فایل – غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی- قسمت ۱۷

اما به لحاظ ماهیت، همان‌طور که اشاره شد فیلسوفان اسلامی و غربی به صورت مشترک، غرور را احساسی درونی معرفی می‌کردند که انگیزه‌ای برای انجام عمل می‌شود. بنابراین از نظر آن‌ها، غرور یک رفتار نیست، بلکه احساسی درونی است که در فرد به‌صورت راسخ و پایدار وجود دارد، حال اگر این احساس ناشی از فضایل واقعی در فرد باشد، فضیلت محسوب می‌گردد، اما اگر فرد بدون داشتن فضیلتی در درون این احساس را داشته باشد، این غرور رذیلت است.
در مورد حکم اخلاقی غرور نیز باید گفت؛ از نظر فیلسوفان اسلامی، از آنجا که غرور یک احساس خطرناک درونی و یک گناه دینی است، باید ترک شود. اما در مواردی مانند تکبر در برابر متکبر، غرور نه تنها تقبیح نشده، بلکه به آن سفارش نیز شده است. اما به طور کلی می‌توان گفت که حکم به رذیلت بودن غرور در بین فیلسوفان اسلامی، نظر اکثر آن‌هاست و چنین مواردی استثناء هستند. اما فیلسوفان غربی، غرور مناسب را تحسین کرده و آن را انگیزه‌ای برای انجام فضایل بیشتر معرفی کرده‌اند. از نظر آن‌ها این وجود چنین غروری برای شخصیت هر فرد لازم و ضروری است. بنابراین اکثر فیلسوفان غربی، غرور را فضیلت دانسته و آن را برای شخصیت فرد، لازم و ضروری می‌دانند، مگر اینکه غرور فرد، به تکبر و خودپسندی تبدیل شود.
فهرست منابع
۱) قران کریم
۲) نهج البلاغه
۳) صحیفه سجادیه
۴) کتاب مقدس
الف. منابع فارسی
۵) ابن عربی، محی الدّین. تهذیب اخلاق. ترجمه‌ زاهد ویسی، تهران: جامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
۶) ارسطو. اخلاق نیکوماخوس. ج۱، ترجمه‌ محمد حسن لطفی تبریزی، تهران: انتشارات طرح نو، ۱۳۸۵ش.
۷) افلاطون. دوره‌ آثار. ج۱و۲و۴، ترجمه‌ محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۸۰ش.
۸) امام خمینی(س). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ دهم، ۱۳۸۵ش.
۹) امام خمینی. شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ بیستم، ۱۳۷۸ش.
۱۰) انصاریان، حسین. عرفان اسلام. ج۹، انتشارات پیام آزادی، ۱۳۷۶ش.
بِرَن، ژان. سقراط. ترجمه‌ سید ابولقاسم پورحسینی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۷۴ش.
۱۲) به سرپرستی دکتر حسن انوری. فرهنگ بزرگ سخن. ج ۵، تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم،۱۳۸۲ش.
۱۳) تاجیک نشاطیه، نرگس. اخلاق و سیاست در اندیشه سقراط تاریخی. تهران: نگاه معاصر، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
۱۴) تفسیر قمی، ج۱٫
۱۵) جعفری، محمدتقی. اخلاق و مذهب. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
۱۶) حق شناس، علی محمد ؛ حسین سامعی، نرگس انتخابی. فرهنگ معاصر هزاره. تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۶ش.
۱۷) خاتمی، سید روح الله. آینه مکارم(شرح دعای مکارم الاخلاق). ج۷۳، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶ش.
۱۸) درایتی، مصطفی؛ و دیگران .نمایه نامه موضوعی صحیفه سجادیه جامعه. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۷ش.
۱۹) رازی، ابن مسکویه. تهذیب الاخلاق. ترجمه و توضیح دکتر علی اصغر حلبی، تهران: اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
۲۰) . کیمیای سعادت: ترجمه طهاره الاعراق. تهران: دفتر نشر میراث مکتوب، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
۲۱) سی.بکر، لارنس. تاریخ فلسفه اخلاق غرب. گروهی از مترجمان، قم: مؤسسه امام خمینی(ره)، ۱۳۸۶ش.
۲۲) سیاح، احمد .فرهنگ بزرگ جامع نوین(سیاح: ترجمه المنجد). ج۲، تهران: انتشارات اسلام، چاپ هشتم، ۱۳۸۷ش.
۲۳) شهریاری، حمید. فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش.
۲۴) صاحبی، عبدالعلی. راه روشن. ج۶، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی ، ۱۳۷۹ش.
۲۵) صالح، محمدعلی. مدینه‌ فاضله(شرح دعای مکارم الاخلاق). تهران: برهان، ۱۳۷۳ش.
۲۶) الصحیفه السجادیه: ۱، ترجمه و شرح سید علینقی فیض الاسلام، تهران: فیض الاسلام، ۱۳۶۸ش.
۲۷) طبرسی. مجمع البیان. ج ۲۶، ترجمه سید ابراهیم میرباقری و سایرین، تهران، انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰-۱۳۵۰ش.
۲۸) طوسی، خواجه نصیر الدین. اخلاق ناصری. مجتبی مینوی-علیرضا حیدری، تهران: خوارزمی، چاپ ششم، ۱۳۸۴ش.
۲۹) عمید، حسن .فرهنگ عمید. ج۳، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.
۳۰) غزّالی، محمد. احیاء علوم الدین(ربع مهلکات). ج۳، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۷۴ش.
۳۱) غزّالی، محمد. کیمیای سعادت. ج۲، عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
۳۲) فرانکنا، ویلیام کی. فلسفه اخلاق. ترجمه هادی صادقی، قم: کتاب طه، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
۳۳) فلسفی، محمد تقی. شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق. ج۱، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
۳۴) .کودک از نظر وراثت و تربیت. ج۲، تهران: هیئت نشر معارف اسلامی، ۱۳۶۴ش.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.