تاریخچه مخابرات:-پایان نامه درباره طراحی مدل تخصیص منابع

دانلود پایان نامه

تاریخچه مخابرات

با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان سردمدار حوزه فناوری ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی کارایی آن، در این پژوهش عملکرد شرکت­های مخابراتی ارزیابی می شود.

در طول دهه های اخیر، مخابرات به منظور پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال، تقاضای فزاینده برای خدمات مخابراتی کمک فراوانی به رشد این صنعت کرده است، به طوری که در سراسر جهان، تعداد مشترکین خدمات تلفن بیش از میلیاردها نفر است و در هر دقیقه هزاران مشترک جدید اضافه می شود. در حال حاضر، خدمات تلفن، بخش ضروری از تجارت اقتصاد جهانی و زندگی اجتماعی محسوب می شود. صنعت خدمات تلفن، در طول یک و نیم دهه اخیر، یکتجارت پویا و بزرگ بوده است. تریلیون دلار ثروت در این صنعت، در دهه 1990 جریان داشته است. رشد، هزینه و کارایی فناوری خدمات، معیاری برای این ارزیابی محسوب می شود(میرغفوری و همکاران، 1390).

از اواسط دهه 1970 به تدریج کارایی فعالیت­های بخش دولتی مورد سوال قرار گرفت. پس از طرح موضوع عدم کارایی فعالیت واحدهای دولتی، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های بهبود عملکرد شرکت های مزبور و کاهش تصدی دولت مورد توجه قرار گرفت. از آنجایی که بحث خصوصی سازی، یکی از موضوعات مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران است و اهداف آن، رشد رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی و سرمایه گذاری­ها، استفاده بهینه از امکانات و غیره است، شرکت مخابرات نیز برای دست­یابی به اهداف خود و افرایش کارایی، آن­را اعمال کرده است(میرغفوری و همکاران، 1390). با اجرای این سیاست، 20 درصد سهام شرکت مخابرات ایران، متعلق به دولت و 20 درصد متعلق به شرکت کارگزاری سهام عدالت، 50 درصد به علاوه یک سهم متعلق به کنسرسیوم اعتماد مبین، 5 درصد متعلق به کارکنان و 5 درصد باقیمانده متعلق به سایر سهامداران حقیقی و حقوقی است که از طریق مقررات بورس واگذار گردیده است. به دلیل افزایش جمعیت شهرها و ضرورت ایجاد ارتباط بین نقاط دور و نزدیک، به موجب قانون تأسیس و اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب خرداد ماه 1350، شرکت سهامی تلفن ایران منحل و تمامی دارایی ها و دیون و مطالبات و تأسیسات و کارکنان آن به شرکت جدیدالتاسیسی به نام مخابرات منتقل شد. از سال 1351 امور تلگراف و تلفن و بی سیم و همه تجهیزات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن، با شرکت سهامی در هم ادغام شدند و سازمان جدیدی به نام شرکت مخابرات ایران پدید آمد که از آن تاریخ  تا امروز به همین نام و تحت نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن فعالیت داشته است. به منظور تغییر ساختار و خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات به تصویب رسیده است. بنابراین شرکت های ارتباطات زیرساخت، ارتباطات سیار و ارتباطات دیتا از شرکت مخابرات ایران جدا شده و به غیر از شرکت ارتباطات زیرساخت، باقی شرکت ها به همراه شرکت های مخابرات استانی به ترتیب خصوصی سازی خواهند شد. در نتیجه شرکت مادر تخصصی مخابرات تنها قانون­گذار بوده و شرکت­های دیگر امور اجرایی را برعده خواهند داشت(به نقل از سایت مخابرات ایران).

بنابراین شرکت مخابرات ایران ، شرکت های فرعی آن یعنی مخابرات استان ها و شرکت ارتباطات سیار را شامل می شود. این شرکت در اجرای قانون مصوب سال 1350 با سرمایه ای به مبلغ 5 میلیلارد ریال( شامل 50000 سهم یکصد هزار ریالی با نام) تأسیس شده و اساسنامه آن در دوم تیرماه 1350، به تصویب مجلس وقت رسیده است. در اجرای مفاد ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، مصوب 6 اردیبهشت ماه 1373، با انتزاع فعالیت های مربوط به امور تلفن ثابت از شرکت مزبور و انتقال آن به استان ها، شرکت های سهامی مخابرات استانی تأسیس گردید و اساسنامه قانونی آن ها، در جلسه مورخ 1/11/1374 کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی، امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/11/1374 به تأیید شورای نگهبان رسید. 25 شرکت سهامی مخابرات استانی در سال مالی 1375، شرکت سهامی مخابرات استانی در سال مالی 1375، شرکت سهامی مخابرات استان قم در سال مالی 1376، شرکت های سهامی مخابرات قزوین و گلستان در سال مالی 1377 و شرکت سهامی مخابرات استان خراسان جنوبی و شمالی در سال مالی 1384 با سرمایه اولیه هر یک به مبلغ یک میلیارد ریال شامل یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام، جمعاً به تعداد 30 شرکت تأسیس شده اند(به نقل از سایت مخابرات ایران).

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.