مزایای سهام عادی:/پایان نامه درمورد سودانباشته و انتشار سهام

دانلود پایان نامه
  • مالكيت شركت :دارندگان هر نوع سهام (عادي و ممتاز ) مالك شركت به حساب مي آيند ولي از آن جا كه دارندگان سهام ممتاز (در مقايسه با دارندگان سهام عادي ) نسبت به دريافت سود و اصل سرمايه شركت حق تقدم دارند مي توان گفت كه دارندگان سهام عادي به اصطلاح مالك نهايي هستند. اين نوع مالكيت به آن مفهوم است كه صاحبان سهام عادي بايد پذيراي بيشترين ريسك سرمايه گذاري در شركت باشند. اگر ريسك هاي مالي و تجاري باعث افت شديد سود هر سهم گردند يا اگر شركت با زيان مواجه شود قيمت بازرار و ارزش ذاتي سهام عادي به شدت كاهش خواهد يافت. اگر شركت منحل گردد يا كل دارائي هاي ان به فروش رود پس از تسويه كليه بدهي ها و باز پرداخت حقوق سهام ممتاز آن چه كه باقي مي ماند به صاحبان سهام عادي تعلق خواهدگرفت.
  • مسئوليت محدود :اگر تمام دارائي هاي شركت بر اثر ورشكستگي فروخته شود و پول حاصل به اندازه‎اي نباشد كه جوابگوي همه طلبكاران شركت باشد در چنين موقعيتي بستانكاران شركت نمي توانند صاحبان سهام عادي را تحت پيگرد قانوني قرار دهند.
  • كنترل شركت :يكي از ويژگي ها مهم شركت سهامي اين است كه سهام آن ها در دست افراد نسبتا زيادي است و هيچ شخص بخصوصي نمي تواند كنترل فردي بر آن اعمال كند در نتيجه امور و فعاليت هاي شركت در دست مديران است و دامنه اعمال نفوذ صاحبان سهام عادي فقط تا آن جا كشيده مي شود كه مي توانند در مورد مسائل خاصي رأي بدهند.
  • حق رأي :دارندگان سهام عادي علاوه بر اينكه حق انتخاب هيئت مديره شركت را دارند مي توانند با اكثريت آراي خود اقدامات پيشنهادي مديريت شركت را تأييد و يا رد كنند. هر سهم يك حق رأي دارد. مثلا پيشنهاد ادغام شركتي در يك شركت ديگر با پيشنهاد مربوط به تغيير نمودار سازماني شركت با اكثريت آراي صاحبان سهام خريد شركت صورت مي گيرد.
  • حق تقدم خريد سهام :اگر شركتي به سهامداران خود حق تقدم خريد سهام بدهد آنان مي توانند درصد مالكيت خود را در شركت ( در صورت انتشار سهام عادي جديد ) حفظ كنند. فراتر اينكه سهامداران عادي مي توانند به تعداد كافي اوراق بهادارجديد شركت ( از نوع قابل تبديل به سهام عادي ) بخرند و با تبديل اين اوراق بهادار به سهام عادي نسبت مالكيت خود را همچنان حفظ كنند. اگر سهامداران در مجمع عمومي شركت حق تقدم خريد سهام را از خود سلب كنند، شركت مي تواند سهام عادي جديد را به قيمت عادلانه به عموم مردم عرضه كند و در اين صورت افراد جديدي  در شركت سهيم شده، درصد مالكيت سهامداران قبلي در شركت كاهش مي يابد.
  • حق تقدم دريافت سود سهام :پس از اينكه يك شركت ماليات و سود سهام ممتاز خود را پرداخت كرد؛ مي تواند باقي مانده را به عنوان سود سهام به صاحبان سهام عادي بپردازد. مقداري از اين سود به حساب سود سنواتي (يا سود انباشته ) منتقل مي گردد. سود سنواتي يكي از مهم ترين منابع تأمين مالي شركت (براي دوره هاي بلند مدت ) است. پرداخت سود سهام نوعي توزيع سود خالص ميان سهامداران است و از اين رو، سود پرداختي هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود، بنابراين سود سهام پرداختي نمي تواند در آمد مشمول ماليات شركت را كاهش دهد. امكان دارد كه سودسهام تقسيمي يك شركت نسبت به سال قبل كاهش يا افزايش يابد يا اينكه اصلا پرداخت نگردد. در اين صورت سهام عادي به عنوان اوراق بهاداري كه داراي بازده ثابت هستند به حساب نمي آيند.
  • ساير حقوق :سهامداران عادي حق دارند سهام خود را بفروشند يا آن ها را به ديگري انتقال دهند شركت نمي توانند اين حق را از آن ها سلب كند يا مانع اين نقل و انتقال گردد. از سوي ديگر اين نقل و انتقال ها بر موجوديت شركت هيچ اثر قانوني و حقوقي ندارد. فراتر اين كه صاحبان سهام عادي حق دارند دفاتر شركت را مورد بررسي قرار دهند ولي در عمل اين حق به شدت محدود مي گردد و فقط اطلاعاتي را در بر مي‎گيردكه شركت در اختيار عموم مردم قرار مي دهد.
  • سر رسيد :سهام عادي داراي سر رسيد نيستند و قابل بازخريد و قابل تبديل نيز نمي توانند باشند. اگر شركت به ميل و ارداه خودش منحل گردد مبلغ نسبتا زيادي ممكن است نصيب سهامداران شركت شود، ولي در مواردي كه شركت ورشكست مي شود احتمالا چيزي نصيب صاحبان سهام عادي نمي گردد.

سهام عادي ( از ديدگاه تأمين مالي ) داراي نقاط ضعف و قوت بسيار زيادي است. نقاط قوت اين سهام، از نظر تأمين مالي به مراتب بيش از نقاط ضعف آن ها است. در عين حال ، در همه موارد بايد با توجه به شرايط موجود قضاوت كرد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.