اورق بهادار:”پایان نامه درباره اقلام تعهدی و سهام “

دانلود پایان نامه

بازار کارای اورق بهادار و عدم تقارن اطلاعاتی

در صورتی که در یک بازار، قیمت اوراق بهادار در هر لحظه از زمان انعکاس کاملی از همه اطلاعات در دسترس باشد، می‏توان آن بازار را کارا نامید. بر اساس این تئوری هیچ کس نمی‏تواند در بلند مدت به طور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که قبول کرده بازده کسب نماید. در چنین بازاری قیمت سهام انعکاسی از ا طلاعات مربوط به آن‏هاست و تغییرات قیمت‏ها دارای الگوی خاص و قابل پیش بینی نیست. سرمایه گذاران با ارزیابی اطلاعات در دسترس و هم چنین ریسک قابل قبول خود و انتظارات خود از سود مورد نظر آینده، به ارزیابی اوراق بهادار می‏پردازند(سینایی،1373). کارا بودن بازار از اهمیت زیادی بر خوردار است، چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می‏شود و هم تخصیص سرمایه، که مهم ترین عانمل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می‏شود. بیشتر نظریه‏های اقتصادی بر این اساس تعیین شده است که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می‏کنند و کلیه اطلاعات موجود را در فرآیند سرمایه گذاری در نظر می‏گیرند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا است. در اقتصاد سنتی فرض می‏شود که قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی آن‏ها بوده و ارزش ذاتی سهام به وسیله تنزیل مبالغ جریان‏های نقدی مورد انتظار به دست می‏آید. وقتی سرمایه گذاران اطلاعات  جدیدی درباره ارزش ذاتی اوراق بهادار به دست می‏آورند، سریعا نسبت به آن واکنش نشان می‏دهند. تمامی اطلاعات جدید به سرعت در قیمت‏ها منعکس می‏شود و برای هیچ کس فرصت به دست آوردن سودهای غیرعادی بر اساس این اطلاعات باقی نمی‏ماند(خواجوی ،1384).

شاید بتوان از دید گاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین معامله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‏آید. استلیتز و گراسمن در سال 1980 فرضیه کارایی بازار در بازارهای مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. پارادوکس معروف گراسمن استلیتز بیان می‏کند که اگر بازاری از لحاظ اطلاعاتی کارا باشد (یعنی تمام اطلاعات  مربوطه در قیمت‏های بازار منعکس شوند )، هیچ کارگزاری انگیزه ای برای کسب اطلاعات در مورد این که قیمت‏ها بر چه اساسی بنا نهاده شده اند را نخواهند داشت. اما اگر همه غیر مطلع باشند، برای مطلع شدن برخی افراد باید پرداختی صورت پذیرد. بنابراین تعادل اطلاعاتی کارا وجود ندارد. در شرایط آرمانی، ارزش بازار شرکت می‏تواند به طور کامل همه اطلاعات را منعکس نماید. هنگامی که شرایط آرمانی نیست، اگر بازار کارا باشد، ارزش بازار می‏تواند به طور کامل منعکس کننده همه اطلاعاتی باشد که در دسترس همگان است. تفاوت بین این دو مجموعه اطلاعات چیزی است که آن را اطلاعات محرمانه می‏نامند. این بدین معنی است که حتی اگرقیمت اوراق بهادار بتواند به طور کامل همه اطلاعات موجود در بازار را منعکس سازد، باز هم این احتمال وجود دارد که نیرو‏های درون سازمانی و به اصطلاح افراد دارای اطلاعات نهانی درباره کیفیت واقعی شرکت، نسبت به افراد خارج از سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند. این پدیده ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بوده و منجر به ظهور مشکل انتخاب نادرست می‏گردد، زیرا افراد درون سازمانی جذب این فرصت‏ها می‏شوند، این در حالی است که این امر با منافع سرمایه گذاران در تضاد است. بدیهی است سرمایه گذاران در صورتی که از این موضوع آگاهی یابند، مبالغی را که در صورت داشتن اطلاعات کامل، آماده بودند بابت سهام شرکت بپردازند دیگر پرداخت نخواهند کرد و به این گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه در شرکت واکنش نشان خواهند داد. در این راستا می‏توان گزارشکری مالی را ابزاری دانست که به وسیله آن شدت مسئله انتخاب نادرست کاهش می‏یابد. در نتیجه فعالیت بازار اوراق بهادار بهبود یافته و مسئله نقص بازار تا حدودی مرتفع خواهد شد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.