مزایای کارآفرینی سازمانی،پایان نامه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

دانلود پایان نامه

1-1-1-                    مزایای کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط

 

همان طور که اشاره شد، محیط پیچیده امروزی، سازمان­ها را با ابهام و پیچیدگی زیادی مواجه کرده است و به نظر می­رسد تنها راه نجات سازمان­ها­، استفاده از شیوه­هاي خلاقانه و نوآورانه درجهت انعطاف­پذیرتر کردن شرایط، بهره­گیري از فرصت­ها به سود خود و رقابت با رقبا است. بنابراین، در دنیاي متغیر کنونی، تنها سازمان­هایی موفق­اند که بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ داده و نیازهاي مشتریان را بهتر از رقبا برآورده سازند و این امر جز با وجود افراد کارآفرین در سازمان­ها صورت نمی­گیرد(زارع مهرجردی، رضایی، عربیون، اکبری، 1389؛ فاربر، 1999). در واقع تغییرات سریع و مداوم تکنولوژیکی و محیطی یکی از مهم­ترین برانگیزاننده­های فرصت­های کارآفرینی بشمار می­روند(رضوانی، گلابی، 1390؛ هایتون، 2005). اگرچه تنها با بکارگیری این افراد، سازمان­ها کارآفرین محسوب نمی­شوند، اما استخدام آن­ها و ایجاد جو کارآفرینانه مزایای را زیادی برای سازمان­ها به همراه دارد که خود باعث شده سازمان­ها به اتخاذ این گونه سیاست­ها ترغیب شوند. محققان زیادی در پژوهش­های خود به بخشی از این مزایا اشاره کرده­اند که در جدول 2-8 می­توان مشاهده کرد.

جدول ‏2‑8- خلاصه ای از مزایای بکارگیری کارآفرینی سازمانی

مزایای کارآفرینی سازمانی
ناهید(1388) كارآفريني سازماني اثر سينرژيك يا هم افزايي بر توسعه بلندمدت جامعه در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به دنبال خواهد داشت
زهرا(1991) كارآفريني سازماني عامل اساسی در بهبود عملکرد شرکت، حمایت از رشد و ایجاد ارزش و مزیت رقابتی محسوب می­شود
زهرا(1996) کارآفرینی سازمانی از طریق ایجاد و بهره گیری از منابع دانشی جدید همواره یک مزیت رقابتی محسوب می شود که می تواند اثر قابل توجهی در عملکرد بازاریابی و مالی شرکت بگذارد
بارت(1996) كارآفريني سازماني به مدیریت شرکت اجازه پاسخ مناسب به تغییرات داخلی و بیرونی شرکت می دهد
دس و همکاران(2003) لامکین و دس(1996)

بی هویان، منگیوس، بل[1](2005)، بارت(1996)

بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت یک رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد
دس و همکاران(2003) كارآفريني سازماني سبب ایجاد ارزش و توان در اقتصاد جهانی می شود
هایتون(2005) به دلیل پویایی و پیچیدگی رو به رشد محیط سازمانی انتظار می رود که کارآفرینی سازمانی بیش از پیش در کسب و حفظ مزیت های رقابتی از اهمیت برخوردار باشد. همچنین سبب افزایش روحیه کارکنان و ایجاد جو همکاری در شرکت می شود.
کوراتکو(2007) کارآفرینی سازمانی به ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک می کند
اسچیپر، هوق، بلوم[2](2008) كارآفريني سازماني باعث افزایش عملکرد مالی در  شرکت می شود
زهرا و همکاران (2009) كارآفريني سازماني کمک می کند تا شرکت ها از مرحله شروع به مرحله بلوغ حرکت کنند. بعلاوه این مفهوم روابط از قبل موجود درون سازمان را و یا بین سازمان و محیط خارجی اش تغییر و اصلاح می کند. همچنین در سوددهی، رشد و بقای شرکت نقش مهمی را ایفا می کند

 

[1] . Bhuian, Menguc & Bell

[2] . Scheepers, Hough & Bloom

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.