بازاریابی رابطه­ مند در سطح جهانی/پایان نامه بازاریابی رابطه مند بر ارتباطات دهان به دهان مشتریان

دانلود پایان نامه

بازاریابی رابطه­ مند در سطح جهانی

در زمينه بازاريابي بين الملل، ارتباطات از مرز ملت­ها عبور مي­كند و بازيگران اصلي اين روابط ممكن است در هر جايي در جهان باشند. روند جهاني شدن، اتحاديه­هاي تجاري و افزايش رقابت در سطح جهاني باعث شده است كه شركت­ها در استراتژي­هاي توزيع خود بازنگري كنند و به دنبال ايجاد روابط متقابل باشند. در نتيجه كانال­هاي ارتباطي نقش اصلي را در استراتژي­هاي بازاريابي شركت­ها چه در زمينه داخلي، چه در سطح بين المللي بازي مي­كنند. در روابط بين الملل تفاوت­هاي زيادي در فرهنگ، جامعه و ساير عوامل محيطي وجود دارد كه از يك كشور به كشور ديگر متفاوت است. مطالعات بازاريابي رابطه مند در سطح جهاني سه دسته روابط را مورد بررسي قرار داده اند: اول روابط بين شركت­ها و تأمين­كنندگان (روابط بالايي)، دوم روابط بين شركت­ها و مشتريان (روابط پاييني) و سوم روابط بين شركا (روابط متقابل). بيشتر مطالعات بازاريابي رابطه مند در سطح جهاني، بر روابط بين شركت­ها و تأمين كنندگان توجه كرده­اند. مهمترين عناويني كه مورد بحث قرار گرفته­اند، شامل كيفيت خدمت ارائه شده به مشتري، تعهد، اعتماد، قدرت، رفع تعارض و مبادله اطلاعات مي­باشد. بطور كلي بر اهميت حفظ و ارتقا كيفيت ارتباطات تأكيد شده است (Samiee & Walters, 2012,201). ويژگي­هاي هر كدام از اين گروه­ها در جدول زير بيان شده است.

 

جدول 2-1: ويژگی­های بازاريابی رابطه مند در سطح بين المللی (Samiee & Walters, 203)

روابط بالايی روابط پايينی روابط متقابل
·      مبادله اطلاعات

·       تعيين سطح وابستگي شركتها

·      داشتن اعتماد، تعهد، رفع تعارض

·      بازاريابي برمبناي داده كاوي

·      بازاريابي مستقيم

·      تاثير عدم اطمينان محيطي بر كيفيت ارتباط

·      تاثير نوع رابطه خريدار- تأمين كننده بر عملكرد

·     ارائه خدمات اضافي براي ايجاد روابط صميمانه­تر

·     الگويي مناسب براي شركت­هاي کوچک

·     تاثير اعتماد و سرمايه گذاري اجتماعي بر عملكرد صادارت

·     تعارض در روابط توليد كنندهواسطه

·     اصلاح روابط

·        قابليت اطمينان اطلاعات

·        ارتباطات بازاريابي و فروش تأمين كنندگان، در صنايع با فناوري بالاي اطلاعاتي و ارتباطي رشد مي يابد

·        يادگيري رفتاري در صنايع با فناوري بالاي اطلاعاتي و ارتباطي

·        درجه بالاي ارزيابي شريك

·        عاملي مهم در كسب اعتماد و

رضايت

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.