روش های کاهش هزینه:پایان نامه درباره هزینه ی سازمان خدماتی

دانلود پایان نامه
 • روش های کاهش هزینه

بهترين روش كاهش هزينه ها در يك سازمان توجه به گزارش هاي امور مالي است كه تمامي سرفصل هاي هزينه اي سازمان را تعيين و محاسبه كرده است.

 1. تعديل نيروي انساني با در نظر گرفتن تغييرات راهبردي سازمان
 2. سازماندهي مشاغل سازماني
 3. تعطيلات فصلي
 4. كاهش روزهاي كاري در هفته
 5. كاهش پاداش مديران
 6. پرداخت حق الزحمه مبتني بر عملكرد بجاي حقوق ثابت ماهانه
 7. كاهش در افزايش حقوق ها و هماهنگ كردن آن با برنامه هاي راهبردي شركت
 8. رشد آهسته تر نيروي انساني نسبت به درآمد سازمان
 9. افزايش مهارت كاركنان و چند مهارتي كردن آنها
 10. تبديل نيروهاي تمام وقت به پاره وقت
 11. برون سپاري فعاليت ها از جمله كارهاي واگذار شده به نيروي انساني متخصص
 12. استفاده گسترده از فناوري اطلاعات و دوركاري
 13. استفاده مشترك از تجهيزات و تسهيلات سازمان
 14. توجه بيشتر به برنامه ريزي قبل از اجراي فعاليت ها
 15. كاهش رفت و آمدهاي درون سازماني كاركنان
 16. توزيع مناسب اطلاعات در سازمان و بهبود ارتباطات
 17. اجاره كردن حداكثري دارايي ها
 18. بهبود فناوري ها و استفاده از فناوري هاي نوين
 19. مديريت چرخه تامين
 20. همسو كردن فعاليت ها با اهداف
 21. ماتريسي كردن هرچه بيشتر ساختار سازماني
 22. افزايش يادگيري سازماني و مديريت دانش
 23. تسهيم هزينه هاي رفاهي و درماني با كاركنان
 24. توسعه سيستم هاي مديريتي تامين كنندگان
 25. از بين بردن فعاليت ها و منابع بدون ارزش افزوده
 26. كاهش جلسات، ماموريت ها و سفرهاي سازماني
 27. كاهش حجم گزارش ها و كاغذبازي اداري
 28. مديريت استخدام و بكارگيري نيروي انساني
 29. كاهش هزينه هاي سربار
 30. جابجا نكردن نيروي انساني بين قسمت هاي مختلف سازمان
 31. كنترل دقيق بودجه عملياتي
 32. خريد به موقع و كم و كاهش حجم انبارها
 33. تعطيل كردن يك بخش يا واحد سازماني
 34. افزايش انعطاف در محصولات و خدمات و همچنين بكارگيري نيروي انساني

 

 • دشواری کاهش هزینه ها بعد از طراحی

دلایل این امر را به شرح زیر می توان برشمرد:

 • بسیاری از هزینه ها به هم وابستگی متقابل دارند و کاهش هزینه ها به طور سیستماتیک بیشتر اوقات غیر ممکن است.
 • تغییر روی فرآیند ممکن است موجب بروز مشکلات جدید شود.
 • به کارگیری منابع گران بها روی کاهش هزینه ممکن است تیم را از اجرای مناسب آن منحرف کند.
 • اگر منابع زیادی برای کاهش هزینه ها در نظر گرفته شود، پس:
 1. منابع برای کاهش هزینه به اندازه مکفی در اختیار نخواهد بود.
 2. این کار موجب جلوگیری از گذر از کارهای مهم اولیه به کارهای مهم ثانویه خواهد شد.
 3. این کار موجب فریب خوردن شرکت می شود. بدین جهت که هزینه ها به جای اینکه به راحتی کاهش یابد به سختی کاهش پیدا خواهد کرد. (اردکانیان، 1390)
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.