فرآیند داخلی کسب و کار/:پایان نامه درباره کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

شرکتها همچنین باید به شناسایی مزایای رقابتی محوری خود و فن آوری های کلیدی که برای دستیابی به رهبری مستمر در بازار مورد نیاز است ، اقدام نمایند . برای رسیدن به اهداف زمان ، کیفیت ، بهره وری و قیمت مناسب ، مدیران باید سنجه هایی طراحی کنند که تحت تأثیر اعمال کارکنان می باشند . بدین ترتیب ، این سنجه ها قضاوت مدیران ارشد درباره فرآیند های داخلی کلیدی و مهارتها را بااعمال انجام شده توسط افرادی که بر اهداف کلی سازمان مؤثرند، مرتبط می سازند. این ارتباط ما را مطمئن خواهد ساخت که کارکنان در سطوح پایین سازمان اهداف روشنی برای اعمال ، تصمیمات و فعالیتهای بهبود در راستای اهداف سازمان دارند .

برخی از نمونه های سنجه های فرآیند های داخلی کسب و کار در جدول 2-7 ارائه شده است :

جدول 2‑7: نمونه های سنجه های منظر فرآیند های داخلی کسب و کار

·         تحویل به موقع

·         متوسط هزینه برحسب هر مبادله (تراکنش)

·         متوسط زمان انتظاربرای دریافت کالا

·         گردش موجودی کالا

·         هزینه تحقیق و توسعه

·         متوسط سن اختراعات ثبت شده

·         دفعات اتمام موجودی کالا

·         نرخ بکارگیری نیروی کار

·         نسبت محصولات جدید به کل محصولات

·         بهبود زمان چرخه تامین

·         بهبود مستمر

·         محصولات و خدمات جدید در حال توسعه

·         استفاده مناسب از فضا

·         تناوب خرید های برگشت شده

·         زمان توقف ماشین آلات

·         محصولات جدید معرفی شده

·         دوباره کاریها

·         درصد ضایعات

 

فرآیند های داخلی سازمان را می توان در چهار منظر گروه بندی کرد :

1- فرآیند های عملیاتی

2- فرآیند های مدیریت مشتری

3- فرآیند های نوآوری

4- فرآیند های قانونی و اجتماعی

فرآیند های عملیاتی ، فرآیند های اصلی و روزمره ای هستند که سازمان برای تولید محصولات و خدمات فعلی خود و ارایه آنها به مشتریان انجام می دهد . فرایند های عملیاتی را می توان به چهار فرآیند مهم تجزیه کرد:

الف) توسعه و حفظ روابط با تامین کنندگان

ب) تولید کالا و خدمات

ج) توزیع و تحویل کالا و خدمات به مشتریان

د) مدیریت ریسک .

فرآیند های مدیریت مشتری ارتباط با مشتریان هدف را توسعه و تعمیق می دهد.مجموعه متداول از فرآیند های فرعی مدیریت مشتری عبارتند از :

الف) انتخاب مشتریان و بازار هدف : شناسایی مشتریان جذاب برای سازمان ، تعیین ارزش قابل ارایه برای این مشتریان و خلق تصویری از نام تجاری که مشتریان مورد نظر را به محصول یا خدمت شرکت جلب کند.

ب) جذب مشتری :  انتقال پیام به بازار ، یافتن مشتری احتمای و تبدیل آن به مشتری قطعی .

ج) حفظ مشتری : تضمین کیفیت ، تامین نیازها و ارتقای رضایتمندی مشتریان.

د) توسعه کسب و کار با مشتریان : شناخت از مشتری ، ارتباط با آنها بالا بردن سهم شرکت از خرید مشتریان هدف

انتخاب مشتری شامل شناسایی گروه هایی می شود که ارزش قابل ارایه شرکت برای آنها مطلوب است. فرآیند انتخاب مشتری مجموعه خصوصیات مشتریانی را که مطلوب ترین بخش بازار برای شرکت هستند را تعریف می نماید.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.