راهبرد ارتباط خارجی:/پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان

دانلود پایان نامه

راهبرد مدیریت ارتباط با رسانه

منظور از انتقال مطلب به رسانه، نحوه تعامل سازمان با رسانه های ارتباط جمعی در قالب تهیه، ارسال و اصلاح خبر است. ارتباط سازمان با خبرنگاران نیز در همین چارچوب قابل تعریف است. با بهره گیری از انتقال مطلب به رسانه های جمعی، سازمان می تواند به صاحب نظران و دیگر مخاطبان کلیدی دست یابد. رسانه های جمعی، به معنای آن است که جریان اطلاعات از طرف یک منبع روابط عمومی می تواند به شکلی کارآمد و به سرعت به مخاطبان زیادی برسد. براساس تقسیم بندی دو بعدی از راهبردهای ارتباطات، می توانیم راهبردهای انتقال مطلب به رسانه ها را هم در چهارگونه شناسایی کنیم: ارئه سریع و دقیق واقعیت، آرایش توالی(تقدم و تأخر) واقعیت، تعدیل و اصلاح واقعیت و تبدیل موضوع به صدر اخبار (همان منبع)

راهبرد ارتباط با مخاطبان و ذینفعان: افکار عمومی شامل آن دسته از مردم است که به نحوی با سازمان در ارتباط هستند، مخاطبان آن دسته از مردم هستند که پیام ارسالی از سوی سازمان را دریافت می دارند. برای راهبردهای ارتباط با مخاطبان و ذینفعان چهارگونه راهبردی را می توان شناسایی کرد: تعامل با مخاطبان، تغییر نگرش مخاطبان، جلب نظر مخاطبان و آگاه سازی مخاطبان(اعرابی و فیاضی).

راهبرد نشر مطلب: در راهبردهای نشر، موضوع مورد توجه عبارت است از نحوه ای که روابط عمومی می خواهد مطالب مورد نظر را به مخاطب برساند. رسانه های چاپی، مانند روزنامه ها و مجلات و دیگر نشریات ادوری و کتاب ها برای ارتباطاتی مناسب هستند که باید برای مدتی نگهداری و بازخوانی شوند. روزنامه ها، سریع تر و گسترده تر هستند؛ مجلات دیرتر چاپ شده و عمیق تر به موضوعات نگاه می کنند و احتمال اینکه مجلات، مخاطبان خاصی را هدف فعالیت های خود قرار دهند، بیشتر است. کتابها هم دیرتر منتشر می شوند، اما اثرگذاری آن بر مخاطبان بیشتر است.

روش های مختلفی برای نشر مطلب وجود دارد. به منظور گونه شناسی این روش ها در زمینه انتشار مطالب از کتاب ویلکاکس و همکاران استفاده شده است: نشر علمی و تخصصی (کنفرانس های علمی، مجلات و کتب تخصصی)، نشر داخلی (نشریات سازمان)، نشر تخصصی (مجلات تخصصی) و نشر گسترده (روزنامه و ماهنامه).

2-14-6 راهبرد ارتباطات خارجی

ارتباطات خارجی را می توان به عنوان تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته یک شرکت، موسسه یا دولت برای برقراری روابطی مفید با مخاطبان و مردم دیگر کشورها دانست. این مخاطبان را می توان به عنوان گروه های مختلفی از مردم تعریف کرد که تحت تأثیر عملیات یک شرکت خاص، موسسه یا دولت قرار می گیرند یا می توانند بر آن اثر بگذارند. در ارتباطات خارجی، تفاوت های موجود در زبان ها، قوانین و فرهنگ ها به عنوان عناصر مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. همین تفاوت ها باعث می شود که ارتباطات خارجی را به عنوان یک زیرسامانه مستقل در مجموعه زیرسامانه های ارتباطات تعریف کنیم. به همین دلیل، فعالیت هایی که ارتباطات سازمان در ارتباطات خارجی دارد، متفاوت با ارتباطات داخلی هستند.

برای گونه شناسی راهبردهای ارتباطات خارجی عبارتند از: عضویت در نهادهای بین المللی (تعامل مؤثر با سازمان ها عضو)، تقویت توانمندی داخلی (شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها)، همکاری محدود بین المللی (معرفی توانایی و کسب اعتبار) و اطلاع رسانی بین المللی (ارتباط بر حسب ضرورت با مخاطبان بین المللی). (همان منبع)

2-14-7 راهبرد ارتباطات الکترونیک

ارتباطات الکترونیک، پدیده ای است فن آورانه که زاییده انقلاب اطلاعات و ارتباطات است. در تعریفی ساده، ارتباطات الکترونیک شامل شیوه های اجرایی وظایف روابط عمومی با استفاده از ابزارهای الکترونیک تعریف کرد. هدف ارتباطات الکترونیک استفاده از فن آوری های نوین نیست؛ بلکه ابزاری در خدمت ارتباطات سازمانی برای دستیابی به اهداف سازمان است. گونه های راهبردی ارتباطات الکترونیک عبارتند از: مجازی، سایبر، آن لاین و دیجیتال. (همان منبع)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.