معیار انتخاب تامین کنندگان:پایان نامه درباره توان مالی تامین کنندگان

دانلود پایان نامه

معیارهای انتخاب تامین کنندگان :

جدول (1-2) معیارهای انتخاب تامین کنندگان

ردیف سال محقق معیارهای انتخاب تامین کنندگان
1 1966 Dikson کیفیت، تحویل به موقع ،سوابق اجرایی،برنامه گارانتی و مرجوعی ،توانایی تولید، قیمت ،توانایی فنی،موقعیت مالی،سیستم شکایات و مشکلات،سیستم ارتباطات،شهرت و اعتبار،میزان علاقه به کسب و کار،مدیریت سازمان ،کنترل های عملکردی،خدمات پس از فروش،اخلاق و رفتار پرسنل،جایگاه شرکت ،توانایی بسته بندی،روابط کاری پرسنل،موقعیت جغرافیایی،حجم قراردادهای قبلی،کمک های آموزشی ،میزان توافقات دو جانبه
2 1987 bech

 

کیفیت ،تسهیلات ،تمایل و علاقه مندی فروشنده ،ابزار تامین کننده،برنامه ریزی،کنترل،سازمان و مدیریت تامین کننده ،تعهد و مسئولیت
3 1990 ویلس و هاتسون قیمت ،سرمایه گذاری عمده،سفارش دریافت ،کیفیت ،کنترل آماری فرآیند،توانایی فنی،انبارهای نگهداری،تحقیق و توسعه،منطق مدیریت،سطح تکنولوژی ،تحویل به موقع،مقدار دقیق تحویل،انعطاف پذیری،ماهیت همکاری،قرارداد،تعهد همیشگی،صداقت و اصول اخلاقی،قرارداد بلند مدت ،مکان استقرار حلقه های ارتباطی،روش حمل و نقل،تعهد
4 1991 weber قیمت خالص ،تحویل به موقع  ،کیفیت ،قابلیت و تسهیلات تولید ،موقعیت جغرافیایی ،توانایی فنی(تکنولوژی)،سازمان و مدیریت  ،موقعیت و اعتبار در صنعت ،عملکرد گذشته ،موقعیت مالی ،خدمات تعمیر ،طرز تلقی و تمایل فروشنده
5 1993 Gravin کیفیت ،هزینه،تحویل به موقع ،خدمات ،انعطاف پذیری
6 1993 استم و گلهر دفعات تحویل،مهارت فنی،ارتباطات،اطمینان تحویل،انعطاف پذیری،روابط همکاری،کیفیت تعداد محموله ها،کنترل آماری فرآیند،قابلیت طراحی محصول،محموله کوچک،تعهد،کیفیت،قیمت گذاری رقابتی،سرمایه گذاری عمده، همجواری
7 1994 اسپنسر خدمات ،کیفیت،قابلیت اطمینان،ارتباط خوب
8 1994 ellram مالی،استراتژی ها و فرهنگ سازمانی،تکنولوژی،منابع سازمان ،سوابق ایمنی تامین کننده ،منابع سازمان
9 1998 سیمسون ویژگی ها،مشخصات،محل جغرافیایی،امکانات و تجهیزات ،کنترل فرآیند و کیفیت ،ظرفیت ،توانایی فنی،سیاست دود زائی ،اخلاقیات ،برنامه های محیط زیست ،تحصیلات و آموزش،قیمت گذاری رقابتی ،نیروی فروش دارای دانش ،تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ،توانایی تولید ،تاریخچه کیفیت ،خدمات قبل و پس از فروش ،سازمان ،سیاست و رویه ها ،سیاست در زیر قراردادها ،تحقیق و توسعه ،خودارزیابی ، درگیر شدن در بازار،شرایط مالی،تعداد ،شرایط کار،کنترل هزینه ،مشتری گرایی ،تحویل به موقع ،ابزار رد یابی،خانه داری ،درصد تجارت بازار،برنامه های چندگانه،تعهد مدیریت
10 1998  

رائو و کیسر

سهولت ارتباط،مالی و اقتصادی،گنجایش و ظرفیت ،شهرت و اعتبار،روابط بین تامین کننده و خریدار ،خدمات مرتبط با مطالعات و مواد اولیه
11 1999 بند فیلد پیشینه تامین کننده ،توانایی فنی،برنامه های تضمین کیفیت ،تجربه خدمت به مشتری،مدیریت هزینه(توان مالی)،برنامه های مدیریت مواد،توانایی عملیاتی،تامین کنندگان تامین کنندگان ،تجربه گذشته
12 2003 Humphreys et al قیمت ،کیفیت ،هزینه ها،نام و برند تجاری تامین کننده ،استفاده از مواد سازگار با طبیعت ،انعطاف پذیری،شهرت و اعتبار،برند تجاری تامین کننده
13 2003 Choy ,et al قیمت ،زمان تحویل ،رضایت مشتری ،کیفیت محصول ،خدمات پس از فروش ،انعطاف پذیری فرهنگ و روابط کاری،سابقه و تجربه بلند مدت در زمینه تامین
14 2003 Dulmin , et al کیفیت ،زمان تحویل ،هزینه های محصول ،رضایت مشتری ،هزینه های مدیریت ،فرآیند حمل و نقل
15 2004 Wang , et al اعتبار تحویل ،انعطاف پذیری و تحویل ،زمان پاسخگویی زنجیره تامین ،قیمت ،انعطاف محصول،هزینه های حمل و نقل محصول ،خدمات پس از فروش،قیمت محصول
16 2004 Degraeve, et al هزینه،کیفیت،قیمت محصول نهایی،داشتن سوابق همکاری با تامین کننده ،شایستگی و تجربه تامین کننده ،توانایی و صداقت کارکنان فروش
17 2004 نیکلاس و همکاران قابلیت اعتماد ،قیمت رقابتی ،خدمات و پیشتیبانی ،توانایی تکنولوژی
18 2004 Bhradwaj, et al تحویل به موقع ،کیفیت محصول،توانایی پاسخ به درخواست های ضروری ،شفافیت حساب های مالی توانایی طراخی محصول،خدمات پس از فروش قیمت محصول
19 2005 Lin, et al کیفیت محصول نهایی،هزینه ، زمان تحویل ،اعتماد،انعطاف پذیری و نوع آوری،تعاون و همکاری ،روابط بلند مدت مابین مشتری و تامین کننده پذیرش تکنولوژی جدید توسط تامین کننده ،عملکرد مالی شفاف،توانایی طراحی محصول ،کیفیت اجزا محصول
20 2005 Liu and hai کیفیت پاسخگویی،تحویل به موقع ،توانایی مالی،مدیریت ،توانایی فنی،امکانات تامین کننده
21 2005 Shayur, et al تحویل به موقع ،کیفیت محصول ،سطح تکنولوژی و تولید،پاسخگویی به نیازهای مشتری ،حرفه ای بودن پرسنل فروش ،کیفیت روابط
22 2006 Araz,et al قدرت مالی ،قابلیت اطمینان ،انعطاف پذیری ،نحوه گردش اطلاعات ،کیفیت محصول ،تحویل به موقع
23 2007 Chan,et al هزینه ،رضایت مشتری ،کیفیت ،توانایی مالی،توانایی فنی ،آموزش پرسنل،فرهنگ سازمانی،تحقیق و توسعه ،ایمنی
24 2007 Su and hu کیفیت ،هزینه ،تکنولوژی،توانایی تولید ،تحقیق و توسعه،تحویل به موقع،خدمات ارائه شده
25 2007 Muralidharan et al کیفیت ،تحویل به موقع ،قیمت ،توانایی فنی،موقعیت مالی،سوابق کاری تامین کننده ،انعطاف پذیری ،خدمات
26 2007 هوما و کریشنا قیمت،کیفیت،تحویل،خدمات پیش از فروش،خدمات پس از فروش،پشتیبانی فنی ،اداف آموزشی،نگرش تامسن کننده،عملکرد گذشته،وضعیت مالی،موقعیت جغرافیایی،مدیریت و سازمان،روابط کاری با کارکنان،سیستم ارتباطی،پاسخ به نیاز مشتری ،تجارت الکترونیکی،توانایی تولید به موقع،توانایی فنی،ظرفیت و توانایی تولید ،توانایی بسته بندی،کنترل عملیات ،سهولت کار،قابلیت نگهداری،مقدار تجارت قبلی،موقعیت در صنعت،ارگونومیی محصول،محصول موجود ،کاتالوگ
27 2008 Ha and Krishnan توانایی تولید،مدیریت کیفیت ،خدمات قبل و بعد از فروش ،کیفیت ،تحویل به موقع ،میزان کنترل سازمان ،برنامه کسب و کار،ارتباط با مشتری
28 2008 Mendoza and ventura انعطاف پذیری،کیفیت ،قیمت،خدمات ،تحویل به موقع
29 2009 Ho and xu کیفیت ،تحویل به موقع،قیمت ،توانایی تولید ،خدمات،مدیریت ،تحقیق و توسعه،توانایی مالی ،انعطاف پذیری،شهرت و اعتبار
30 2009 حسن زاده و رزمی ثبات مدیریت ،بازار موثر واثر بخش ،توانایی مالی،توانایی استراتژیک،سرعت
31 2009 Amy H.lee ,et al کیفیت ،توانایی تکنولوژی،کنترل آلودگی،مدیریت زیست محیطی،تولید سبز،شایستگی سبز
32 2011 Kilincci مالی ،مدیریتی،توانایی تکنولوژی، سیستم کیفیت ،موقعیت جغرافیایی،ظرفیت تولید قیمت،توانایی فنی
   

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.