مفهوم رهبری خدمتگزار،پایان نامه درباره رهبري خدمتگزار

دانلود پایان نامه

پیش فرض رهبری خدمتگزار این است که رهبران این پیش فرض را قبول داشته باشند که آن ها دارای موقعیت های مناسبی برای خدمت به پیروان و کارکنان خود هستند (Anderson , 2009). گرین لیف تفاوت رهبری خدمتگزار را با دیگر مدل های رهبری در این می داند که در آن ها رهبری کردن در درجه اول قرار دارد اما در رهبری خدمتگزار ، خدمت کردن اولویت دارد نه رهبری کردن. رهبر خدمتگزار قبل از این که رهبر باشد، خدمتگزار است و به نیازهای دیگران بیش از علایق و خواسته های خود بها می دهد و تمام تلاش او بر این است که با فکر ، احساس و عمل خود ، مردم را به آنچه که می خواهند باشند، کمک کند. در رهبری خدمتگزار، نیازهای اعضای سازمان مقدم بر موفقیت سازمان است. رهبری خدمتگزار، رهبری را به عنوان یک موقعیت و مقام نگاه نمی کند بلکه آن را به عنوان فرصتی برای خدمت به دیگران می بیند (Smith  et al 2004). گرین لیف معتقد بود هدف نهایی رهبری خدمتگزار کمک به دیگران است تا آن ها خدمتگزار شوند و بدین ترتیب تمامی جامعه نفع ببرد.

لوب[1](1999) عنوان می کند که رهبری خدمتگزار یک درک و عمل از رهبری است که منفعت دیگران را جایگزین منافع شخصی رهبر می کند. رهبری خدمتگزار، ارزشمندی دیگران را ارتقا می دهد و موجب رشد و توسعه افراد می شود، اجتماع سازی می کند، بر مبنای اخلاق و اصالت عمل می کند و قدرت و مقام را به نفع دیگران تقسیم می کند (Laub  et al, 1999). پاترسون (2003) در تعریف رهبری خدمتگزار عنوان می کند که  آن ها رهبرانی هستند که سازمان را به وسیله تمرکز بر پیروانشان رهبری می کنند. به عبارت دیگر توجه به پیروان مقدم بر توجه به سازمان است. در درون رهبری خدمتگزار، فضیلت وجود دارد که موجب کیفیت اخلاقی مثبت در یک فرد و تعالی اخلاقی در او می شود. رهبری خدمتگزار دربرگیرنده ویژگی نوع دوستی و عشق و محبت هستند. به دنبال اعتمادسازی هستند و نقش بصیرت دهی را برای پیروان دارند (Patterson  et al, 2003). برکنمیر و دیگران [2] (2003) در تعریف رهبری خدمتگزار اظهار می کنند که رهبران خدمتگزار تمایلات و منافع شخصی خود را کنار می گذارند و در پی تحققق نیازهای فیزیکی،  عاطفی و معنوی دیگران برمی آیند (Brikenmeier  et al , 2003) .

محققان بر این عقیده اند که رهبران خدمتگزار افرادی هستند که دارای خودپنداری بالایی هستند، خودپنداری به معنی خود تصویری، عزت نفس، خود ادراکی و خودآگاهی است. بنابراین رهبرانی که خودپنداری بالایی دارند از تفکرات،‌ اعتقادات و ارزش هایشان آگاه هستند. آنها به طریقی سازگار با خودپنداریشان رفتار می کنند. بنابراین نیت اولیه رهبران خدمتگزار یعنی خدمت کردن از خودپنداری آن ها به عنوان یک فرد اخلاق مدار و با فضیلت برمی خیزد (Sendjaya et al, 2002). بر اساس نظر همیلتون و بین [3] نقطه اشتراک همه تعاریف مربوط به رهبری خدمتگزار تمرکز بر دیگران و برآورده کردن نیازهای دیگران و گروه و همچنین برای کسانی که با سازمان در ارتباط هستند، می باشد (Anderson , 2009) .

[1] – Laub

[2] – Birkenmeier

[3] – Bean

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.