اعتماد:پایان نامه درباره اعتماد و خودآگاهی کارکنان

دانلود پایان نامه

اعتماد:

اعتماد موضوع علوم اجتماعی مختلفی مانند روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، اقتصاد، رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، تجارت بین المللی و … است که تاکنون تحقیقات متعدی در این     رشته ها در زمینه اعتماد صورت گرفته است. مطالعات در زمینه اعتماد در سال 1970 آغاز شده است. مطالعات قبل از 1970 در این زمینه محدود است به طوری که مثلاً آرگریس، لیکرت و مک گریگور نشان دادند که اعتماد، متغیری مهم در راستای اثربخشی سازمان است. مطالعات مربوط به اعتماد نشان داده اند که اعتماد بر مبنای تجربه و آموختنی است. اگر کل زندگی به عنوان یک فرآیند یادگیری در نظر گرفته شود، اعتماد در مراحل اولیه زندگی و در فرآیند اجتماعی شدن و سپس از طریق عضویت در سازمان های اجتماعی به دست می آید. اگر اعتمادی که در سنین پایین کسب می شود همسو با اعتماد کسب شده در سنین بالاتر باشد، اعتماد قوی تر شده، تعادل اجتماعی افزایش یافته و اعتماد از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد (Erden & Erden,2009). اعتماد از عناصر كليدي ارتباطات انسان است كه پيونددهنده، قوام بخشنده و تضمين كننده مجموعه روابط گوناگون انسان در كليه سطوح    مي باشد. اعتماد مانند سيماني است كه كليه روابط را با يكديگر پيوند مي دهد و اساسي را ايجاد     مي كند كه جامعه بر مبناي آن عمل كرده، رهبري تحقق مي يابد و تغييرات واقع مي شود (اسکندری و موسوی، 1390). اعتماد نوعی پیوند روانی بین کارکنان ایجاد می نماید و باعث می شود که آن ها به طور مسالمت آمیز با هم کار کنند. اعتماد دو پیش شرط دارد:

  1. آسیب یا ریسکی که فرد ممکن است در نتیجه پیامدهای منفی کارهای دیگری به دلیل اعتمادش به او متحمل شود.
  2. وابستگی یا اتکا به دیگری برای تعیین سرنوشت فرد (Hill & et al., 2009).

 

2-2-1-1- تعریف اعتماد

اعتماد اشاره به روابط بین مدیر و کارکنان و بالعکس دارد و به علاقه مندی، شایستگی، گشودگی و اطمینان مربوط می شود. اعتماد دربرگیرنده این است که کارکنان در محیط کاری احساس امنیت داشته باشند و باور کنند که در داخل سازمان با آن ها صادقانه و منصفانه رفتار می شود. سطح بالای اعتماد در روابط دوطرفه به وجود آورنده مواردی چون صداقت، صمیمیت، پژوهش گرابودن، خودسامانی، خودباوری، علاقه مندی به یادگیری و توسعه، گروه گرایی، سطح بالای استانداردهای اخلاقی- شخصی است. می توان اذعان نمود که وجود سطح بالای اعتماد در سازمان و روابط سازمانی به شکل گیری و ارتقاي سطح پدیده سرمایه اجتماعی که از ارزش والایی برخوردار است، کمک شایانی می نماید (صدقیانی و دهقان، 1389). از اعتماد تعاریف زیادی موجود است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

فرهنگ انگلیسی آکسفورد: اطمینان یا اتکا به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخص یا سازمان، پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن، باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان، داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان و هم چنین صداقت، درستی و وفاداری.

روتر[1] (1997): صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می توان به واسطه آن بر کلام، وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد.

لاهمن[2] (1979): انتظارات یا باورهایی که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش بینی و نه صرفاً در راستای منفعت شخصی خود نشان دهند.

گُردن[3] (2000): اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و تصمیمات خود به گونه ای فرصت طلبانه رفتار نکند.

بِرگ[4] (2005): اعتماد یعنی حالت روانشناسی که افراد را قادر می سازد تا آسیب پذیری و رفاه خود را در دستان دیگر بخش ها قرار دهد و انتظار رفتارهای مثبت از این بخش ها را داشته باشد.

 

نیهان[5] و مارلو[6] (1997) و نیهان (2000): اعتماد سطحی از اطمینان است که یک فرد در رابطه با دیگری از آن برخوردار است و بر اساس آن رفتاری منصفانه، اخلاقی و قابل پیش بینی ارائه می کند. اعتماد دارای یک ساختار چند بعدی است که شامل اعتماد بین فردی، بین دو نفر، گروهی، سازمانی، بین سازمانی، اعتماد سیاسی، اجتماعی، اعتماد به همکار در محل کار، اعتماد بین ارشد و زیردست در محل کار و … می باشد (زاهدی و همکاران، 1390).

شاو[7]: اعتماد را اعتقاد داشتن به دیگران تعريف مي كند؛ زيرا، براي رسيدن به خواسته های خود وابسته به ديگران هستيم.

چارلتون: مي گويد كه رهبران به کارکنان اعتماد مي كنند تا امورات سازمان انجام داده شود و رهبران بايد گفتارشان همسان با کردارشان باشد (پناهی، 1387).

[1]. Rootter

[2]. Luhman

[3]. Gordon

[4]. Burg

[5]. Nyhan

[6]. Marlowe

[7]. Shaw

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.