اثر بخشی هوش تجاری//پایان نامه درباره هوش هیجانی و عملکرد بانک

دانلود پایان نامه

 اثر بخشی هوش تجاری

هوش تجاري به فرآيند تبديل داده هاي خام به اطلاعات تجاري و مديريتي اطلاق مي گرددكه به تصميم گيرندگان سازمان كمك مي كند تا تصميمات خود را بهتر و سريعتر گرفته و بر اساس اطلاعات صحيح، عمل نمايند.داده ها با ورود به سيستم هوش تجاري، مورد پردازش قرار گرفته و تبديل به دانش مي شوند، سپس دانش به دست آمده مورد تحليل قرار گرفته و از نتايج تحليلي آن، مديران در تصميم گيري خود بهره گرفته و اقداماتي را جهت بهبود عملكرد سازمان انجام مي دهند.

اثربخشي سيستم هوش تجاري نشان مي دهد كه اين سيستم به اهداف مور د نظر خود دست يافته و نيازهاي اطلاعاتي سازمان را برآورده مي كند.اثربخشي هوش تجاري حاصل مقايسه نتايج حاصل شده با اهداف از پيش تعيين شده هوش تجاري در سازمان است (  Cheng; 2009).

 

۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری

اندازه گيري عملكرد هوش تجاری عرصه تحقيقاتي فعالي است كه سالانه تعداد زيادي از آثار تحقيقاتي منتشر شده را به خود اختصاص مي دهد.اكثر نويسندگان در حيطه ارزيابي عملكرد هوش تجاری، آن را به عنوان يك مسئله پيچيده قلمداد می کنند.چراكه براي ارزيابي عملكرد، يك سيستم بايد از نقطه نظرات مختلف مورد بررسي قرار گيرد.شيوه سنتي اندازه گيري عملكرد صرفا اندازه گيري مالي را مورد بررسي قرار ميدهد كه امروزه به دليل اينكه بسياري از مسائل را ناديده مي گيرد مورد انتقاد است.در ديدگاه سنتي، مهمترين هدف ارزيابي، قضاوت و يادآوري عملكرد مي باشد در حالي كه در ديدگاه نوين، فلسفه ارزيابي بر رشد و توسعه و بهبود ظرفيت ارزيابي شونده متمركز شده است.رويكرد نوين، آموزش، رشد و توسعه ظرفيت هاي ارزيابي شونده، بهبود و بهسازي افراد و سازمان و عملكرد آن، ارائه خدمات مشاوره اي و مشاركت عمومي ذينفعان، ايجاد انگيزش ومسئوليت پذيري براي بهبود كيفيت و بهينه سازي فعاليت ها و عمليات را هدف قرار داده و مبناي آن را شناسايي نقاط ضعف و قوت و تعالي سازماني تشكيل مي دهد    ( حقیقت منفرد و رضایی ؛۱۳۹۰).

ارزيابي هوش کسب و کار دو هدف کلي را دنبال مي کند.اولين و معمول ترين هدف اندازه گيري هوش کسب و کار اثبات ارزش آن جهت سرمايه گذاري مي باشد.در واقع مديران و مديران ارشد با توجه به اينکه انتخاب و استفاده از هوش کسب و کار يک رويکرد نوين مي باشد، نياز دارند با ارزيابي به منطقي و صحيح بودن انتخاب خود پي ببرند کمک به فرآيند توسعه هوش کسب و کار و اطمينان از اين موضوع که محصولات هوش کسب و کار نيازمند ي ها و مقتضيات واقعي سازمان و کاربران را تأمين مي نمايد، علت و هدف دوم اندازه گيري و ارزيابي هوش کسب و کار را تشکيل مي دهد.براي پاسخ به سؤال چگونگي اندازه گيري هوش کسب و کار، مي بايست ابتدا به اين سؤال پاسخ داد که منظور از ارزش مورد اندازه گيري چيست و اين ارزش براي چه کسي مطرح است.ممکن است برخي ارزش هوش کسب و کار را در مزاياي کلي براي سازمان بدانند و گاه اين ارزش را در رضايت تصميم گيرنده جستجو نمايند(2010  ؛  Hribar).

اندازه گيري عملكرد مي تواند براي شناسايي عواملي كه بايد اندازه گيري شود و در عين حال تعريف اجزاي مورد استفاده براي تعيين عملكرد مورد استفاده قرار گيرد.مباني اصلي اندازه گيري عملكرد معمولادر چهارچوب هاي مختلف اندازه گيري مشابه است.معيارهاي اندازه گيري عملكرد بر اساس ديدگاه كلي و استراتژي سازمان انتخاب مي شوند( حقیقت منفرد و رضایی؛۱۳۹۰).

ارزيابي ارزش يک هوش کسب و کار دو جنبه اصلي را مي بايست پوشش دهد که عبارتند:

۱- هزينه هاي به کارگيري هوش کسب و کار چه مقدار است؟

۲- به کارگيري هوش کسب و کار چه مزايايي دارد؟

اندازه گيري هزينه به کارگيري هوش کسب و کار مانند پياده سازي سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري از طريق مدل هاي هزينه کلي مالکيت قابل اندازه گيري مي باشد اما انداز هگيري مزاياي هوش کسب و کار به سادگي هزينه آن نمي باشد.مزاياي غير ملموس و غيرمالي مانند کيفيت و گاه اثربخشي زماني مواردي هستند که اين انداز هگيري و ارزيابي را دشوار مي نمايند.البته مي توان با در نظر گرفتن يک فاصله زماني اين مزاياي غير ملموس را در مزاياي ملموس مالي جستجو نمود.يکي ديگر از روش هاي جايگزين اندازه گيري که مي تواند دقيق تر نيز باشد, اندازه گيري اثربخشي است که از طريق درک رضايت مشتري (تصميم گيرنده) قابل انجام است.اين رضايت مي تواند از طريق سؤالاتي در مورد ميزان افزايش اعتماد به نفس تصميم گيرنده با استفاده از هوش کسب و کار يا به موقع بودن اطلاعات براي تصميم گيري بررسي گردد.براي ارزيابي مديريت فرايند هوش کسب و کار به اندازه تأثيرات هوش کسب و کار، ادبيات موضوع و تحقيقات زيادي وجود ندارد، با وجود اين مدل داویسون و مدل هرينگ و ساوکا را با توجه به ابعاد مي‎توان به کار برد با اين تفاوت که مخاطب اصلي اين ارزيابي طراحان و متخصصان هوش کسب و کار هستند.يک مدل ارزيابي آمادگي پياده سازي هوش کسب و کار نيز براي بررسي توانايي سازمان در بهره گيري مناسب از هوش کسب و کار ارائه گرديده است که نيازمندي هاي سازمان براي بکارگيري صحيح از هوش کسب و کار را بيان مي نمايد.رويکرد کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي فرايند پياده سازي هوش کسب و کار به صورت کلي و در چهار قدم اصلي رضايت ذينفعان (اطلاعات مورد نياز)، راهبرد (چگونگي ارائه اطلاعات)، فرايند (چگونگي کمک به اهداف) و توانايي ها (بررسي نيازمند هاي جايگزين) ارائه شده است (رونقی و فیضی؛۱۳۹۲).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.