اقتصادهای نفتی:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

دانلود پایان نامه

 نظرات ویلیام جی استنتون[1] در خصوص اقتصادهای نفتی

در تحقیقی که توسط استنتون در موسسه تحقیقات استراتژیک و رقابتی[2] در سال 2003 صورت گرفته است، ویژگی های اقتصادی نفتی نظیر ایران به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این بررسی از مدل الماس ملی برای دسته بندی ویژگی ها بهره گرفته شده است. (2003، Stanton )

خلاصه ای از آنچه در این تحقیق آمده است به شرح زیر است:

در مورد  عوامل تولید استنتون این ویژگی ها را در نظر گرفته است:

 1. هزینه های انرژی فوق العاده پایین است.
 2. سیستم قانونی بسیار محدود کننده و ساختار اداری بسیار طولانی است.
 3. نیروهای تحصیل کرده کشور عمدتاَ در بخش دولتی مشغول به کار هستند.
 4. کارگران با مهارت پایین یا بیسواد هستند و یا از تحصیلات کمی برخوردار هستند.
 5. تعداد مدارس و دانشگاه های دولتی با کیفیت عالی بسیار کم است.
 6. بازارهای مالی بسیار ناکارآمد هستند.
 7. میزان مطالعات تحقیق و توسعه(R&D) و ظرفیت نوآوری بسیار پایین است.
 8. دسترسی به اطلاعات بسیار مشکل است.

در کشورهای غنی نفتی که اقتصاد تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی است صنایع دیگر رشد مطلوبی ندارند. از جمله ویژگی های این محیط عبارتند از :

 1. دخالت وسیع دولت در فعالیت های اقتصادی، اقدامات بخش خصوصی را تا حد زیادی محدود میکند.
 2. سرمایه گذاری و مالکیت خارجی محدودیت بسیاری دارد.
 3. ساختارهای تشویقی کمتر بر اساس شایستگی و بهره وری است.
 4. اقتصاد کشور از رقابت بین المللی دور نگه داشته می شود.( به دلیل توان رقابتی پایین شرکتها)
 5. تعداد شرکت ها در صنایع مختلف که توان صادرات دارند، کم است .
 6. سیستم های اجرایی بسیار ضعیف هستند و تضاد منافع بین بخش های مختلف بسیار رایج است.

درمورد ویژگی های تقاضای داخلی در این کشورها می توان به این موارد اشاره کرد:

(Hall, William K.2001)

 1. تقاضای داخلی کمتر پیچیده است.
 2. اگر تقاضای پیچیده و جدیدی وجود داشته باشد توسط شرکت های خارجی پاسخ داده میشود. (مثل بازار موبایل)
 3. دولت در خرید اجناس نقش مهمی دارد.

ویژگی های شرکت هایی که درهر صنعت فعالیت می کنند تابعی از شرایط اقتصادی  است:

( Kedia, B.L. and Chhokar, J. 2006)

 1. گروه های کمی از این صنایع در بخشهای غیر نفتی اقتصاد فعالیت می کنند.
 2. میزان تلفیق بین صنایع داخلی و سرمایه گذاری خارجی بسیار محدود است.
 3. عرضه کنندگان متخصص و ارائه کنندگان خدمات حرفه ای وجود ندارند.
 4. مناطق آزاد تجاری که در کشورها وجود دارد پیشرفت در مجموعه اقتصاد کشور را تضعیف می کند.

اگرچه همه این ویژگی ها در خصوص ایران صدق نمی کند اما ویژگی های مشترک بسیاری را هم می توان پیدا کرد که در نتیجه وابستگی کشورهای نفت خیز به درآمدهای نفتی و اکتفا کردن به آن ایجاد شده است. این امر موجب بی توجهی به سایر صنایع در این کشورها می شود.

[1] – Stanton

[2] – Institute for strategy and competitiveness

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.