تعریف توزیع:”پایان نامه درباره تجارت الکترونیکی”

دانلود پایان نامه

تعریف توزیع

توزیع عبارتست از قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها و به عبارت دیگر رساندن محصول مناسب به مکان مناسب در زمان مناسب است.توزیع به عنوان یکی از ارکان سه گانه نظام اقتصادی به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می شود که به انتقال کالا یا خدمات از منابع تولید به سمت خریداران و مصرف کنندگان منجر می شود. این عملات سهم بسزایی در قیمت کالاها و خدمات داشته و به همین سبب نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده دارد.با در نظر گرفتن تعاریف فوق در حوزه توزیع می توان گفت توزیع حلقه اتصال تولید و مصرف است. در ادبیات مدیریت توزیع از دو واژه به وفور استفاده میشود : مدیریت توزیع و مدیریت لجستیک.
از آنجا که حلقه اتصال تولید تا مصرف را توزیع تکمیل می کند و این نظام توزیع است که چگونگی مصرف را در نقاط مختلف محور تقاضا نشان می دهد ، لازم است نگاهی هر چند گذرا اما زمینه ساز به بحث توزیع داشته باشیم.توزیع عبارت است از رساندن کالا(بدون تغیر شکل) از محل عرضه نقطه مصرف(نهایی یا واسطه)که مستلزم طی مراحل انبار داری،سفارش،کنترل موجود کالای نهایی و حمل و نقل می گردد و تحت دو عنوان کلی خرده فروشی و عمده فروشی کالا بحث می گردد.

از نگاه دیگر توزیع این گونه تعریف میگردد : ((توزیع یکی از شاخه های مهم نظام بازرگانی است که موضوع آن در دسترس قرار دادن محصولات در بازارهای مربوط به خودشان است و یا به عبارت ساده تر قرار دادن محصولی صحیح در مکان صحیح و در وقت صحیح را توزیع گویند.))

اما آنچه در اینجا مورد بحث است چگونگی توزیع است.همانطور که می دانیم توزیع در جهان صنعتی امروز به یک صنعت  مشهور گشته است ، صنعتی که ادامه زنجیره تولید به مصرف می باشد به طوری که لازمه مصرف به موقع و ضروری توزیع مناسب و همزمان نیاز است.

در گذشته توزیع با توجه به رشد فناوری صنعت نبود.توزیع حلقه ای متصل به تولید بود که با تولید شدن کالا بلافاصله توزیع انجام می گرفت چرا که جمعیت به اندازه ای نبود که نیاز به ذخیره و انبار کردن کالا باشد.آن روز توزیع در محل تولید انجام می گرفت چرا که متقاضی و همین طور تولید کننده در کنار یک دیگر بودند اما امروزه با رشد فناوری در مواردی تولید در آن سوی جهان صورت گرفته کالا در کشوری ذخیره و انبار گشته و با مکانیزم های جدید حمل و نقل به محل تقاضا ارسال می گردد و نهایتاً پس از توزیع اطلاعات میزان عرضه ، نحوه توزیع ، رضایت مصرف کننده و مطلوبیت کالا توسط کامپیوترهای پیشرفته به تولید کننده بر می گردد تا برنامه ریزی تولید و توزیع آینده را دقیق  و بهینه تر سازد.

امروزه دیگر از ابتدایی ترین وسایل حمل و نقل استفاده نمی شود ، میزان تولید در جهان به تولید انبوه تبدیل گشته است و یک تولید کننده کالایی را بی هدف ، بی برنامه و در انتظار تقاضای مشتری تولید نمی کنند.بازاریابی به تولید کننده آگاهی داده است که دوره در انتظار مشتری بودن سپری شده است و تحولی عظیم در نحوه توزیع کالا در جهان شکل گرفته است.گاهی تقاضا بیانگر نیازهای واقعی نیست بلکه فرهنگ مصرف است که از سوی بخش های تولید و توزیع به مصرف کننده القاء گشته است.در مواردی کالا روزها و هفته ها در انبار های مجهز به فناوری جدید ذخیره شده تا در زمان خاص و در مکان مناسب با بهترین سود توزیع گردد.

تولید انبوه ، تولیدکنندگان را بر آن داشته که فقط تولید کننده و از مسایل و برنامه ریزی توزیع خارج گردند ، زیرا اگر چه توزیع بخشی جدا نشدنی از تولید است ، اما بسیار تخصصی و کاربر که نیاز به تشکیلاتی جدا دارد.عوامل توزیع با داشتن متخصصان خبره و با استفاده از امکانات و سرمایه لازم در این تشکیلات ، یاری دهنده بخش تولید هستند در نتیجه هدایت و ارائه طریق به توزیع کننده نوعی حمایت و هدایت خواهد بود.

نظام توزیع در کشورمان از دیر زمان وجود داشته اما آنچه که توزیع گذشته با حال را ملزم به تحول می نماید ، رشد فناوری ، افزایش جمعیت ، پراکندگی مکانی و زمانی عرضه و تقاضا ، ایجاد استانداردهای جهانی و خلاصه رشد صنعت توزیع جهانی است که لزوم برنامه ریزی ، سازمان دهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و رهبری بر تک تک عوامل توزیع را ایجاب می نماید تا تمامی عوامل در یک مجموعه منظم و هماهنگ تحول بخش نظام توزیع سنتی به نظام توزیع نوین جهانی باشند.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.