تحقيق دانشگاهی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن …

۲-۱۴-۱۱-۲ ربط از نظر سیستم بازیابی
ربط از نظر سیستم بازیابی با معیار های زیر بررسی می شود:

  • محل کلید واژه
  • بسامد نسبی
  • وجود کلید واژه ها در متاتگ ها
  • محبوبیت وب سایت

کار اصلی موتور جستجو سنجش ارتباط اطلاعات ذخیره شده و اطلاعات در خواست شده است. به عبارتی دیگر با ارائه یک سوال به نظام، نظام بازیابی باید بررسی کند که آیا اطلاعات ذخیره شده مربوط به پرسش است یا نه، اما ایهام و استعارات پشت واژگان و نقص بیان مفاهیم با برخی واژگان این  ارتباط (ربط) را مشخص می سازد[۴۸].
۲-۱۴-۱۲ نظر خواهی از کاربر در رتبه بندی
برای برطرف کردن مشکل سوء تفاهـم بین ذهـن کاربر و الگوریتـم های موتور جستجـو اخیـراً از الگوریتم های پیشرفته تری استفاده می شود که در آن، نظر کاربر به عنوان یک پارامتـر لحـاظ می شـود. گـوگل یکی از موتور های جستجوی پیشتاز در این روش است[۳۴].
در ادامه، موتورهـای جستجـوی مختلف به چند گروه بزرگ دسته بندی می شوند. این دسته بندی کمک می کند که در جستجوی موضوعات مختلف از موتورهایی استفاده کنیم که ما را سریعتر به نتایج موردنظر برساند.
۱- موتورهای جستجوی اصلی[۷۹]
۲- موتورهای جستجوی خبری[۸۰]
۳- متا کراولر
۴- موتورهای جستجوی چند رسانه ای[۸۱]
۵- جستجوی منفعتی[۸۲]
۶- موتورهای جستجوی لیست پرداخت[۸۳]
۷- موتورهای جستجوی اختصاصی[۸۴]
۸- موتورهای جستجوی کودکان[۸۵]
۹- موتورهای جستجوی منطقه ای[۸۶]
۲-۱۴-۱۳ موتورهای جستجوی اصلی
۲-۱۴-۱۳-۱ Google
ایندکس های گوگل بیشتر از یک بیلیون URL ساخته شده و در نوع خودش بهترین است. امکان جستجوهای پیشرفته و انتخابهایی برای فیلتر کردن اطلاعات دارد. Googleنتایج را بر اساس آن که چه تعداد لینک از سایتهای وب به یک سند وجود دارد طبقه بندی می کند و به این ترتیب مرتبط ترین اسناد بدست می آید[۳۴ و ۵۶].
۲-۱۴-۱۳-۲ Excite
این موتور در حدود ۶۰ میلیون ایندکس دارد و یکی از موتورهای محبوب می باشد و امکانات جستجوی پیشرفته روی کلمات و زبان های مختلف دارد. این موتور از روش شاخص گذاری بر مبنای مفهوم[۸۷] و از متدهای آماری برای پیدا کردن صفحات مورد نظر کاربران استفاده می کند[۵۶].
۲-۱۴-۱۳-۳ Altavista
یک موتور قوی و سریع است و امکانات جستجو بر اساس کلمات را دارد. برای طبقه بندی نتایج از تعداد عبارتهای مورد جستجو که در یک صفحه وجود دارد و محل آنها در سند و مقدار نزدیکی عبارتها به یکدیگر استفاده می کند. جستجوی سریع و پایگاههای اطلاعاتی خیلی بزرگ از مزایای این موتور است. حتی با این موتور می توان فهمید که چند نفر به سایت خاصی لینک شده اند و یکی از معایب این موتور نمایش نتایج تکراری است[۳۴ و ۵۶].
۲-۱۴-۱۳-۴ Yahoo
اگرچه دقیقاً یک موتور جستجو نیست اما یکی از منابع مهم وب می باشد. یاهو به عنوان یک ایندکس
موضوعی سلسله مراتبی یا یک دایرکتوری وب کار می کند و اجازه می دهد که از موضوعات عمومی تر به سمت موضوعات خصوصی حرکت کنیم.
اگر درخواست جستجویی، هیچ نتیجه ای در موضوع انتخابی در بر نداشت، یاهو درخواست را به گوگل می دهـد. در صورتیکـه کاربر بخواهد، یاهو درخواستـش را به موتورهای جستجـوی دیگـر می دهد و این از قابلیتهای یاهو است که از انواع فراموتورها استفاده می کند. محدوده جستجوی یاهو در یوزنت[۸۸] و آدرسهای ایمیل است و حداکثر ۱۰۰ نتیجه را بر می گرداند[۵۶].
۲-۱۴-۱۳-۵ Fast
یکی از موتورهای جستجوی جدید است که ادعا می کند بهترین و سریع ترین است. امکان جستجو در محدوده های وب، پروتکل انتقال فایل[۸۹]، Mp3، چند رسانه ای را دارد[۵۶].
۲-۱۴-۱۳-۶ Lycos
از موتور Fast استفاده می کند. بیشتر شبیه یک ایندکس موضوعی مانند یاهو می باشد و قادر است تصاویر و صوت را نیز جستجو نماید و محدوده های جستجوی آن روی وب، سهام، اخبار، آب و هوا و چنـدرسانه ای است. Lycos هیچ طبقه بندی ای استفاده نمی کند. پایگاه اطلاعاتی بزرگی دارد و تاریخ و سایز اسناد را نیز در نتایج نشان می دهد[۵۶].
۲-۱۴-۱۴ موتورهای جستجوی خبری
این موتورها خود به دو دسته عمده تقسیم می شوند[۵۶]:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است