافع استفاده از آن

با توجه به تاکید هیات استاندارهای حسابداری مالی سودمندی تصمیم، اعتقاد بر این است که کیفیت سود و به طور کلی کیفیت گزارشگری مالی مورد توجه آنهایی است که برای مقاصد معاملاتی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های خود از این گزارش ها استفاده می کنند. به علاوه تدوین کنندگان استانداردها نیز به طور غیر مستقیم کیفیت سود را به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی قلمداد می کنند. سود و اندازه گیری های ناشی از آن معمولا در طرح های پاداش و قراردادهای مربوط به بدهی ها استفاده می شوند. اخذ تصمیمات براساس سود ناقص یا کم کیفیت باعث انتقال نامطلوب ثروت می شود. به عنوان مثال، در صورت استفاده از سود به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آنها، گزارش بیش از واقع آن باعث پرداخت بیشتر به آنها خواهد شد. همچنین گزارش بیش از واقع سود، ممکن است کاهش در توان پرداخت بدهی ها را بپوشاند و وام دهندگان را به سوی تداوم وام دهی سوق دهد. از دیدگاه سرمایه گذاری نیز سود کم کیفیت نامطلوب است. زیرا تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه های اساسی و مهم و با بازده های واقعی مورد انتظار به سمت پروژه هایی سوق می دهند که واهی بوده و بازده های ساختگی و خیالی دارند. ( رحیمیان و  جعفری، 1387). به بیانی دیگر بر طبق مفهوم سودمندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انعقاد قرار دادهای مختلف استفاده می کنند. علاوه براین، می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی به صورت غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استاداردهای گزارشگری مالی است. سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آن معمولا در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند. تصمیم گیری برای قرار دادهای براساس کیفیت سود پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای نمونه، سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه ای مشابه، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد. از دیدگاه سرمایه گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. از طرفی، کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع طرح های با بازده واقعی به طرح های با بازده غیر واقعی می شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. بالاخره اینکه زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها در مورد این مورد باشند که آیا استانداردهای تدوین شده کارا بودنده اند یا خیر؟ به ستانده های سیستم حسابداری از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. معیار ارزیابی کارایی مطابق چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی، سودمند تصمیم می باشد. علاوه بر آن می توان میزان بیان صادقانه سود حسابداری گزارش شده از سود مورد نظر هیکس را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفت. (اسماعیلی، 1388)

 

3-1-2- سودآوری

همواره سودآوري مورد توجه عده كثيري از پژوهشگران حسابداري و علوم مالي بوده است. عده اي ساختار سرمايه را با سودآوري و کیفیت سود بررسي كردند. بعضي ها نيز كيفيت سود هر سهم را مورد توجه قرار داده و بر طبقه بندي جداگانه اقلام تشكيل دهنده آن تأكيد داشتند. سودآوري به توانايي شركت در كسب سود اشاره دارد. سودآوري نتيجه نهايي همه برنامه ها و تصميمات مالي شركت است. اغلب از متغيرهاي سود به فروش، بازده داراييها، بازده حقوق صاحبان سهام براي اندازه گيري سودآوري استفاده می شود. (فاستر[1]، 1986).

معیار های گوناگونی برای ارزیابی کیفیت سود وجود دارد.  در زیر به تعدادی از مطالعات در رابطه با بازده سود و سود برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده، اشاره می گردد. کیفیت  گزارشگری مالی از دیدگاه بعضی از محققان دارای تعاریف متعدد ی است و نوع تعریف به دیدگاه فرد بستگی دارد.  از آنجا که سرمایه گذاران از سود دوره قبلی شرکتها استفاده  می کنند تا سود دوره آتی را پیش بینی کنند و یا به عبارتی آن را خریداری نمایند. در این صورت گزارشات مالی بیشتر جنبه پشتیبانی برا ی تصمیمات خرید خواهند داشت سود به عنوان یکی ازمهمترین معیار های ارزیابی  عملکرد و تعیین ارزش بنگاه های اقتصادی است. به دلیل وجود محدودیت ها ی ذاتی در حسابداری ممکن است سود گزارش شده در صورتهای مالی منطبق بر سود واقعی بنگاه نباشد. برای حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده  است.

پایداری سود به معنی توانایی واحد تجاری به حفظ سطح سود اوری فعلی در بلند مدت است، به  عبارت دیگر سطح سود اوری فعلی بیانگر خوبی از سود ها ی آتی باشد. برخی کیفیت سود را به ارائه صحیح وقایع و معاملات اقتصادی تعبیر نموده اند. (حساس یگانه 1384،68)از بين همه اين متغيرها، بهترين راه براي اندازه گيري سودآوري يا ارزيابي کیفیت سود، محاسبه نرخ بازده داراييها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام است. نرخ بازده دارايي، رابطه بين حجم داراييهاي شركت و سود را تعيين ميكند. اگر يك شركت بر سرمايه گذاريهاي خود بيفزايد (البته بر حسب كل داراييها) ولي نتواند به تناسب، مقدار سود پس از كسر ماليات خود را افزايش دهد، نرخ بازده دارايي كاهش مييابد. بنابراين افزايش حجم سرمايه گذاري شركت، به خودي خود باعث بهبود وضع مالي شركت نمي شود.

(فروش خالص/ سود پس از كسر ماليات) × (كل داراييها /  فروش خالص) =  نرخ بازده داراييها

گردش كل دارايي × حاشيه فروش = نرخ بازده دارايي

[1] Foster G

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.