تكنيك گروه اسمي:/پایان نامه درمورد ماهیت شغل و خلاقیت

دانلود پایان نامه

تكنيك گروه اسمي:

فن گروه اسمي جنبه هاي رأي دادن بدون بحثهاي محدود تركيب مي كند كه توافق به دست مي آيد و شما بتوانيد به يك تصميم گروهي برسيد.

 

1-2-9-12-1-چه موقع ازتكنيك گروه اسمي استفاده مي شود؟

1- با موضوعي بحث برانگيز، حساس، داراي موافق و مخالف يا بسياري برجسته مواجه باشيم و تصور شود عقيده هاي ضد و نقيض و دهها دليل جزئي و تفضيلي ممكن است بحث را فلج سازد.

2- وقتي بخواهيم مشاركت مساوي همه ي اعضاء را تضمين كنيم.

3- علت اساسي و ريشه اي يك مسئله را شناخته، ولي شناخت نحوه اقدام و انتخاب يك گزينه از ميان گزينه هاي بسيار مشكل است. ( همان منبع، 82 )

 

2-9-13- تكنيك سينكتيكس:

واژه سينكتيكس از ريشه يوناني الاصلSynetikos به معني فشار دادن دو چيز به يكديگر و يا متصل كردن چند چيز مختلف گفته شده است كه خلاقيت نيز نوعي هماهنگ كردن چيزهاي مختلف در يك قالب يا ساختار جديد است و هر انديشه خلاقي از تفكر سينكتيكس بي بهره نمي باشد. اين تكنيك روشي است كه براي برانگيختن تفكر خلاق در ميان گروهي از افراد گرد هم مي آيند. به طور كلي فرآيند به كارگيري اين روش عبارت است از:

1- شناسايي و تعريف مشكل و تجزيه وتحليل آن به منظور رسيدن به ماهيت و جوهره ي آن.

2- ارتباط دادن ماهيت به دست آمده با موضوع غير مرتبط (ساختن وضعيت مشابه).

3- كشف راه حل هايي باي موضوع مشابه (راه حل هاي مشابه).

4- تلاش براي تبديل راه حل هاي به دست آمده به راه حلهاي نهايي براي مشكل اصلي. (همان منبع،82 83 )

 

1-2-10- موانع خلاقيت:

خلاقيت و نوآوري مثل هر پديده اي ديگر داراي موانعي است كه فرد و سازمان مي بايست آن ها را شناسايي نموده و درصدد رفع آن باشند تا جريان مستمر و فراگير خلاقيت و نوآوري در افكار و اعمال فردي و سازماني بروز و ظهور يابد. بر اين اساس موانع خلاقيت و نوآوري را مي توان در محدوده ي فرد و سازمان به صورت مجزا مورد اشاره قرار داد. موانع اصلي خلاقيت و نوآوري براي فرد را به اختصار مي توان چنين مطرح ساخت:

-عدم اعتماد به نفس: اعتماد به نفس يا خودباوري به منزله دانستن اين مفهوم است كه انسان داراي استعداد هاي خدادادي است كه در سايه تلاش مستمر، صبر و بردباري در قبال مشكلات و استمرار فعاليت صحيح مي تواند به اهداف مورد نظر دست يابد.

– ترس از انتقاد و شكست: عده اي از افراد از اينكه عملي خلاقانه انجام دهند كه باعث انتقاد ديگران از وي شود يا در انجام عمل شكست بخورند، هراس دارند. ترس از انتقاد و شكست همچون زندان و حصاري است كه هرگز ديوارش فرو نخواهد ريخت.

– تمايل به همرنگي و همگوني: عده اي معتقدند‹‹ اگر خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو››. اين باور كه همرنگ و همگون جماعت شدن را منشأ آسايش و حذف و كاهش گرفتاريها مي دانند. اين نگرش موجب ترويج عادت ها و پذيرفتن وضع موجود است. درحالي كه با خلاقيت و نوآوري سازنده، مغايرت داشته و خلاقيت و نوآوري را كمرنگ و حذف مي نمايد، در نتيجه پيشرفت در علوم و عملكردهاي درست حاصل نمي شود.

– عدم تمركز ذهني: از مؤلفه هاي خلاقيت و نوآوري، تمركز ذهني عميق و دقيق بر يك موضوع است. كساني كه از تمركز ذهني عميق و دقيق به دور هستند يا ذهن خود را درگير موضوعات متعدد و مختلف مي كنند باعث تشتت و پراكندگي تواناييهاي ذهني خود مي شوند و در حقيقت توانايي و انرژي فكري خود را تقسيم و پراكنده مي كنند. اين عدم تمركز ذهني عنصري است كه خلاقيت و نوآوري را كاهش يا مخدوش مي سازد.     ( رضائيان، 1385، 32 )

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.