پیاده سازی بیمه الکترونیکی:/پایان نامه درباره تجارت الكترونيك و بیمه

دانلود پایان نامه

توسعه نيافتگي بيمه در ايران:

دلايل متعددي مي توان بر شمرد كه چرا ما در بخش بيمه كه كلمه صنعت نيز به آن اضافه شده در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي و كشورهايي كه در رديف آنها قرار داريم، پيشرفت نكرده ايم تا جايي كه كشورهايي نظير هندوستان و پاكستان نيز از ما پيشي گرفته اند. براي اين موضوع دلايل متعددي مي توان بر شمرد. اولين و مهم ترين بحث آن است كه بيمه فروختني است. كسي براي خريد بيمه مراجعه نمي كند. بازار بيمه ما بيش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتي بوده كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمي كردند، در حالي كه امروزه در دنيا به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت، حضور يك شركت بيمه توجيه پذير است. در قالب انحصار دولتي شركت هاي بيمه ما به شدت درگير روزمرگي بودند و اداره پرتفوي را مي نمودند. بيش از 50 درصد آن اتومبيل بوده است كه آن هم از خلاقيت، نوآوري و تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نياز جامعه را تامين كند به دور بوده است. ما جمعيت جواني داريم، نيازهاي جوانان با افراد سالمند متفاوت است. انواع بيمه هاي مورد نياز جوانان كه بيشتر از جنس بيمه هاي عمر، پس اندازي و يا سرمايه گذاري است در دهك هاي مختلف درآمدي به اين عزيزان عرضه نكرديم.اكثريت فروشندگان بيمه اعم از بازاريان، نمايندگان و كارگزاران بيمه كه قشر زحمتكش و در حقيقت صف خط مقدم جبهه فروش بيمه را تشكيل مي دهند آموزش هاي لازم و مكمل را نديده اند. تحول در صنعت بيمه بدون در اختيار داشتن فروشندگان حرفه اي و عرضه انواع محصولات مورد نياز دهك هاي مختلف درآمدي امكان پذير نيست. بيمه يك رشته بازرگاني طولاني مدت است. از نوع اجتماعي آن حمايتي است و در نوع بازرگاني آن نيز جنبه تعاوني آن غلبه دارد. به همين دليل سرمايه گذاري و سود شركت هاي بيمه را ارگان نظارتي و كنترلي كه در ايران بيمه مركزي ايران است، كنترل و نرخ هاي بيمه را متناسب با آن جهت تعديل به شوراي عالي بيمه پيشنهاد مي نمايد. از چند سال پيش كه شركت هاي بيمه خصوصي وارد عرصه فعاليت بيمه در ايران شده اند، انتظار تحول و فراگير شدن تدريجي بيمه در بين اقشار جامعه انتظار زيادي نيست.(كريمي، 1389)

پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی:

فرهنگ سازی

بستر سازی فرهنگی، نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا بکارگیری آن سریعتر و با موفقیت انجام می شود. موثرترین عامل در موفقیت بکارگیری فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است که به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکتها شود. برای کسب موفقیت باید این فعالیتها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند.

آسیب شناسی

باید مشکلات و موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه جهت پیاده سازی بیمه الکترونیکی به شکل علمی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آن برنامه ریزی شود که این مهم در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

درگیری کلیه افراد صنعت بیمه

باید به کلیه اعضای صنعت بیمه از مدیران ارشد تا کارکنان سطح عملیاتی، آموزش های لازم داده شود تا به عنوان کارشناسان فناوری اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارتهای آنها برای پیاده سازی فناوری اطلاعات استفاده شود.

کوچک سازی ساختار سازمانی

خارج نمودن فعالیت های غیرضروری از محیط صنعت بیمه (کوچک سازی) یکی از اصول ضروری این فرآیند محسوب می شود. بنابراین تنها فرصت برای بکارگیری این نوآوری در برون سپاری است. فناوری به شرکت های بیمه سنتی اجازه می دهد تا تمام فرآیند پردازش بیمه را خارج از شرکت انجام دهند. این تفکیک پردازش بیمه از بیمه گر سنتی نشاندهنده یک روند در این صنعت است. بدین صورت صنایع به صورت     غیر متمرکز درآمده و شرکت های تخصصی پا به عرصه رقابت می گذارند. (کریمی، 1383).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.