“پایان نامه درباره مدیریت ارتباط با مشتری”:پردازش دانش

دانلود پایان نامه

مراحل مدیریت دانش از دیدگاه کارایانیس

فرآیند مدیریت دانش زیر فعالیت ها
کسب دانش گلچین کردن، تعبیر، انتقال
انتخاب دانش مکان یابی اصلاح انتقال
درونی سازی دانش ارزیابی، هدف یابی، ذخیره سازی
کاربرد دانش کنترل،سنجش،تولید،انتقال
برونی سازی دانش هدف یابی، تولید، انتقال

 

مدیریت دانش بیش از همه چیز به دنبال آن است که بین افراد شاغل در یک سازمان ارتباط دانشی برقرار کند، روش های استفاده از دانش سازمانی را یاد دهد و زمینه های تبدیل دانش شخصی به دانش جمعی و بالعکس را فراهم آورد تا در نهایت نوآوری و خلاقیت را تقویت کند. این کارکرد مدیریت دانش توسط آبل اوکبرو[1](2001) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیریت دانش ابتدا باید به شکل های گوناگون آشکار سازی  شود؛ یعنی از حالت ذهنی (نهان) به حالت عینی (عیان) تبدیل شود. سپس گرایش به دانش و استفاده از آن در بین افراد سازمان به روش های مختلف برانگیخته شود تا فرهنگ سازی شود دانش آوری موجب می شود یادگیری به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان و کارکنان آن تلقی می گردد. پس از درک اهمیت دانش و مزایای آن برا ی تمام افراد سازمان در سطوح مختلف باید زیر ساخت مدیریت دانش در زمینه های به اشتراک گذاری، انتقال و بکارگیری آن فراهم شود. دست اندرکاران دانش، انواع متفاوتی از فرایند دانش را به صورت مراحل زیر بیان می نمایند:

 

  • پردازش دانش

دانش خام در مرحله پردازش به صورت دانش با ارزش سازمانی در می آید. پردازش شامل ذخیره سازی، پالایش، سازماندهی، تحلیل، مقایسه، همبسته سازی، کاوش گری و یا انواع فنون می شود. این امر کمی فراتر از عنوان دهی به دانش را در بر می گیرد. باید به گونه ای باشد که دیگران بتوانند به سادگی هنگام نیاز آن را بازیابی کنند، یا آنکه از تحلیل پیچیده و پیشرفته آماری برخوردار باشد تا بتوان روابط و بینش های پنهان در آن را کشف و آشکار ساخت.

به طور مشخص و دقیق به دونوع پردازش نیاز است تا فرایند ایجاد دانش را از داده های خام سرعت بخشند:

  • استخراج[2] : فرایند تعریف داده های هدف و گرفتن آنها از نظام های تولید و پایگاه هایی که داده ها در آن قرار دارند، استخراج نام دارد. هدف این است که فقط داده های مطلوب استخراج شوند نه تمام داده های دیگر.

مرحله استخراج و جمع آوری دانش نخستین گام در ایجاد و بهره گیری از مدیریت دانش است که طیف گسترده ای از فعالیت ها را شامل خرید دانش در بازارهای دانش، جذب افرادی که دارای دانش مورد نیاز سازمان هستند، توسعه دانش از طریق گفتگوهای علمی کارکنان با یکدیگر و بسیاری از فعالیت های مرتبط با جمع آوری دانش می شود.

  • تغییر و تحول یا تبدیل[3] : فرایند تبدیل داده های خام استخراج شده به صورت های قابل انطباق با سایر داده ها و اطلاعات در انبار ذخیره داده هاست. تبدیل داده ها، دسترسی به انبار ذخیره داده ها و پردازش هرچه بیشتر آنها را سرعت می بخشد و به موازات آن، نهایتاً بخشی از آن داده ها نیز به دانش تبدیل میشوند (رادینگ[4]،1383).

 

  • انتقال دانش [5]

برای اینکه دانش با ارزش شود باید با دیگران تقسیم شود. انتقال میتواند فعال یا منفعل باشد. دانش را میتوان از طریق نظامهای اطلاعاتی یا از طریق تعامل شخصی انتقال داد. دانش را میتوان در برنامه های آموزشی و کارآموزی ادغام کرد و یا در فرایندها گنجاند. میتوان آن را به سادگی در یک مخزن ذخیره کرد. به گونه ای که هر وقت مصرف کننده نیاز بدان داشته باشد در دسترس باشد (رادینگ،1383). دانش، خواه فرایند انتقال آن را به سازمان کنترل کنیم و خواه نقشی را در این زمینه نداشته باشیم، به سازمان منتقل میشود. منظور از انتقال دادن، افزایش توانایی سازمان در انجام کارها و در نهایت بالا بردن ارزش آن است. به طور کلی، هرچه دانشی غنی تر و نامشهود تر باشد، می­باید برای انتقال آن از فناوری بیشتری استفاده شود تا اجازه تسهیم بی واسطه آن را به خواستارانش بدهد. اما ارزش ها، هنجارها و رفتارهایی که فرهنگ یک شرکت را تشکیل میدهند، تعیین کننده اصلی موفقیت انتقال دانش ارزشمند هستند. عامل اصلی در موفقیت هرنوع طرح انتقال دانش، پدید آوردن زبانی مشترک بین همکاران است. تاکید نوناکا و تاکوچی بر تکرار پذیری ویا هم پوشانی حوزه های تخصصی و بحث توماس آلن درباره ناسازگاری فرهنگی به عنوان موانع انتقال فناوری، ضرورت دستیابی به زبانی مشترک یا هم زبانی را روشن میسازد. به گفته آلن، اگر کسانی علائم فرهنگی دو فرهنگ متفاوت و یا علائم محیطی دو منطقه مختلف را به مرزهای قابل درک تبدیل کنند، زبان مشترک و به تبع آن زمینه برقراری ارتباط و مبادله دانش فراهم خواهد آمد (اورمزدی،1386).

[1] -Abellg Okbrow

[2] -Extraction

[3] -Transformation or convulsion

[4] -Rading

[5] -knowledge Transfer

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.