شبکه شایستگی‌ عاطفی//پایان نامه درباره هوش هيجاني و اعتماد

دانلود پایان نامه

مدل شبکه شایستگی‌های عاطفی

این مدل که توسط «گلمن» و «بویاتزیس[1]» ارائه شده است یک بازنگری و پالایش در مدلی است که گلمن در سال 1998 بکار برد. این مدل شامل چهار بعد خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط و داراي 20 مولفه است که به قرار زير است (حسيني، 1385):

الف- خودآگاهی[2]: خودآگاهي در بردارنده‌ي خودآگاهی عاطفی، خود ارزیابی دقیق و صحیح، و اعتماد به نفس است.

P خودآگاهی عاطفی: به معنی این است که افراد نسبت به عواطف خود و تاثیر آن‌ها آگاهی و شناخت کافی دارند. افرادی که دارای این ویژگی هستند:

◄ می‌دانند چه عواملی را احساس می‌کنند؛

◄ برای این افراد چگونگی تاثیر احساسات بر عملکردشان قابل تشخیص است؛

◄ به ارتباط بین احساسات‌شان و آن چه که فکر می‌کنند، انجام می‌دهند و یا بیان می‌کنند، آگاه هستند؛

◄ از اهداف و ارزش‌های‌شان آگاهی و شناخت کافی دارند.

P خود ارزیابی دقیق و صحیح: به معنای آگاهی فرد از محدودیت‌ها و نقاط قوت خویش است. افرادی که دارای این خصیصه هستند:

◄ از نقاط قوت و ضعف خود آگاهند؛

◄ اهل تفکر بوده و از طریق تجربه یاد می‌گیرند؛

◄ به دنبال بازخوردهای روشن، دیدگاه جدید و آموزش مستمر هستند.

P اعتماد به نفس: به معنای اطمینان از ارزش‌ها و ظرفیت‌های خود است. افرادی که دارای این خصیصه هستند:

◄با قدرت و احساس هویت، به معرفی خود می‌پردازند؛

◄ به‌رغم وجود فشارها و شرایط عدم اطمینان، به اراده عمل نموده و توانایی این را دارند که تصمیمات درست و منطقی اتخاذ نمایند.

◄توانایی این را دارند که ایده‌های جدید ارائه دهند ودر صحت آنچه که تشخیص می‌دهند، اصرار ورزند.

ب) خودمدیریتی[3]: خودمديريتي نيز دربردارنده‌ي خودکنترلی، قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی، انطباق پذیری، بهينه‌سازي، و خلاقيت و ابتکار هستند:

P خودکنترلی: به طورکلی به معنای اداره عواطف و امیال مخرب است. افراد صاحب این خصیصه:

◄ در شرایط بحرانی تمرکز خود را به خوبی حفظ می‌کنند؛

◄ حتی در لحظات سخت و آزاردهنده خویشتن‌دار، آرام، مثبت و خونسرد هستند؛

◄ احساسات نسنجیده خود را به طور موثر کنترل می‌کنند؛

◄ با شکست‌ها و موفقیت‌ها با متانت روبرو می‌شوند؛

P قابلیت اعتماد: به معنی حفظ معیارهای درستی و صداقت است. افراد صاحب این خصیصه:

◄ معتبر و باور کردنی هستند؛

◄ مسئولیت اعمال‌شان را به عهده دارند، اشتباهات شخصی خود را پذیرفته، با اعمال غیر اخلاقی برخورد می‌کنند؛

P وظیفه شناسی: به معنی قبول مسئولیت در مقابل عملکرد شخصی است. کسانی که دارای این ویژگی هستند:

◄ کوشش می‌کنند به تعهدات و وعده‌های خود پایبند باشند؛

◄ در کارهای‌شان دقیق و برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند؛

◄ برای تحقق اهداف خود همیشه پاسخ‌گو هستند؛

P انطباق‌پذیری: یعنی انعطاف در رویارویی با چالش‌ها و تغییرات. چنین افرادی:

◄ به آرامی با موقعیت‌ها برخورد نموده و توانایی اعمال تغیرات سریع، جابجایی اولویت‌ها و مدیریت مستمر تقاضاهای مختلف را دارا هستند؛

◄ نگرش آن‌ها نسبت به رویدادها انعطاف‌پذیر است.

P بهینه سازی: یک تلاش خوش‌بینانه برای استمرار در پیش‌برد عملکرد و تلاش در جهت بهبود یا دست‌یابی به استانداردهای عالی است. افراد دارای این ویژگی:

◄ نتیجه‌گرا هستند؛

◄ ریسک‌پذیرند و با میل و رغبت با انواع چالش‌ها روبرو می‌شوند؛

◄ برای کاهش عدم اطمینان و یافتن راه‌حل‌ها یا شیوه‌های بهتر انجام کار به دنبال اطلاعات لازم هستند.

P ابتکار و خلاقیت: دلالت بر ایده‌ها، رویکردها و اطلاعات جدید دارد. اینگونه افراد:

◄ جنبه فکری بسیار گسترده‌ای دارند که آن‌ها را در ایجاد راه‌حل‌های ابتکاری و بدیع در جهت حل مسائل کمک می‌نماید؛

◄ دارای دیدگاه‌های جدید بوده و قدرت ریسک کردن دارند؛

◄به دنبال ایده‌های جدید از منابع متنوع و گسترده هستند.

 

ج) آگاهی اجتماعی[4]: دربرگيرنده‌ي همدلي، خدمت گرا و آگاهي سازماني است.

P همدلی: به معنی داشتن یک آگاهی موشکافانه و دقیق از احساسات، دل مشغولی‌ها و نیازهای دیگران است. چنین افرادی:

◄ دقیقاً به علائم عاطفی که از دیگران نشان داده می‌شود، توجه می‌کنند؛

◄ با توجه به ادراکات و نیازهای دیگران به حل مسائل و مشکلات آن‌ها می‌پردازند؛

◄ در رابطه با ادراکات و نگرش‌های دیگران حساسیت به خرج می‌دهند؛

P خدمت‌گرا: به معنی توانایی شناسایی نیازهای مشتریان و ارباب رجوعان و منطبق ساختن آن نیازها با تولیدات و خدمات خود بوده و رابطه‌ای عاطفی بین خریدار و فروشنده وجود دارد. این افراد:

◄ نیازهای مشتریان را شناسایی می‌کنند و محصولات خود را با آن نیازها منطبق می‌سازند؛

◄ راه‌های افزایش رضایت مشتریان را مورد بررسی قرار می‌دهند؛

◄ از دیدگاه مشتریان درک درستی دارند و به عنوان یک مشاور متعهد، عمل می‌کنند؛

◄ از روی میل و رغبت به دیگران کمک‌های مناسبی ارائه می‌دهند؛

P آگاهی سازمانی: مطالعه جریان‌های عاطفی، گروه و ارتباطات، توانایی شناسایی احساسات و وقایع سیاسی جاری درون گروه‌ها را شامل مي‌شود. این افراد:

◄ از جریان‌های سیاسی و اجتماعی موقعیت‌ها برای تغییر درست ارتباطات کلیدی قدرت، آگاه هستند؛

◄ موقعیت‌ها و حقایق سازمانی و بیرونی را درک می‌کنند؛

◄ شبکه‌های مهم اجتماعی را شناسایی می‌کنند؛

◄ نیروهایی را که دیدگاه‌ها و فعالیت‌های مشتریان و رقبا را تشکیل می‌دهد، شناسایی می‌کنند.

 

د) مدیریت روابط[5]: مديريت ارتباط نيز شامل ارتباطات، کمک به رشد دیگران، نفوذ، مديريت تعارض، تاثیر پذیری از تغییرات، رهبري، تعهدسازي، و همکاری و مشارکت است.

P ارتباطات: به معنای بی‌پرده گوش دادن، اشاعه‌ي اطلاعات و پذیرش دیدگاه‌های دیگران است. ارتباطات جایگاه مهمی در هوش هيجاني دارد. چنین افرادی:

◄ با دقت به دیگران گوش داده و به دنبال درک و فهم متقابل بوده و از تسهیم اطلاعات با دیگران استقبال می‌کنند؛

◄ به طور موثر از ارسال و دریافت علائم هیجانی برای روشن ساختن پیام‌های‌شان بهره می‌گیرند؛

◄ ارتباطات باز (رودررو) را تشویق و ترویج نموده و اخبار ناگوار را  همانند اخبار خوب پذیرا هستند.

P کمک به رشد دیگران: به معنی احساس نیاز به بهبود (حس نیازهای تکاملی افراد) و تقویت توانایی‌های آن‌ها است. این افراد:

◄ نقاط قوت و فضیلت‌های دیگران را تشخیص داده و در رشد و توسعه آن‌ها کمک می‌کنند؛

◄ وظایفی را به افراد پیشنهاد می‌کنند که چالشی بوده و منجر به رشد مهارت‌های آن‌ها می‌گردد.

P نفوذ: روشي موثر برای تشویق و متقاعدسازی دیگران، قبضه کردن و اداره موثر عواطف دیگران به شمار مي‌رود. این افراد:

◄ در متقاعد کردن افراد مهارت دارند؛

◄ درخواست‌های خود را از طرف مقابل با بیان خوش عنوان می‌کنند.

P مدیریت تعارض: به معناي مذاکره و برطرف ساختن اختلافات است. مدیریت تعارض به کارکردن با افراد سرسخت و موقعیت‌های تنش زا و تشویق مباحث و مذاکرات باز کمک مي‌کند. این چنین افرادی:

◄ تعرضات و تضادهای بالقوه را شناسایی و به حل آن‌ها کمک می‌کنند؛

◄ راه‌حل‌های برد – برد را سازمان‌دهی می‌کنند؛

◄ با دیپلماسی و تدبیر، افراد ناسازگار و موقعیت‌های تنش‌زا را مدیریت می‌کنند؛

◄بحث و مذاکره آزاد را تشویق می‌کنند.

P رهبری: هدایت اشخاص و گروه‌ها و بر انگیختن دیگران برای کار کردن با یکدیگر در جهت اهداف مشترک است. افراد صاحب این خصیصه:

◄ دارای قدرت بیان و برانگیختن دیگران در جهت یک چشم انداز و انجام ماموریت مشترک هستند؛

◄ در صورت نیاز، افراد به راهنمایی و هدایت، بدون در نظرگیری موقعیت زمانی، پیش‌گام هستند؛

◄ از طریق الگو و نمونه افراد را هدایت و رهبری می‌کنند؛

◄ ضمن پاسخ‌گو نگه داشتن افراد، آن‌ها را در جهت عملکرد بهتر راهنمایی می‌کنند.

P تاثیر پذیری از تغییرات: اعمال مدیریت تغییر، توانایی تشخیص نیاز به تغییر و کمک گرفتن از دیگران برای یادگیری ابتکارات جدید. اين گونه افراد:

◄ نیاز برای تغییر، به چالش کشیدن وضع موجود و دفاع کردن از تغییرات را تشخیص می‌دهند؛

◄ الگوی تغییر مورد نیاز دیگران هستند.

P تعهد سازی: پذیرش روابط موثر را شامل مي‌شود.  این افراد:

◄ با تعامل و همکاری به ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تیم‌سازی می‌پردازند؛

◄ شبکه‌های ارتباطی را ایجاد می‌کنند که بر مبنای راستی و خوش‌بینی است؛

◄ روابطی را ایجاد می‌کنند که دارای منافع دو طرفه است.

P همکاری و مشارکت: به معنای توانایی کارکردن با دیگران در گروه‌ها برای رسیدن به اهداف مشترک

است. افراد صاحب این خصیصه:

◄ دارای حس همکاری و سهیم شدن در اطلاعات و منافع مشترک هستند؛

◄ جو همکاری دوستانه را توسعه می‌دهند؛

◄ فرصت‌ها را برای همکاری کشف کرده و آن‌ها را پرورش می‌دهند.

[1] . Boyatzis

  1. Self- awarness
  2. Self- management
  3. Social- awareness
  4. Relationship management
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.