ارزش ویژه برند و شهرت شرکت:/پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

مدل اجتماعی دیویس: شامل پنج پیش فرض است و در آن توضیح می دهد چرا و چگونه سازمان یا موسسه ای می تواند به نحوی عمل کند که از طریق آن باعث بهبود جامعه ای که به آن تعلق دارد شود.

پیش فرض اول: مسئولیت اجتماعی از توانایی اجتماعی ناشی می شود. سازمان به طور کلی به خاطر تاثیر زیادی که روی مسائل مختلف جامعه از جمله بیکاری وضعیت محیط کیفیت زندگی و … دارد در رفاه جامعه سهیم است، بنابراین چون سازمان ها توان شکل دادن به وضعیت جامعه را دارد، جامعه باید آنها را در نوع و شیوه تاثیرگذاری شان روی وضعیت جامعه مسئول بدانند.

پیش فرض دوم: سازمان بايد به عنوان يك سیستم باز دو طرفه عمل مي كند. آزادانه ورودي هاي خود را از جامعه دريافت و آزادانه نتیجه كار خود را به جامعه عرضه دارد. ديويس معتقد است كه بايد ارتباطات

بازومحترمانه بین سازمان وجامعه بر قرار باشد.

پیش فرض سوم: فايده اجتماعي هر  كار، كالا يا خدمتي بايستي كلا محاسبه و به منظور تصمیم گیري در مورد اينكه آيا اين كار انجام شود يا خیر، مورد توجه قرار گیرد. سازمان بايستي قبل آنكه كاري را متعهد شود نتايج وعواقب كوتاه مدت وبلند مدت اجتماعي آن را در نظرداشته باشد.

پیش فرض چهارم : ھزينه هاي اجتماعي مربوط به هر كار، كالا يا خدمتي بايد به مصرف كننده منتقل شود.

نمي توان از سازمان اين انتظار را داشت که هر فعالیتي را كه هم زيان اقتصادي وهم نفع اجتماعي را دربردارد تامین مالي كند .هزينه هاي فوق مي بايد از طريق بهاي اضافه تر  كالا يا خدمات مورد بحث به مصرف

كننده منتقل شود.

پبش فرض پنجم: موسسات بازرگانی، مثل هر شهروندی این مسئولیت را دارند که درخصوص حل مشکلات اجتماعی که خارج از محدوده کاری شان است، مشارکت داشته باشند. اگر سازمان یا موسسه ای از تخصصی برخوردار است، که می تواند مشکل اجتماعی راکه مستقیما به آن مربوط نیست حل کند، باید برای کمک به جامعه جهت حل آن مشکل، خود را مسئول بداند. دیویس برای این گفته این دلیل را می آورد که سازمان عاقبت از بهبود کلی جامعه سود بیشتری نصیبش می شود. (الوانی،١٣٨٤)

 

 

 

٢-٢-٥ ارتباط بین ارزش ویژه برند و شهرت شرکت و رضایت مشتری و مسئولیت اجتماعی شرکت:

شهرت یک شرکت برای رفتار اخلاقی که شامل ارتباط بی عیب و نقص با ذی نفعان است، بخشی از ارزش ویژه برند است.ادراک مشتری درمورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت  میتواند تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند داشته باشد.( Brickley et al,2002)فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند صنعتی و عملکرد برند دارد. ارزش ویژه برند شامل وفاداری برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و رضایت از برند است. ادراک مشتری درمورد تامین کنندگان فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت درحالی که کیفیت محصولات را بهبود میدهد، آگاهی و تداعی مثبت برند را در آنان تحریک می کند. بدین ترتیب ، وفاداری به برند، باعث رضایت برند در مشتری می شود.(Lai et al,2005)

رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد نام تجاری تا حدی به واسطه شهرت و اعتبار شرکت است. این بدان معنی است که مصرف کنندگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، به دید مثبتی از شرکت رسیده و همین باعث شهرت شرکت می شود.(Lai et al,2010) ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت (Csr) به متمایزسازی محصولات و خدماتش به وسیله ایجاد تصویر مثبت برند کمک می کند و این باعث افزایش اعتبار و شهرت شرکت می شود.(Mc Williams et al,2006) شرکتها به وسیله انجام فعالیتهای بشردوستانه، سریعتر و با هزینه کمتر به اعتبار و شهرت بیشتری می رسند. مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند به عنوان یک شکل از سرمایه گذاری استراتژیک برای ساخت یا حفظ شهرت به کار رود. (Bremer and Milington,2005)

نیت خرید مجدد از شرکت، باعث رضایت مشتری و رضایت بالا منجر به شهرت شرکتها در درازمدت میشود.(Anderson and Saliva,1993) رضایت مشتری تاثیر مثبتی روی شهرت شرکتها و وفاداری مشتری دارد.(Butis et al,2007)نام تجاری یک شرکت را می توان به وسیله مجموعه ای از ویژگیهایی که مصرف کنندگان می خرند و نسبت به آن رضایت دارند، تعریف کرد. (Ambler,1992) براساس این تعریف، ارزش ویژه نام تجاری تنها بعد از رضایت مشتریان به وجود می آید. (Keller,1993)

مسئولیت اجتماعی از سه طریق بر رضایت مشتری تاثیرگذار است، اول؛ مسئولیت اجتماعی سازمان، ادراک مشتری را را تحت تاثیر قرار می دهد و ایجاد ارزش کرده و باعث رضایت مشتری می شود. این نشان دهنده توانایی شرکت است که از طریق مسئولیت اجتماعی، مشتری را به سطح بالایی از رضایت می رساند. دوم؛ مسئولیت اجتماعی شرکت، منجر به شناخت هویت اجتماعی سازمان شده و مشتری با شناخت بهتر سازمان، راحتتر می تواند نیازهای خود را برطرف کرده و به رضایت برسد. سوم؛ شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی، یک چشم انداز متعادل برای منافع ذینفعان و رسیدگی به خواسته های آنها تدوین می کند.(Luo and Battacharya,2006) مسئولیت اجتماعی شرکت باعث می شود که مشتریان و ذی نفعان از ابراز توجه شرکت به خود مطلع شوند و همین باعث رضایت مشتریان می شود.( Luo and Battacharya,2006)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.