رویکرد کارت امتیازی متوازن:/پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک

دانلود پایان نامه

کارت امتیازی متوازن فقط رویکردی بالا به پایین است.

رابطه میان تیم مدیریت ارشد و کارکنان محدود شده است.

لوهمن (2004) دریافت که کارت امتیازی متوازن موقعیتی را برای توسعه، ارتباط و اجرای استراتژی ها در محیط سازمانی فراهم نمی کند.

اگر چه کارت امتیازی متوازن به صورت گسترده ای در صنایع مختلف قابل اجراست اما یک متدولوژی رسمی برای اجرای آنها وجود ندارد، که نبود این متد رسمی باعث سوق پیدا کردن به تمرکز بر معیارهای مالی کوتاه مدت می شود.

کارت امتیازی متوازن ممکن است به ما بگوید که چه شاخص هایی مناسب اند اما به ما نمی گوید که چگونه به این شاخص ها نگاه کنیم و تجه کنیم و اهمیت نسبی آنها را بیان نمی کند.

با وجود بیان محدودیت های فوق وی اشاره می کند، اگر چه کارت امتیازی متوازن محدودیت هایی را دارد اما به عنوان مدل پایه ای برای بکارگیری منابع و بهبود فرآیند های داخلی به حساب می آید.

     (وییرسما، 2009)، دلیلی استفاده مدیران از کارت امتیازی متوازن را در سه مورد زیر می داند:

تصمیم گیری و تصمیم عقلانی

هماهنگی

خود کنترلی

هدف اصلی توسعه کارت امتیازی متوازن ارتباط دادن استراتژی های شرکت با کارکنان و کمک به اجرای استراتژ ی ها است

2-2-5رابطه علی میان ابعاد در کارت امتیازی متوازن

برای کسب دستاوردهای مالی می بایست برای مشتریان خود ارزش آفرینی کنیم. این کار عملی نخواهد بود مگر این که در فرآیند های عملیاتی خود برتری یابیم و آنها را با خواسته های مشتریانمان منطبق سازیم. کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرآیند های ارزش آفرین، امکان پذیر نیست مگر اینکه فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد و نوآوری، خلاقیت،یادگیری و رشد را در سازمان تقویت کنیم. در جهت تائید رابطه علی و معلولی به صورت ذکر شده “چان- یی چیان” به بررسی وجود همبستگی میان ابعاد کارت امتیازی متوازن پرداخته اند و وجود ارتباط معنا دار میان بعد رشد، یادگیری و فرآیند های داخلی، فرآیند های داخلی  و مشتری، و بعد مشتری با بعد مالی را به کمک

نرم افزار نشان دادند و نتیجه گرفتند که این رابطه معنا دار در صنعت بانکداری و اتومبیل وجود دارد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.