نقش بانکداری الکترونیک:(پایان نامه در مورد بانکداری اینترنتی)

دانلود پایان نامه

نقش بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک

با توجه به تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری – اقتصادی می طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه الکترونیک از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانک ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبوده اند و به سرعت خود را با فن آوری و اطلاعات همگام و همسو کرده اند.

بانک ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام های دریافت پول و پرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات رسانی به مشتری کرده اند در واقع می توان ادعا کرد یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختار بانک داری با شیوه الکترونیک انجامیده است.

آنچه خدمات بانک ها را در استفاده از سیستم های E-BANKING متفاوت از روش های مرسوم می کند گسترش کمی و کیفی در خدمات به مشتری است به عبارت دیگر E-BANKING این امکان را به مشتری می دهد تا از خدمات گسترده و متنوع تری برخوردار باشد. ضمن این که بعد زمانی و مکانی تاثیری در کاهش یا افزایش خدمات رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می تواند بدون حضور فیزیکی در شعب از هر محلی فعالیت های مالی خود را کنترل کید.

2-1-6) ضرورت بکارگیري فناوري اطلاعات در ارائه خدمات بانکی:

یکی از مهم ترین پدیده هاي ناشی از انقلاب اطلاعات، تحول در شیوه هاي سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت الکترونیک است. از این رو به واسطه نقش پول و بانکداري در تجارت، بانکداري الکترونیک اصلی ترین زیربناي تجارت الکترونیک محسوب می شود. طبیعتاً در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است . هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاي تجاري خود را علاوه برجنبه هاي علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاري و بانک ها در کشورهاي پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آن ها نیز همان بانکداري الکترونیک امروزي است . سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی براي انواع فعالیت هاي بانکداري و اقتصادي به شمار می رود. بانکداري الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است وتطبیق آن باسیاست هاي تجاري و اقتصادي کشورهاي مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزي دقیق دارد (هاشمی، 1392).

بانک ها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي که وظیفه ارایه خدمات پولی و مالی را دارند با بهره گیري از فناوري اطلاعات از سویی می توانند هزینه هاي خود را کاهش داده و موجب سود دهی خود و ذينفعانشان را فراهم کنند و از سوي دیگر موجب رضایت مندي مشتریان خود شوند. در این خصوص با وجود پیشرفت هاي خدمات پول الکترونیکی و  ابزارهاي پرداخت در کشور، در استفاده از سامانه هاي یکپارچه اطلاعاتی براي الکترونیکی کردن تعاملات درون بانکی و بین بانکی و اتصال بر خط مشتریان به بانک در آغاز راه هستیم .به همین دلیل فناوري اطلاعات نتوانسته باعث کاهش هزینه ها و ارزانتر شدن خدمات بانکی و نیز حذف رویه هاي سنتی نظیر توسعه شعب فیزیکی بانک ها و اسکناس شود (هاشمی، 1392).

در بانکداري الکترونیک نیاز به یک دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک یکی از ضرورت هاي جهان امروز است که بسیاري از کشورها به دنبال ایجاد آن در کشور خود هستند. دولت الکترونیکی عبارت از استفاده سازمان هاي دولتی از فناوري هاي جدید اطلاعاتی و ارتباطی جهت ارایه و توزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام و شبانه روزي در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخش هاي تجاري و تولیدي و سایر مشتریان دولت می باشد به گونه اي که آنها از طریق سیستم هاي کامپیوتري بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند و مشارکت بیشتري در اداره امور دولتی و فرایندها و نهادهاي مردم سالار داشته باشند. با تکیه بر فلسفه بازاریابی، مهمترین مزیت بانکداري الکترونیک افزایش سطح رضایتمندي مشتریان بانک ها است، نتیجه این رضایتمندي ارتقا سطح وفاداري و ایجاد رابط هاي اثربخش و بلندمدت میان بانک و مشتري است البته باید توجه داشت اگر بانک ها بخواهند سطح رضایتمندي استفاده کنندگان از خدمات الکترونیک خود را افزایش دهند باید به ادراکات آنان در مورد ستانده که همان کیفیت خدمات الکترونیکی است و ثبات آن در طول زمان توجه نمایند.

مهم ترین ویژگی هاي بانکداري الکترونیک این است که در رابطه بین بانک و مشتري، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتري نقشی ندارد و وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر این که زمینه رقابت بین بانک ها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارایه خدمات بانکی به مشتري از بین می برد دو پیامد عمده دارد اول این که امکان مبادله خدمات مالی در بازارهاي خرد کشورهاي مختلف را فراهم می سازد، دوم این که بانک هاي مجازي می توانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این که تغییري در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند بنابراین بانک هاي مجازي در مقایسه با بانک هاي سنتی انعطاف پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادي یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان می دهند و می توانند از کشوري به کشور دیگر نقل مکان کنند (هاشمی، 1392).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.