اصول ده گانه مسئولیت اجتماعی:پایان نامه درباره مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

    اصول ده گانه مسئولیت اجتماعی

پیمان جهانی سازمان ملل متحد (GC). یک چارچوب کاری برای تجارت و کسب و کار محسوب می شود که برای هماهنگ و همسو کردن عملیات کاری و استراتژی ها با ده اصل پذیرفته شده جهانی در سطح حقوق بشر، محیط، مبارزه با فساد و جرائم و نیروی کار متعهد تنظیم شده است (چاوشی، 1388: 49-47).

این پیمان، اولین و بهترین ارتباط برای ایجاد مسئولیت اجتماعی و قانونی سازمان ها در تجارت و بازار است. گروه کاری GC سازمان ملل متحد، جهت تضمین و حمایت و درونی کردن این اصول در کلیه سازمان‌ها مشارکت می کنند و شش نماینده سازمان ملل عبارتند از :

سازمان بین المللی کار (ILG).، کمیسیون ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR).، برنامه های محیطی سازمان ملل متحد (UNEP).، اداره مبارزه با مفاسد و جرائم سازمان ملل متحد (UNODC).، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP). و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO).، (چاوش باشی، 1388، 49-47).

اصول ده گانه GC شامل موارد زیر است :

  • سازمان ها باید حقوق بشر اعلام شده از سوی مراجع بین المللی را رعایت کرده و مورد حمایت قرار دهند.
  • ایجاد اطمینان از اینکه سازمان ها در سوء استفاده از حقوق بشر مشارکت و همدستی ندارند .
  • سازمان ها باید آزادی انجمن و شناسایی موثر نسبت به حقوق مذاکره ای گروهی را ارتقا دهند .
  • کاهش و حذف همه گونه کارهای اجباری و قهری
  • لغو موثر کار کودک
  • حذف تبعیض در رابطه با استخدام و شغل
  • تجارت باید به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه از چالش های محیطی حمایت کند .
  • تعهد و انجام ابتکارات، جهت تقویت و ارتقاء مسئولیت پذیری محیطی
  • تقویت فناوری سازگار با محیط جهت توسعه و انتشار
  • سازمان ها باید در برابر همه اشکال فساد مبارزه نمایند (چاوش باشی، 1388:49-47).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.