عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري:/پایان نامه درباره مدیریت سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

عوامل خارجي تأثيرگذار بر فرصتهاي سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاران آگاه بايستي از اين واقعيت مطلع باشند كه تصميم‌گيري مربوط به سرمايه‌گذاري مي‌تواند خسته كننده و درگيرساز باشد. با اين حال، بدون توجه به فعاليتهاي افراد، عوامل مشخصي در محيط سرمايه‌گذاري بر تمامي سرمايه‌گذاران تأثير مي‌گذارد. سرمايه‌گذاران بايد اين عوامل را در تمامي طول فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري مد نظر قرار دهند .

 

2-4-6-1 عدم اطمینان

اولين عاملي كه تمامي سرمايه‌گذاران بايد مدنظر قرار دهند عدم اطمينان[1] است. سرمايه‌گذاران با اين اميد داراييهاي مالي را مي خرند كه انتظار دارند در طول چند دورة بعدي، بازده كسب كنند. اين بازده را مي‌توان پيش بيني كرد، اگر چه ممكن است بازده پيش بيني شده محقق نشود. واقعيت اين است كه بازده يك سهام و ريسك آن را ميتوان پيش بيني كرد ولي آنچه كه در واقعيت رخ مي‌دهد ممكن است با ميزان بازده پيش بيني شده متفاوت باشد .

فرصتهاي سرمايه‌گذاري آميخته اي است از علم و هنر. براي نيل به موفقيت در امر سرمايه‌گذاري بايد تصور كنيم كه چه چيزي امكان دارد رخ دهد. ما در خصوص وقايع گذشته آگاهي داريم ولي نمي‌توان گفت كه گذشته دوباره تكرار خواهد شد.

اگرچه آينده با عدم اطمينان همراه است ولي اين عدم اطمينان قابل مديريت است و با استفاده از فهم اساسي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاران مي‌توانند هوشياري لازم جهت مديريت عدم اطمينان را كسب كنند. بعلاوه، سرمايه‌گذاران مي‌توانند با كمك تكنيكها و ابزارهايي كه وجود دارد تصميمات بهتري را اتخاذ كنند. اگر چه استفاده از اين تكنيكهاي جديد، پيچيده به نظر مي‌رسد با اين حال مي‌توانند بينش جديدي را در خصوص فرآيند تصميم‌گيري ارائه كنند .

 

2-4-6-2  عرصه سرمايه‌گذاري جهاني

امروزه سرمايه‌گذاران بيش از هر زمان ديگري بايد در خصوص سرمايه‌گذاري نسبت به مفهوم جهاني آن توجه كنند. اگر چه در سالهاي قبل توجه چندان زيادي به سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌شد ولي امروز با تشكيل بازارهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري، سرمايه گذاران خودشان را محدود به بازارهاي داخلي نمي‌كنند. چرا  كه شما مي‌توانيد از طريق سرمايه‌گذاري خارجي، بازده خود را افزايش و يا ريسك خود را كاهش دهيد. بايد خود را محدود به فرصتهاي داخلي يك كشور نكنيد.

بازارهاي خارجي به سرعت پيشرفت مي‌كنند براي مثال، بازار ژاپني ها يكي از سه بازار سهام بزرگ در جهان است كه با توجه به قيمت سهام و حجم معاملات داراي درجات مختلفي است. بازار اروپاي غربي از وسعت زيادي برخوردار بوده و راه حلهاي مختلفي را به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌كنند. بازارهاي آسيايي مانند بازارهاي سنگاپور، كره، مالزي و تايلند نيز به سرعت شكل گرفته اند. در اين ميان كشورهاي آمريكاي جنوبي نيز از توان بالايي برخوردار شده اند به طوري كه در سال 1990 برخي از سهام هاي بازار سهام مكزيك به صورت معمولي در ميان سرمايه‌گذاران آمريكايي مورد معامله قرار مي‌گرفت.

سرمايه‌گذاران به سه دليل به سرمايه‌گذاري خارجي روي مي آورند: اول براي اينكه درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري بالا است. دوم اينكه، نرخ بازده اوراق بهادار خارجي بيشتر از بازارهاي داخلي است. بنابراين سرمايه‌گذاران از طريق سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توانند به نرخ بازده بيشتري دست پيدا كنند. سوم اينكه، سرمايه‌گذاران از طريق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كشورهاي خارجي باعث تنوع سهام خود و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري خود مي‌شوند. براي مثال وقتي بازار سهام داخلي ضعيف عمل مي‌كند سرمايه‌گذاران مي‌توانند از طريق تشكيل پرتفيلو در بازار سهام خارجي شركت كنند و عملكرد ضعيف بازار سهام داخلي را جبران نمايند (تهرانی و نوربخش، 1382).

 

2-4-6-3 راهبرد تشكيل پرتفوي سرمايه‌گذاري

به منظور تشكيل پرتفوي و انتخاب سهام يا داراييهاي تشكيل دهنده سبد سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار با تصميم‌گيري در دو مرحله به قرار زير روبرو است :

  1. تشخيص و انتخاب نوع داراييهاي مورد نظر براي سرمايه‌گذاري ( سهام، اوراق قرضه، زمين و مستغلات و…).
  2. انتخاب فرصتهاي سرمايه‌گذاري مختلف از ميان انواع داراييهاي انتخاب شده و ميزان تخصيص منابع .

شايد مهمترين تصميم هر سرمايه‌گذاري در تشكيل پرتفوي، انتخاب نوع دارايي و تركيب پرتفوي است. به بيان ديگر چه مقدار از وجوه پرتفوي صرف اوراق قرضه، سهام، داراييهاي بازار پول و غيره مي‌گردد ؟

مشخصاً ميزان وزني كه به هر يك از داراييهاي مورد نظر در پرتفوي داده مي‌شود، از صفر تا  100 درصد متغير است. اصولاً بررسيهاي مربوط به تشخيص داراييها، سرمايه‌گذار را ملزم به پاسخگويي در مقابل سؤالات زير مي‌نمايد :

الف) چه درصدي از وجوه پرتفوي به هر يك از كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها در دسترس سرمايه‌گذار قرار دارد، تخصيص داده شود؟ ( سرمايه‌گذاري فرامرزي )

ب) پس از انتخاب كشور و حوزه جغرافيايي سرمايه‌گذاري، چه درصدي از وجوه پرتفوي به سهام اوراق قرضه، بروات و ساير داراييها تخصيص داده شود ؟

ج) در چارچوب داراييهاي منتخب و وزن هر يك در پرتفوي، چه درصد از وجوه صرف انواع مختلف اوراق قرضه، سهام قابل معامله در بورس، سهام شركتهاي خارج از بورس و غيره مي‌گردد ؟

بسياري از ناظران آگاه بازار سرمايه بر اين واقعيت موافقت دارند كه تصميم مربوط به تشخيص نوع دارايي مهمترين تصميم هر سرمايه‌گذار است. بر اساس برخي از مطالعات انجام شده در پرتفوي صندوقهاي بازنشستگي، تصميم و انتخاب نوع دارايي بيش از 90%  واريانس ميزان بازدهي مورد نظر فصلي را موجب مي‌گردد (جمشیدی، 1382).

[1] Uncertainty

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.