بهره گیری از رفتار مصرف کننده،پایان نامه ادراکات مصرف کننده ازپیامدهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

بهره گیری از رفتار مصرف کننده در جهت پایداری

سؤال کاربردی پیش روی یک بازاریاب پایداری این است که چگونه از دانش به دست آمده راجع به رفتار مصرف‌کننده در تشویق آنها به رفتارهای پایدارتر استفاده کرد. اقدامات اولیه در این زمینه از رویکرد بازاریابی مرسوم در شناسایی و پاسخگویی به جنبه‌های خاص مصرف‌کنندگان در جهت تأثیرگذاری بر ترجیحات مصرفی آنها به نفع محصولات و برندهای خاص تبعیت می‌کرد. به بیان دیگر تلاش بر این بود که از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان در این زمینه جهت تحریم برخی شرکت‌ها و محصولات بهره برد و آنها را به خرید محصولات و خدمات پایدارتر تشویق کرد. این تأکید بر خرید محصولاتی متفاوت و بهتر فقط بخشی از چالش بهره‌گیری از رفتار مصرف‌کننده در جهت پایداری بود. برای پیشروی به سوی پایداری لازم است که در سه زمینه نظری و عملی مرتبط با رفتار مصرف‌کننده پیشرفت‌هایی صورت گیرد :

  1. 1. رفتار مصرف‌کننده پایدار باید از خرید محصولات و خدمات پایدار خاص فراتر رفته و کل فرآیند مصرف را در دامنه گسترده‌ای از محصولات و خدمات در برگیرد، مخصوصاً آنهایی را که بیشترین تأثیرات را دارند (مانند منازل، غذا ، سفر) .
  2. 2. رفتار مصرف‌کننده پایدار باید بخشی از بازار که بیشترین نگرانی را در مورد پایداری دارند، فراتر رفته و بازار انبوه را در برگیرد .
  3. 3. برای تغییر از شرایط که در آن سبک‌های زندگی و مصرفی ناپایدار هنجار محسوب شده و متداول هستند، به سمت شرایطی که در آن رفتار مصرف و سبک زندگی پایدار هنجار اجتماعی به شمار می‌آیند، بازاریابان تجاری باید به نحوی اثربخش در رابطه با تغییر رفتار عمل کنند. برای رسیدن به این مهم فقط درک عوامل محرک مصرف‌کنندگان در جهت پایدارتر کردن رفتارشان کفایت نمی‌کند بلکه باید مشخص شود که مصرف‌کنندگان برای این کار با چه موانع اقتصادی، عملی، روانشناختی و اجتماعی رو به رو خواهند شد (Belz et al, 2012, p:81) .

رفتار مصرف‌کننده پایدار یک موضوع پیچیده و درحال تکامل است و پاسخ‌های سهل‌الوصول به ندرت پیشرفتی اساسی به سوی ایجاد یک جامعه پایدارتر را ممکن می‌سازد. علاوه بر تفاوت چشمگیر رفتارها میان انواع مختلف مصرف‌کنندگان، رفتار افراد در زمینه‌های مختلف مصرفی نیز تغییر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که درک مصرف‌کننده و زمینه مصرف برای بازاریابان پایداری حائز اهمیت باشند. رویکردهای مرسوم بازاریابی مصرف‌کنندگان، خواسته‌ها و نیازهای آنها را به صورت فردی لحاظ کرده‌اند و تا حد زیادی بر مرحله خرید از فرآیند مصرف متمرکز شده اند. از دیدگاه پایداری، مصرف‌کننده به عنوان یک فرآیند جامع، باید به عنوان بخشی از سبک زندگی مصرف‌کننده و فرآیندی که به شدت تحت تأثیر نوع زمینه اجتماعی است که مصرف در آن اتفاق می‌افتد، درک شود. تغییرات فردی در رفتار خرید می‌تواند منجر به پیش‌روی به سوی پایداری شود ولی این پیش‌روی به حمایت از تغییرات عمیق تری نیز بستگی دارد که در سبک زندگی مصرف‌کننده و کل جامعه اتفاق می‌افتد .

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.