تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی//پایان نامه انتخاب راهبرد تجاری سازی

دانلود پایان نامه

در سیستم ارزشی دانشگاه، به نظر می رسد كه تغییر سه خصیصه بسیار دشوار می باشد، انگیزه ” انتشار یا نابودی”، رابطه مبهم پژوهشگران با پول و ماهیت “غیرجذاب[1]” پژوهش های دانشگاهی (Ndonzuau et al., 2002, 283)

جنبه عمده انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شامل ملاحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه­ها و ادراكات دانشمندان، مدیران اجرایی دانشگاه، و شركت/كارآفرین­ها است. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی، شناخته شدن در مجامع علمی است كه عمدتاً از انتشار در مجلات سطح بالا، ارائه در كنفرانس­های معتبر و امتیازات پژوهشی ناشی می شود. اعضای هیأت علمی ممكن است توسط منافع مالی شخصی و تمایل به حمایتهای اضافی مطمئن برای پژوهشگران ارشد و تجهیزات آزمایشگاهی نیز برانگیخته شوند. فعالیت­ها و انگیزه­های شركت­ها و كارآفرینان نسبتاً واضح است. آنها به دنبال تجاری­سازی فناوری­های مبتنی بر دانشگاه برای منافع مالی هستند. كه برای انجام آن، تمایل به داشتن حقوق انحصاری برای فناوری­های ساخته شده دارند. در مجموع می­توان گفت كه موانع زیادی بر سر راه اثر بخشی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت  وجود دارد كه شامل: تقابل فرهنگ­ها, عدم انعطاف بروکراتیک، سیستم­های ضعیف پاداش­دهی و مدیریت غیر­اثربخش دفاتر انتقال فناوری دانشگاه­ها می باشند (سیگل و همکاران،2003).

در میان علل عدم همكاری شركت­ها با دانشگاه­ها، شركت­ها به اختلافات موجود بین اهداف دوطرف، طولانی بودن زمان پژوهش­های دانشگاهی، حوزه‎های مورد نظر مختلف و در نتیجه سؤالات پژوهشی متفاوت مد منظر دوطرف، تفاوت­های فرهنگی، و دشواری­های موجود در رویه های آشكاركردن “علم عمومی” اشاره می كنند. بعلاوه در برخی بخش­ها نیز ملاحظه می شود كه دانشگاه­ها نسبت به صنعت عقب­تر هستند، به این صورت كه فارغ التحصیلان آنها آشنایی با پیشرفت های اخیر صنعت ندارند (فونتانا و همکاران،2006)

پلوا[2](2005, 109) در مقاله­ای به دنبال یافتن پاسخ این دو سؤال است که چه منافعی دانشگاه ها و سازمانها را برای درگیر شدن در روابط صنعت و دانشگاه بر می انگیزد؟ و آیا دانشگاه ها و سازمانها با منافع متفاوتی برای وارد شدن در روابط صنعت و دانشگاه برانگیخته می شوند؟

بر اساس نتایج این تحقیق  مشاهده می­شود که هر یک از طرفین روابط صنعت و دانشگاه به دنبال انواع متفاوتی از منافع هستند. از دیدگاه دانشگاهیان، صنایع تنها به دنبال سود، بهره وری خط تولید، توسعه محصول و نظایر اینها هستند. در حالی كه فرهنگ حاكم بر دانشگاه بسیار متفاوت است. دانشگاهیان همیشه با پول برانگیخته نمی شوند. گاهی با شوق و علاقه شدید به كار، برانگیخته می شوند. در مجموع، 11 منفعت زیر به عنوان موارد عمده از سوی دانشگاه اشاره شده است: توسعه فناوری، تولید دانش، انتشارات، اعطای حق امتیاز، موضوعات مربوط به منابع انسانی، كسب سود، كسب بودجه برای پژوهش های آتی، دستیابی به بودجه­های دولتی، تحقیقات بنیادی، تحقیقات كاربردی و كاربردی كردن دانش جدید (پلوا،2005).

فقدان درك طرفین از فرهنگ یكدیگر و اهداف متعارض بین آنها می­تواند مانع از روابط مناسب بین آنها شود، بویژه اینكه بین علاقه به انتشار یافته­های جدید علمی و استفاده تجاری از دانش جدید، تعارض وجود دارد (دیباکر و وجلر،2005).

سیگل و همکارانش پس از بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی فراگرد انتقال دانش از دانشگاه به صنعت، توصیه­های زیر را برای بهبود این فراگرد، در مورد دانشگاه­ها ارائه می­دهند:

  • دانشگاه ها باید درك خود را از نیاز های “مشتریان” واقعی خود یعنی شركت ها كه می توانند فناوری‎های آنها را به طور بالقوه تجاری سازند، بهبود ببخشند.
  • در مذاكرات بر سر توافقات انتقال فناوری، موضع منعطف تری اتخاذ كرده و سیاستها و رویه های انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را ساده تر و مؤثرتر كنند.
  • مدیران دفاتر انتقال فناوری و متصدیان اعطای امتیاز را از افراد دارای تجربه كسب و كار انتخاب كنند.
  • در دفاتر انتقال فناوری به جبران خدمت انگیزشی روی آورند.
  • مدیران اجرایی پژوهشی/ مدیران را از میان افراد دارای دید استراتژیك كه می توانند به عنوان مهره های مرزی مؤثری عمل كنند انتخاب نمایند.
  • منابع بیشتری به دفاتر انتقال فناوری و امتیاز دهی اختصاص دهند.
  • پاداش برای مشاركت دانشكده ها در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را از طریق ارزشگذاری حق امتیازات و مجوزها در تصمیمات ارتقاء و تصدی، افزایش دهند. و به اعضای هیأت علمی اجازه دهند كه بخش بزرگی از درآمد اعطای امتیاز را داشته باشند.
  • تشخیص ارزش ارتباطات فردی و شبكه­های اجتماعی، شامل دانشمندان، دانشجویان، و فارغ التحصیلان (سیگل و همکاران،2003)

2-6- عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

براساس بررسی های انجام گرفته و با توجه به مرور ادبیات مرتبط با تجاری سازی، شش جریان تحقیقاتی مرتبط با عوامل موثر بر تجاری سازی حاصل شده که در راستای مطالعات انجام شده توسطO’Shea (2004) می باشد. چهار دسته از عوامل تعیین کننده فرآیند انتقال فناوری و دو دسته دیگر مرتبط با پیامدهای آن می باشد. در ادامه به هر کدام از عوامل شش گانه به تفصیل پرداخته می شود:

 

2-6-1- ویژگی های فردی

تعدادی از مطالعات روی اهمیت شخصیت، انگیزش و ویژگی های تاثیرگذار روی کارآفرینی دانشگاهی تاکید می کنند. این جریان تحقیقاتی زمینه مشترکی را بیان می کنند: رفتار شرکت های زایشی، انعکاسی از اقدامات فردی است و بنابراین تاحد زیادی از  شخصیت، توانایی و یا تمایل فرد برای درگیری موفقیت آمیز در رفتار کارآفرینی تاثیر می پذیرد(دست و پتل[3]،2005).

 

2-6-2- عوامل  سازمانی

دانشمندان حوزه مسائل اجتماعی  که در سطوح سازمانی تحقیق می کنند، رویکرد متفاوتی درباره مطالعات حوزه فعالیت های شرکتهای زایشی دارند(اوشیا،2004). بخصوص، محققان تمایل دارند تا ارتباط هایی بین فعالیت های مرتبط با انتقال فناوری و سطح و ماهیت تحقیقات انجام شده مثل کیفیت محققان، ماهیت تحقیق دانشگاهی و حضور انکوباتورهای فناوری و دفاتر انتقال فناوری ایجاد کنند (مارکمن و همکاران، 2005).

 

2-6-3- عوامل نهادی

اعتقاد جریان تحقیقاتی سوم این است که فعالیت های انتقال فناوری دانشگاهی انعکاسی از رفتار نهادی است (اوشیا،2004) این جریان پیشنهاد می کند که دانشگاه هایی که فرهنگ هایی دارند که از فعالیت های تجاری سازی حمایت می کنند، سطوح بالاتری از تجاری سازی و نرخ های بالاتری از فعالیت های انتقال فناوری دارند. در مقابل، محیط های دانشگاهی که کارآفرینی را تشویق نمی کنند، فعالیت های زایشی کمتری را دارند (هامفریس[4]،2003).

 

2-6-4- عوامل خارجی

این جریان تحقیقاتی  روی تاثیر عوامل اقتصادی کلان تری روی فعالیت های تجاری سازی دانشگاه ها تاکید می کند. سه عاملی که می توان درباره تاثیر آن ها روی فعالیت های زایشی بحث کرد،  دسترسی به سرمایه مخاطره پذیر، الزامات قانونی اختراعات ( مثل قانون بای – دول در آمریکا) و زیرساختهای دانشی در منطقه  اند(دایی و همکاران[5]،2004).

[1] disinterested

[2] Plewa

[3] D’Este and Patel

[4] Humphreys

[5] Dai et al.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.