جریان نقدی حسابداری/پایان نامه درمورد کیفیت اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه

جریان نقدی حسابداری

استهلاک+ سود خالص پس از کسر مالیات =جریان نقدی حسابداری

در این پژوهش، سه تعریف متفاوت دیگر از جریان وجوه نقد به این شرح ارائه می‌شود:

جریان نقدی حقوق صاحبان سهام:

جریان نقدی است که پس از تامین نیازهای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه‌های مالی، هزینه‌های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شر‌کت باقی می‌ماند.جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهامداران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به‌‌کار می‌رود. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به‌سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی درآن دوره را نشان می‌دهد.

جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریانهای وجوه نقد ورودی دوره – جریانهای وجوه نقد خروجی دوره

در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی شده به‌علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد.

جریان نقدی آزاد

جریان نقدی حاصل از عملیات بعد از ‌کسر مالیات بدون احتساب بدهی‌ها و هزینه‌های بهره شرکت است. بنابراین، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است ‌که بعد از پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد. در شرکتهای بدون بدهی یا فاقد اهرم مالی، جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است.

جریان نقدی آزاد=جریان نقدی حقوق صاحبان سهام با فرض این‌که شرکت بدهی نداشته باشد.

اغلب گفته می‌شود که جریان نقدی آزاد، وجوه نقد ایجاد شده در شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز برای سهامداران و بستانکاران را نشان می‌دهد. این ادعا صحیح نیست، زیرا جریان نقدی سرمایه‌ای نشان می‌دهد که وجوه نقد ایجاد شده بوسیله شرکت متعلق به سهامداران و بستانکاران است.

 جریان نقدی سرمایه‌ای:

جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به‌علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت شده برای بهره به‌علاوه بازپرداخت اصل وام (یا پس از ‌کسر افزایش در اصل وام) است.

جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام =جریان نقدی سرمایه‌ای

نحوه محاسبه جریانهای وجوه نقد به کمک صورتهای مالی

1– جریان نقدی حقوق صاحبان سهام

جریان نقدی حقوق صاحبان سهام بر اساس مفهوم جریان وجوه نقد است و جریان وجوه نقد طی دوره، تفاوت بین جریانهای داخلی و خارجی وجوه در آن دوره است

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.