اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی-پایان نامه نقش تسهيلات بانكداري اسلامي در صندوق مهر

دانلود پایان نامه

اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی

سه بانک از بزرگترین بانکهای مالزی جهت رونق بخشیدن به امر بانکداری اسلامی، در جنب سیستم وامدهی و سپرده گذاری متعارف خود، مشترکاً برنامه بانکداری بدون بهره را به مورد اجرا گذاشتند. برنامه مذبور، که توسط بانک مرکزی مالزی تهیه و تدوین شده بانکهای

BANK BU MIOUTRA MALAYSIA (MBBM)

MALAYAN BANKING BHD

UNITED MALAYAN BANKING CORP (UMBC)

را قادر می سازد که هفت خدمات بانکی بدون بهره را بدواً در 101 شعبه خود ارائه نمایند و چون اسلام بهره را ممنوع نمود، بنابراین بانکداری اسلامی به جای بهره وام و سپرده ها بر مشارکت در سود متکی است، وزیر دارایی مالزی نیز در مورد بکارگیری خدمات بانکی مذبور تصریح نموده که عملیات جدید بانکهای یاد شده بر مبنای اصول اسلامی خواهد بود و هدف از اجرای این برنامه تصمیم و گسترش بانكداري بدون بهره جهت بكارگيري وجوه مسلمانان و غير مسلمانان مي باشد. وي در فرازي از سخنان خود گفته است كه تعدادي از بانك ها مشتاق پيوستن به اين برنامه هستند لكن ما در بدو امر انجام اين برنامه را محدود و منحصر به سه بانك خواهيم نمود ولي مالزي به توسعه يك سيستم بانكداري اسلامي در كنار سيستم بانكي متعارف ادامه خواهد داد. به موجب مقررات بانكداري اسلامي، بانك به عنوان يك كارفرما عمل مي نمايد، حال آنكه يك سپرده گذار سرمايه را تامين مي كند و هر سودي كه عايد شود ميان آنها تقسيم مي گردد. شايان ذكر است كه مالزي از قبل داراي يك بانك اسلامي تحت عنوان ( بانك اسلام مالزي ) و يك شركت بيمه اسلامي بوده است. اين كشور همچنين  داراي يك صندوق اماني اسلامي بوده و مشغول برنامه ريزي در مورد حق العمل كاري و سيستم رهن گذاري است Smith&Cargill,1980)).

با توجه به مطالب عنوان شده در اين فصل مي توان اظهار نمود كه بانكداري اسلامي در ايران براي اولين بار در تاريخ 8 شهريور سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و پس از آن در شهريور به تاييد شوراي نگهبان تحت عنوان قانون عمليات بانكي بدون ربا رسيد و جهت اجرا به سيستم بانكي كشور اعلام شد .

به موجب قانون مذكور اساس كار سيستم بانكي بر دو مبنا استوار گرديد:

1-تجهيز منابع پولي كه از طريق افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و حسابهاي سرمايه گذاري مدت دار انجام مي شود .

2-تخصيص منابع پولي كه از طريق اعطاي تسهيلات مختلف در بخشهاي گونانگون اقتصادي در قالب عقود اسلامي پرداخت مي گردد .

بانكداري اسلامي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله پاكستان، مالزي، مصر، بحرين، سودان، قطر و عربستان و… وجود دارد، اما كاملترين نوع آن در ايران ملاحظه مي شود .

اجراي قانون مذكور در ايران به لحاظ جديد بودن آن همواره داراي اشكالاتي بوده است و رفته رفته با ايجاد تجربه كاري بيشتر تلاش مضاعف در جهت رفع نواقص به چشم مي خورد .

در بانكداري اسلامي كه هدف اصلي آن حذف بهره است تلاش در جهت برقراري مشاركت صحيح بين بانك و مشتري و همچنين يرقراري سودي متناظر از انجام معامله بين بانك و ارباب رجوع مي باشد. دانشمندان و محققين متعددي در خصوص بانكداري اسلامي در جهان فعاليت مي كنند لكن شيوه هاي مختلفي جهت اجراي قوانين بانكي در نظام جديد بانكي معمول مي دارند كه جهت يكسان سازي رويه ها نيازمند دستور العمل اجراي واحد بين كشورهاست .

با اجراي عمليات بانكداري اسلامي در ايران عليرغم مشكلات و تنگناهاي فراوان به دليل تعدد قوانين، مقررات و مصوبات مختلف سيستم بانكي در كشور توانسته نتايج مثبتي در تجهيز منابع و تخصيص منابع داشته و نقش خود را در اجراي اهداف اقتصادي دولت در دوران جنگ، زمين لرزه، سيل و خشكسالي و … به خوبي ايفا كند .

حقيقت امر اين است كه نظام بانكداري اسلامي در ايران در حال حاضر با يك مشكل اساسي روبرو است و آن عبارت از عدم شناخت و آگاهي مشتريان از نحوه استفاده از ابزارهاي مالي و پولي است كه هنوز در اذهان عموم تفاوت بين بانكداري سنتي  كه مبتني بر بهره بوده با بانكداري اسلامي كه مبتني بر سود است به خوبي روشن نشده است و عامه مردم بهره را مترادف با سود در سيستم بانكي مي دانند. براي رفع اين نقيصه مي بايست از سمينارها، سخنرانيها، روزنامه و جرايد و روابط عمومي جهت شناسايي بانكداري اسلامي استفاده نمود .

در مجموع مي توان گفت كه بانكداري اسلامي با توجه به تحقيقات انجام شده از سوي محققين و دانشمندان در كشورهاي مختلف علي الخصوص در ايران مي تواند مفيد واقع شود و اهداف وظايف خود را نيز جهت اعتلاي برنامه اقتصادي دولت انجام دهد لكن جهت پيشرفت هر چه بيشتر بانكداري اسلامي در ممالك مختلف و به ويژه ايران نيازمند مطالعات، تحقيقات و تجربه اندوزي زيادتر است و احياي فرهنگ استفاده از عقود اسلامي مي بايست به نحوه فراوان در بين بانك و وام گيرندگان اشاعه يابد .

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.