مقاله دانشگاهی – غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی- قسمت ۲

۱-۱-۵ روش تحقیق
روش انجام این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی است که با جمع آوری مطالب از کتب مختلف اسلامی و غربی و به صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است. به این صورت که آراء فیلسوفان اسلامی در کتاب‌های مهم این فیلسوفان در مورد غرور تبیین و تحلیل می‌گردد، سپس آراء فیلسوفان غربی با ترجمه و تحلیل مقالات و کتب لاتین نیز بیان شده و سپس نقاط اشتراک و اختلاف آن‌ها مطرح می‌گردد. می‌باشد. از منابع مهم اسلامی می‌توان به قرآن و نهج‌البلاغه، محجه البیضاء، الحقایق، تهذیب الاخلاق، اخلاق ناصری و احیاء‌العلوم را نام برد.
از منابع لاتین نیز از کتاب Pride اثر Michael Eric Dyson، و همچنین “Treatise of human nature” اثر David Hume و” “The virtue of pride نوشته Richard Taylor استفاده شده است.
۱-۲ مفهوم شناسی
۱-۲-۱ تعریف لغوی غرور
با جستجو در فرهنگ‌‌لغت‌های مختلف، معانی متعددی برای غرور پیدا می‌کنیم. در زبان فارسی، غرور به معنای فریفتن و به خود بالیدن تفسیر شده است.
در فرهنگ عمید، غرور در معنای مثبت و به معنای احساس سربلندی و شادمانی به علت کسب موفقیت، احترام و نیز وظیفه تلقی شده است.[۳]
همچنین غرور به معنای فریفتگی و تکبر، احساس بلند پروازی و بالاتر دانستن استعداد یا مقام یا زیبایی‌های ظاهری خود بر دیگران و احساس ارزش برای خود تفسیر شده است.[۴]
به طورکلی غرور در معنای اسمی به معنای احساس سربلندی و مسرت که به سبب موفقیت در شخص پدید می‌آید، بیان شده و به عنوان اسم مصدر، در معنای منفی خودبینی و تکبر به کار می‌رود. معنای قدیمی غرور نیز مکر و فریب است.[۵]
در عربی نیز غرور به ضم غین (غُرور) در معنای نیرنگ، فریب، حیله، بیهوده و پوچ، خودپسندی، خودخواهی و خودبینی به کار می‌رود و به فتح غین (غَرور) به معنای دنیا، فریبنده و شیطان است.[۶]
در صحاح اللغه، «غُرور» به معنى امورى که انسان را غافل مى‏سازد و مى‏فریبد (خواه مال و ثروت باشد، یا جاه و مقام، یا علم و دانش و غیر آن) تفسیر شده است.[۷] غَرور نیز، در صحاح به شیطان تفسیر شده است.[۸]
بعضى از ارباب لغت، به گفته‌ی «طریحى‏» در مجمع البحرین‏ گفته‏اند: غرور، فریفتگی به چیزى است که ظاهری جالب و دوست داشتنى دارد، ولى باطنش ناخوشایند و مجهول و تاریک است‏. در کتاب التحقیق فى کلمات قرآن الکریم نیز در مورد غرور چنین آمده است: ریشه‌ی اصلى این واژه به معنى حصول غفلت ‏به سبب تأثیر چیز دیگرى در انسان است و از لوازم و آثار آن جهل و فریب و نیرنگ و نقصان و شکست مى‏باشد.[۹]
در لسان العرب، غرور به «مَا اغتُرَّ بِهِ مِن مَتاعِ الدُّنیا» تفسیر شده است.[۱۰] یعنی هر چیزی که در دنیا انسان را فریب می‌دهد.
در معجم المعجمی، غَرور به معنای «کَلُّ ما غَرَّ الانسانَ مِن مالٍ أو جاهٍ أو شَهوَهٍ أو انسانٍ أو شَیطان»[۱۱] تعبیر شده است، یعنی هر چیزی اعم از مال یا مقام یا شهوت یا انسان یا شیطانی که انسان را بفریبد.
راغب‏ در مفردات‏ واژه‌ی «غَرور» را به معنى هر چیزى که انسان را مى‏فریبد و در غفلت فرو مى‏برد، خواه مال و مقام باشد یا شهوت و شیطان، تفسیر مى‏کند.[۱۲]
در تفسیر نمونه، در معنى این واژه چنین آمده است: «غَرور» بر وزن جَسور صیغه‌ی مبالغه به معنى موجود فوق‌العاده فریبنده است و شیطان را از این‌رو «غرور» مى‏گویند که انسان را با وسوسه‏هاى خود فریب مى‏دهد و غافل مى‏سازد و در حقیقت‏ بیان مصداق واضح آن است، وگرنه هر انسان یا کتاب فریبنده، هر مقام وسوسه‏گر و هر موجودى که انسان را گمراه سازد در مفهوم وسیع «غرور» داخل است.[۱۳]
در لغت‌نامه‌ی آکسفورد نیز، غرور[۱۴] در معنای اسمی، احساس رضایت و خوشنودی عمیق ناشی از موفقیت‌های شخصی تعریف شده است. همچنین از خشنودی، لذت، سربلندی، احساس‌رضایت، افتخار و عزت‌نفس مترادف با معنای مثبت غرور و از تکبر و خودبینی و گستاخی و خودپسندی و خودشیفتگی و خودخواهی در معنای منفی غرور یاد شده است.[۱۵]
همچنین در فرهنگ معاصر هزاره، “pride” به معنای غرور، فخر، مباهات، سرافرازی، احساس غرور و افتخار تعبیر شده و در معنای مجازی به کبر و نخوت و خودپسندی تعلق گرفته است. از غرور به عنوان عزت نفس و غیرت و کف نفس و شرف نیز یاد شده است.[۱۶]
۱-۲-۲ تعریف اصطلاحی غرور
۱-۲-۲-۱ غرور منفی
غرور در معنای منفی، به این معنا است که انسان به آنچه از کمالات و امکانات دارد بسنده کرده و خویش راکامل و رسیده بداند و از حرکت برای یافتن و دانستن و به کاربستن باز ماند و دچار سکون شود.
غرور به معنی فریفتگی به داشته‌ها و جذابیت‌های غیر‌حقیقی و علائق دنیوی است که باعث می‌شود انسان از یاد خدا غافل شود و معنویت و سرمایه‌های حقیقی سعادت خود را فراموش نماید، و در نتیجه به انواع بیماری‌های اخلاقی و روانی مانند عجب، تکبر، خودخواهی و مانند آن مبتلا گردد.
در محجه البیضاء فى تهذیب الاحیاء، که از بهترین کتب اخلاق محسوب مى‏شود و تکمیل و تهذیبى است‏ براى احیاء العلوم‏ غزالی، غرور اطمینان نفس به چیزى که مطابق با خواهش‌های نفسانى است معرفی شده است. پس طبیعت انسان به سبب نیرنگ و فریب شیطان به آن مایل مى‏شود. بنابراین هرکس بر اساس شبهه‌ی فاسدى‏ معتقد شود که در دنیا و یا آخرت به خیر و سعادت رسیده مغرور است، و چون بیشتر مردم به خودشان گمان خیر دارند، در این‌صورت بیشتر مردم مغرورند.[۱۷]
در جای دیگر نیز، غرور ظاهر کردن امری از روی جهل و نادانی و توهم و خیال بیان شده است.[۱۸] در این تعریف ریشه‌ی غرور، جهل و نادانی بیان شده است.
تعریف دیگر بیان می‌کند که؛ غرور عبارت است از آرامش یافتن و مطمئن شدن به آنچه موافق هوی و هوس باشد، و طبع انسان به سبب شبهه و خدعه شیطان به آن میل می‌کند. پس هر‌کس معتقد باشد که در دنیا یا آخرت بر راه خیر است و این گمان و اعتقاد از روی شبهه نادرست و فاسد باشد او مغرور و فریفته است.[۱۹]
بنابراین غرور منفی، احساسی در وجود انسان است؛ که از بینش غلط او نسبت به ظاهر زندگی و امور دنیایی و مادی پیدا می‌شود، و گاهی هم محصول غفلت انسان از واقعیات الهیه است، که بر اثر کثرت کار مادی و توسعه یافتن مال و زر و زیور پیدا می‌شود، یعنی انسان فریب دنیا و زر و زیور دنیا را می‌خورد.[۲۰]
بسیاری از مردم نیازها و امکانات مالی و پولی زندگی را از هر راهی سعی می‌کنند به دست آورند و حلال و حرام بودن آن را مد نظر قرار نمی‌دهند ولی هنگامی که برای کارخیری از آنها چیزی طلب می‌کنند سریعاً چون آن کار خیر است پیشقدم می‌شوند و کار و عمل خود را پسندیده می‌دانند در حالی‌که آن منبع درآمدی که حق الله و حق الناس از آن جدا نشده، مال حلالی نیست که اجازه داشته باشند در هر کار خیری از آن مصرف کنند، یا آن را بذل و بخشش نمایند. این گونه افراد دچار غرور و خودباختگی هوای نفس شده اند و یا میل به شهرت طلبی یا مقام پرستی دارند و خودشان به دیگران اعلام می‌کنند که خیر آن‌ها در آن جایگاه است، در حالی‌که این‌گونه افراد هم به زیان خودشان عمل کرده‌اند و هم به زیان مردم و مغرور به خود شده‌اند، نه این‌که به کسی خدمت کنند.[۲۱]
همچنین غرور منفی به معنای نخوت و خودبینی نیز می‌آید. امام خمینی این نخوت و خودبینی را ناشی از فقدان علم دانسته و می‌گویند: «میزان در علم، آن است که آیت و علامت و نشانه باشد و خودی و خودیت در آن نباشد و انانیّت در محل او محو و نابود شود؛ نه آنکه باعث نخوت و خودبینی و خودنمایی و تکبر شود.»[۲۲]
۱-۲-۲-۲ غرور مثبت
غرور، گاهی به عنوان فضیلت و در معنای بزرگ‌منشی و کبَر‌نفس می‌آید؛ ابن‌مسکویه در تهذیب‌الاخلاق در تعریف کبَر‌نفس می‌گوید: «کِبَر‌نفس، خوار داشتن ثروت، و توانایی بر تحمّل ارجمندی و خواری است، و خداوندِ آن همواره خود را سزاوار کارهای بزرگ می‌سازد و (رسیدن به) آن‌ها را کوچک و آسان می‌شمارد.»[۲۳] بنابراین اگر غرور را به معنای بزرگ‌منشی در نظر بگیریم فضیلتی است که از اقسام شجاعت است.
غرور مثبت، در معنای عزت‌نفس نیز به کار می‌رود، از دیدگاه اخلاق و روایات اسلامی، عزت‌نفس به این معنا است که انسان آن‌قدر خودش را عزیز و بزرگ بداند که حاضر نشود تن به پستی گناه و افعال و رفتار مغایر با شأن انسان و ایمان بدهد. عزت‌نفس، یعنی اینکه آدمی شرافت و ارزش خود را بشناسد تا در برابر حوادث و در شرایط مختلف خود را حفظ کند. انسان اگر قدر خود را بداند، آن را ارزان نخواهد فروخت. آدم خلیفه‌ی خدا بر زمین و مورد تکریم خداوند، در حرکت به سوی کمال نامتناهی است. چنین موجودی شایسته نیست که سر بر آستان مخلوقی فرود آورد و دست نیاز نزد این و آن دراز کند و یا خود را به ذلت معصیت و هوای نفس گرفتار سازد. راه تحصیل عزت، شناخت ارزش وجودی انسان و کمال او و مسیری است که باید طی نماید.
حضرت على(ع) به فرزندش امام مجتبى(ع) فرمودند: نفس خویش را عزیز بشمار و به هیچ پستى و دنائتى تن مده گرچه عمل پست، تو را به تمنیاتت‏ برساند، زیرا هیچ چیز، با شرافت نفس برابرى نمى‌کند و (به جاى عزت از دست داده) عوضى ‏همانند آن نصیبت نخواهد شد، و بنده‌ی دیگران نباش که خداوند تو را آزاد آفریده‏است. و نیز فرمودند: «کسى که فرومایه است از کارهاى پست جدایى ندارد.»[۲۴]
شهید مطهری(ره) در کتاب انسان کامل در بحث عزت‌نفس می‌فرمایند: «در اسلام با همه‌ی این‌ها که «نَهَی النَّفسَ عَنِ الهَوَی» هست، «إنَّ النَّفسَ لَاَمّارَهٌ بِالسّوء» هست، «قَد اَفلَحَ مَن زَکّیها وَ قَد خَاب مَن دَسَّیهَا» هست، «مُوتُوا قَبلَ اَن تَمُوتُوا» هست، در عین حال روی عزت‌نفس هم تکیه شده است. قرآن می‌فرماید: «وَ لِلّهِ العِزَّه وَ لِرَسِولِهِ وَ لِلمُؤمِنین»[۲۵] (منافقون ۸) نمی‌گوید عزت‌نفس، خود‌پرستی است. پیغمبر فرمود: «اُطلُبُوا الحَوائِجَ بِعِزَّهِ الاَنفُس». بشر به بشر حاجت پیدا می‌کند. فرمود: اگر حاجتی دارید هیچوقت پیش کسی با ذلت حاجت نخواهید، با عزت‌نفس بخواهید؛ یعنی عزت خودتان را لکه دار نکنید.»[۲۶]
۱-۲-۳ تعریف لغوی اخلاق
اخلاق جمع خُلق و خُلُق می‌باشد.[۲۷] در قاموس، خُلق به معنای عادت و طبع و مروّت و دین است.[۲۸]
برخی همچون طبرسی خُلق را به معنای دین اسلام ترجمه کرده‌اند[۲۹]، در حالی‌که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان قائل است که تفسیر به دین، تفسیر درستی نیست، مگر اینکه منظور خود را توجیه کنید.
علّامه طباطبایی قائل است: «کلمه‌ی خُلق به معنای ملکه‌ی نفسانی است که افعال بدنی مطابق مقتضای آن ملکه به آسانی از آدمی سر می‌زند، حال چه این‌که آن ملکه از فضایل باشد، مانند عفّت و شجاعت و امثال آن و چه از رذائل مانند حرص و جُبن و امثال آن. ولی اگر مطلق ذکر شود، فضیلت و خُلق نیکو از آن فهمیده می‌شود.»[۳۰]
به عبارت دیگر، هرگاه صفتی برای شخصی به صورت پایدار در آمده و در او رسوخ نموده باشد، به‌گونه‌ای ‌که کارهای متناسب با آن را بدون تأمل زیاد و به سهولت انجام دهد، می‌گویند آن صفت برای او ملکه است و در صورتی که چنین نباشد بلکه صفتی زودگذر بوده، شخص در انجام کار متناسب با آن خود را به انجام آن وادار کند، آن صفت را حال می‌نامند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.