الگوبرداری در DEA:”پایان نامه ارزیابی عملکرد با کمک مدل‌ تحلیل‌داده‌ها”

دانلود پایان نامه

الگوبرداری در DEA

هنگامی‌که از مدل‌هاي مختلف DEA جهت ارزيابي کارایی مجموعه‌اي از DMUها استفاده مي‌شود. بعضي از اين DMUها كارا و برخي ناكارا مي‌باشند كه اين ناكارايي بیان‌کننده نقص اين DMU در كسب حداكثر خروجي و يا به عبارتي عدم استفاده صحيح از منابع و ورودي‌هاي سازمان است.

هنگامی‌که به‌وسیله مدل DEA مشخص شد كه واحدي ناكاراست اولين قدمي كه ممكن است مطرح شود اين است كه اين واحد چگونه مي‌تواند كارا گردد و جهت كارا شدن به چه طريقي بايد عمل نمايد؟ درواقع الگوبرداری پاسخي به سؤال‌های فوق است.

در بسياري از موارد ناكارايي فني ( در ادبيات DEA معمولاً کارایی / ناكارايي فني موردبحث قرار مي‌گيرد) مي‌تواند به علت نداشتن دانش پيرامون ابعاد اساسي فعاليت‌هاي توليدي و عدم استفاده درست از منابع سازمان باشد. در اين صورت سازمان جهت كارا شدن قادر به كسب دانش استفاده صحيح از منابع از طريق يادگيري از الگوهاي ( بنج‌مارك هاي) تعیین‌شده مي‌باشد. DEA براي هر DMU ناكارا مجموعه‌اي از واحدهاي كارا را كه مي‌توانند به‌عنوان الگوهايي براي بهبود آن واحد ناكارا بكار روند شناسايي مي‌نمايد.

لازم به يادآوري است كه DEA استراتژي‌هاي مهندسي مجدد را براي كارا شدن واحدهاي ناكارا تشريح نمي‌نمايد بلكه DEA اساساً يك ابزار شناسايي است، اگرچه فرض ضمني در مطالعات کارایی فني اين است كه داده‌های ناكارا جهت كارا شدن بايستي همانند واحدهايي كه روي مرز كارا هستند عمل نمايد؛ اما اين عمل دو جزء دارد.

 

1ـ يك واحد ناكارا چقدر بايد همانند واحدهاي كارا عمل كند؟

2ـ يك واحد ناكارا بايد چگونه شبيه واحدهاي كارا عمل نمايد؟

كه DEA با سنجش کارایی فني از دو سؤال فوق يعني چقدر و چگونه، تنها قادر به پاسخگويي به سؤال اول يعني چقدر است، چراکه واحدهاي روي مرز كارا ميزان كاهش ورودي‌ها، يا ميزان افزايش خروجی‌های يك واحد ناكارا را جهت كارا شدن مشخص مي‌كنند.

[1]– Bench Marking

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.