روش ترکیبی:/پایان نامه درباره نگرش سرمایه گذاران

دانلود پایان نامه

روش ترکیبی

روش های ترکیبی مبتنی بر متغیر های اقتصادی هستند. بیکر و ورگلر(2004) یک شاخص نگرش سرمایه گذاران بر اساس ترکیب خطی پنج متغیر ساختند. این متغیر ها شامل

نرخ تنزیل صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت(CFFD): میانگین تفاوت بین خالص ارزش دارایی های صندوق و ارزش بازار آنهاست.

زوینگ (1973)[1] از نرخ تنزیل صندوق های سرمایه گذاری برای پیشبینی بازگشت ها در شاخص داو جونز استفاده کرد. لی و همکاران (1991) ادعا کردند که نگرش سرمایه گذاران، خود را در قالب ویژگی های صندوق های سرمایه­گذاری با سرمایه ثابت نشان می دهند.

لگاریتم گردش سهام بورس نیویورک که روند آن بوسیله میانگین متحرک 5 ساله حذف شده است): این شاخصه برپایه نسبت حجم سهام گزارش شده به میانگین سهام گزارش شده در کتاب حقایق بورس نیویورک است.

بیکر و استین (2004) بیان داشتند به دلیل اینکه در بازاری که دارای محدودیت فروش استقراضی دارد، سرمایه گذاران تنها زمانی در بازار مشارکت می کنند که نسبت به آینده خوشبین باشند و این مشارکت موجب افزایش نقدشوندگی در بازار می شود. از این رو نقدشوندگی بالا نشانه قیمت گذاری بالاست. در حمایت از این نتیجه گیری جونز[2] (2001) مشاهده کرد که گردش بالای بازار ، بازده پایین در بازار را پیشبینی می­کند.

میانگین بازده سهام در اولین روز عرضه های اولیه: بازار عرضه های اولیه وابستگی زیادی به نگرش سرمایه گذاران دارد.

طبق مطالعات استیگلر[3](1964) و ریتر[4] (1991) اگر اولین روز عرضه اولیه، بازده سهم بالا باشد نشان دهنده اشتیاق سهامداران است و پایین بودن بازده های اولیه، به عنوان نشانه ای از زمانبندی بازار تفسیر می شود.

نسبت تعداد سهامی که به تازگی منتشر شده اند نسبت به کل سهام و بدهی هایی که به تازگی متشر شده: در این شاخص صورت کسر شامل خالص سهام منتشر شده و مخرج آن خالص سهام و خالص بدهی های منتشر شده در دوره مد نظر است.

نسبت سهامی که منتشر شده اند به کل سهام و اوراق بدهی منتشر شده شاخصه دیگری برای اندازه گیری فعالیت های مالی جهت برآورد نگرش در بازار است. بیکر و ورگلر (2004) مشاهده نمودند که انتشار مقادیر بالای سهام نشان دهنده پیش­بینی بازده پایین بازار در آینده است.

صرف سود نقدی:  برابر لگاریتم تفاوت میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت های تقسیم کننده سود و شرکت هایی که سود تقسیم نمی کنند.

بیکر و ورگلر(2004) از شاخصه صرف سود تقسیمی به عنوان نشانه ای از تقاضای سهامداران برای سهامی که سود تقسیم می کنند استفاده کردند. بنا بر مطالعه فاما و فرنچ (2001) سهامی که سود تقسمی دارند معمولا بزرگتر هستند، شرکت های سودآورتر و با فرصت های رشد کمتری هستند. صرف سود تقسیمی می تواند به عنوان نماینده ای برای تقاضای سرمایه گذاران برای این ویژگی ها به طور همزمان باشد.

[1] Zweig

[2] Jones

[3] Stigler

[4] Ritter

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.