فرهنگ ویژه سالاری:”پایان نامه فرهنگ سازماني و شناخت كاركنان”

دانلود پایان نامه

فرهنگ ویژه سالاری

بعد از تغییر جهت جهانی از عصر صنعتی به عصر اطلاعات چهارمین شکل از فرهنگ پدیدار گشت. این شکل از فرهنگ پاسخگوی محیطهای پرتلاطم و آشفته و شرایط پرشتاب قرن ۲۱ است. آنچه موجب اختلاف ویژگیهای این فرهنگ با سه فرهنگ پیشین می گردد، مفروضات بنیادی این فرهنگ می باشد. نوآوری، ابداع، ابتکار و پیشگامی مفروضاتی هستند که سازمانها با تدارک خدمات و محصولات جدید آتی از طریق آنها به موفقیت دست می یابند. فرهنگ ادهوکراسی وظیفه اصلی مدیریت را پرورش کارآفرینی، خلاقیت و تاکید بر برتری جویی می داند و از نوآوری برای رسیدن به سودآوری و منافع بهره می گیرد. ریشه کلمه ادهوکراسی از adhoc گرفته شده است که به معنای زودگذر، موقت، تخصصی شده و واحد پویا می باشد (کویین (۱۹۹۹) ). در فرهنگ مدیریت Adhoc به معنی ویژه امری مخصوص، متخصص تعریف شده است(زاهدی و همکاران، ۱۳۷۹). ادهوکراسی ها مانند واحدهای موقتی هستند، شعار مهم آنها این است «محلهای موقت از محلهای ثا بت بهتر هستند.« به این دلیل که آنها میتوانند بر حسب شرایط جدید بسرعت پیکربندی مجددی برای خود بسازند.

یکی از اهداف مهم فرهنگ ادهوکراسی، پرورش انعطاف پذیری، انطباق و خلاقیت در شرایطهای نامطمئن و متغیر و دارای ابهام و یا هنگامی که اطلاعات دارای بار اضافی هستند. سازمانهای ادهوکراسی را در صنایعی مانند؛ صنایع نرم افزار، فضا، مرکز مشاوره و ساخت فیلم می توان دید. یکی از چالشهای مهم این نوع سازمانها تولید محصولات و خدمات جدید و تطبیق با فرصتهای جدید می باشد.. ادهوکراسی تاکید زیادی بر فردگرایی، ریسک پذیری، پیش بینی آینده دارد، به عنوان مثال، شرکتهای مشاوره ای برای تقاضای هر مشتری برخوردی مستقل از دیگران دارند و برای هر طرح (پروژه) یک طرح سازمانی موقت ریخته می شود تا زمانی که کار انجام شود وقتی که پروژه به پایان رسید، ساختار از هم گسیخته می شود. نمونه دیگر فضا پیمای ناسا است.

از ویژگی های فرهنگ ادهوکراسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- فاقد نمودار سازمانی است. نمودار سازمانی ممکن است برای ماموریت کاری به طور موقت و سریع و دقیق تشکیل و تغییر یابد.

۲- فضای کار موقتی است، سرپرست فاقد دفتر کار ثابت است و هر وقت که نیاز باشد بطور موقت پایه ریزی می شود.

۳- نقش ها موقتی است. اعضاء ستاد بطور موقت تعیین شده و مسئولیتها بطور موقت به آنان واگذار می شود.

۴- خلاقیت و نوآوری تشویق می شود. کارکنان به ارائه راه حلها و روشهای جدید کاری تشویق
می شوند، برای اینکه ادهوکراسی بر خلاف سلسله مراتب با شکل محیطهای دولتی بزرگ تناقض دارد (کویین، ۱۹۹۹)

جدول ( 2-2 ) مدل ارائه شده توسط کوئین

        نوع فرهنگ

 

متغیرها

سلسله مراتبی عقلایی ایدئولوژیک توافق و مشارکت
هدف سازمانی اجرای فرامین و دستورات تحقق رسالتهای سازمان تحقق اهداف سازمانی مشخص بقای گروه
معیار عملکرد کنترل و ثبات بازدهی و راندمان حمایت خارج از سازمان اتفاق و انسجام گروه
مرجع اختیار قوانین و مقررات رئیس رهبر کاریزما عضویت در گروه
منبع قدرت دانش فنی شایستگی ارزشها منابع غیر رسمی
نحوه تصمیم گیری سلسله مراتبی عقلایی قضاوتی مشارکتی
سبک رهبری محافظه کارانه هدایتی و هدفمدار فردی و مخاطره پذیر حمایتی و دوستانه
شیوه پیروی و قبول سرپرستی و کنترل بر اساس قرار با سازمان شدت تلاش ها تعهد به گروه
معیار ارزشیابی اعضاء ملاک های رسمی بازدهی ملموس تعهد به ارزشها کیفیت روابط
انگیزش امنیت توفیق رشد صمیمیت و همبستگی

 

بنظر می رسد اگر سازمانها دارای هیچ فرهنگ حاکمی نباشند و ازتعداد زیادی پاره فرهنگ تشکیل یافته باشند ، ارزش فرهنگ سازمانی بعنوان یک متغیر مستقل به نحو بارزی تقلیل می یابد ، زیرا در چنین موردی چه چیزی معرف رفتار مناسب یا نامناسب است ، هیچگونه تفسیر یکسانی وجود ندارد . این جنبه ” مفهوم مشترک ” فرهنگ است که آنرا به ابزار نیرومندی در هدایت و شکل دادن به رفتار افراد درسازمانها مبدل ساخته است . ولی نمی توان این واقعیت را نادیده انگاشت که بسیاری از سازمانها دارای پاره فرهنگهائی هستند که می تواند بر رفتار اعضاء تاثیر گذار باشد .

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.