اهداف بلندمدت بانک//پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

دانلود پایان نامه

اهداف بلند مدت بانک

تبیین ماموریت اصلی بنگاه های اقتصادی یکی از بحث انگیز‌ترین ومهم ترین تصمیمات در فرآیند برنامه‌ریزی است. منظور از ماموریت، توسعه سهم و نقش بانک‌های تجاری در بازار است. جایگاه و نقش یک بانک ارائه دهنده کلیه خدمات مالی، متفاوت است از جایگاه بانک یا مؤسسه مالی که در یک زمینه خاص به صورت عمده و یا خرد به فعالیت تخصصی بپردازد. بیان این مسئله حائز اهمیت است که بانک تجاری بپذیرد که هدف یک مؤسسه مالی در اقتصاد تامین نیازهای مالی آن اقتصاد است. این صحیح نیست که خود را به عنوان سازمانی که ارائه کننده یک سری محصولات مشخص نظیر حساب های جاری، سپرده ها و تسهیلات باشد معرفی نماید. یعنی این که اهداف بانک تجاری می بایست حول محور هدف تامین نیازهای مالی مشتریان باشد. یک بانک همچنین باید محل جغرافیایی ارائه خدمات خویش را مشخص نموده و تعیین کند که دامنه تنوع خدماتش چقدر باشد، کدام بخش از بازار او را به اهداف خود می رساند و چگونه باید پاسخگوی موقعیت های ایجاد شده ناشی از تغییرات قانونی و محیطی باشد. نهایتا سازمان بایستی نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و برای سرمایه گذاری بر روی نقاط قوت یک استراتژی رقابتی طراحی نماید (میلانی، 1386).

 

 

 

2-10- خصوصی سازی در سیستم بانکی ایران

امروزه بازارهای پولی نسبت به بازارهای سرمایه نقش وسیع تری را ایفا می‌کنند و از نظر ارزش افزوده و حجم معاملات در ردیف بالاتری قرار دارند. بر این اساس، هیچ کشوری قادر به توسعه صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیست، مگر اینکه متناسب با حرکت در این بخش ها به توسعه نظام بانکی و مالی خود بپردازد. گرایش به وجود آمده در سال های اخیر به سمت افزایش نقش بخش خصوصی در بانکداری ایران نیز در جهت توسعه نظام بانکی از طریق افزایش رقابت و کارایی قابل تفسیر است.

بی‌شک پیشرفت اقتصادی، بدون ایجاد بازارهای مالي کارآمد میسر نيست. در این راستا می‌بايست خصوصي‌سازي بازارهای مالي، که از اولین اهداف توسعه مي باشد، مورد توجه کشورهاي در حال توسعه قرارگيرد. خصوصي سازي بانک ها با اختصاص اعتبارات به فعاليت‌هاي مولد به دلیل افزایش رقابت، منجر به کاهش هزینه‌ها و تشویق نوآوری می‌گردد و این امر منجر به افزایش کارایی در سیستم بانکی می شود. به عنوان نمونه اطلاعات حاصل از خصوصي سازي 18 بانک ايالتي در آرژانتين از سال 1992 به بعد نشان می‌دهد که ترازنامه و صورت‌حساب درآمد بانک‌هاي تازه خصوصي شده به ساير بانک‌هاي خصوصي شباهت يافته‌است. بنابراین می توان امید داشت که با خصوصي سازي بانک ها، وام هاي پرداخت نشده کمتري وجود داشته وهزينه هاي اداري نسبت به درآمدها کاهش می یابد. اين تغیيرات يافته هاي حاصل از کشورهاي مختلف مبني براين‌که خصوصي‌سازي موجب بهبود بهره‌وري مي‌شود، راتأیيد می‌کند. در ایران، خصوصي‌سازي بانک‌ها مطابق با اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که خصوصی‌سازی بانک ها با فروش سهام سه بانک صادرات، ملت و تجارت در بورس اوراق بهادار و واگذاری سهام بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی آغاز گردید. لذا مطالعه روند خصوصي سازی و مقایسه ترازنامه بانک‌های دولتی و خصوصی در سیستم بانکداری امری ضروری به نظر می رسد (صابریان، 1389).

2-11-تعریف ارزیابی عملکرد مالی

اولین سیستم هاي سنجش عملکرد مالی کسب و کار، مثل آن‌هایی که به وسیله دوپونت و جنرال موتورز در دهه 1920 طراحی شده بودند بر اساس شاخص‌هاي مالی بودند. هر دو شرکت پاسخگویی سود واحدهاي خود را غیر متمرکز کرده بودند و در یک زمان از نرخ بازگشت سرمایه براي سنجش عملکرد مالی واحدهایشان استفاده کرده بودند1987)  (Dearden,. عدم رضایت از این نوع سیستم ها بعدها در سال 1951  ، وقتی که رالف کوردینرز[1]، مدیر ارشد اجرایی جنرال الکتریک ماموریت یافت یک گروه کاري سطح بالا براي سنجه هاي کلیدي عملکرد مالی شرکت مشخص کند، بیان شد. علاوه بر سودآوري، این کار سهم بازار، بهره وري، نگرش کارکنان، پاسخگویی عمومی و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را افزایش داد (Eccles, 1991).ادبیات ارزیابی عملکرد مالی فراوان، موضوعات مختلف و مثال‌هاي موفقی درباره مدیریت عملکرد  مالی وجود دارد. رتبه بندي سنتی عملکرد مالی برپایه عوامل ثابت و ساده اي مانند بازگشت هاي مالی، بازگشت سرمایه، بازگشت سود بود. با این وجود رتبه‌بندي عملکرد مالی از این طریق ممکن نیست دقیقاً موسسات را براي پیگیري عملکرد مالی بالا شرح دهد(Qayoumi, 2000) . معیارهاي غیر مالی مانند رضایت مشتري، روابط کارگر و جامعه براي پیروزي استراتژي بانک حیاتی است زیرا فقط استفاده از بازگشت سرمایه و بازگشت سود براي رتبه‌بندي عملکرد مالی ممکن نیست. نه بالاترین بازگشت را به سرمایه گذاران پیشنهاد می‌کند نه ثابت می‌کند کدام‌یک بیشترین سود را دارند (Pepiot et al., 2008).

[1] -Ralf  Kordinerz

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.