مفهوم يادگيري-پایان نامه درمورد بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

در دنياي كنوني امروز شاهد هستيم كه خدمات و محصولات درحال فزوني است، بازارها در حال جهاني­شدن و فن­آوري در حال تغييرات اساسي مي­باشد. با توجه به اين تحولات، يادگيري يكي از دوره­هاي رقابتي براي سازمان­هاي امروزي محسوب مي­شود. به علت سطح عملكرد و پيشرفت سريع در دنياي امروز، يادگيري مورد نياز سازمان­ها مي­باشد. هر چند كه در بيشتر سازمان­ها هيچ مسيري براي آن مشخص نشده است. بي­شك اينكه كاركنان چه ياد مي­گيرند درآينده سازمان­ها تأثيرگذار خواهد بود .يادگيري در سازمان­ها مي­تواند از طريق انتشار ديدگاه­ها، دانش و مدل­هاي ذهني اعضاي سازمان و بر اساس دانش و تجربه گذشته باشد كه اين مهم بستگي به ساختار هر سازمان دارد. هر چند يادگيري سازمان­ها از طريق افراد و گروه­ها شكل مي­گيرد، فرآيند يادگيري تحت تأثير مجموعه گسترده­تري از متغيرها نيز مي­باشد.

1-1. بخش اول یادگیری سازمانی

1-1-1. مفهوم يادگيري

يادگيري در حقيقت مفهوم بسيار گسترده­اي دارد كه در قالب­هايي چون نگرش­هاي نو، حل مسأله، كاربرد معلومات در استدلال، تفكّر و ….. به وجود مي­آيد. به عبارت ديگر يادگيري فرآيندي است كه در آن رفتارها و پندارهاي افراد تغيير مي­يابد و به گونه­اي ديگر مي­انديشند و عمل مي­كنند. يادگيري را مي­توان اين گونه تعريف كرد: “هر گونه تغييرات نسبتاً دائم در رفتار كه در ا ثر يك تجربه مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد مي­شود”. بسياري از محققان معتقدند يادگيري تغييري است كه بر اثر تجربه يا آموزش در رفتار موجود زنده پديد مي­آيد. ممكن است اين رفتار در كوتاه­مدت يا بلند مدت قابل مشاهده باشد. به هر حال، اين آموخته­ها در طول زندگي موجب تغيير در رفتار و بينش يادگيرندگان مي­شوند.

گرانتهام[1] اظهار مي­دارد كه يادگيري باعث توانايي پاسخگويي سريع­تر و مؤثرتر به محيط پيچيده و پويا مي­شود. يادگيري همچنين انتشاراطلاعات، برقراري ارتباط­، آگاهي و كيفيت تصميم­گيري در سازمان­ها را افزايش مي­دهد( گرانتهام،  2002).

از طرفي تغيير در ادراكات، نحوه تفكّر، به­خاطرسپردن و تشخيص افراد در دايره آثار يادگيري قرار مي­گيرد. سازمان يادگيرنده نيز در فراگيري از همين تعريف تبعيت مي­كند، بدين معني كه چنين سازماني در طول زمان مي­آموزد، تغيير مي­كند و عملكردهايش متحول مي­شود. ميزان موفّقيت هر جامعه، وابسته به توان يادگيرندگاني دارد كه درگير فرآيند يادگيري هميشگي و دائمي هستند.

پس از درك مفهوم يادگيري، موضوعاتي كه اساس رويكرد يادگيري را به وجود مي­آورند بايد مورد توجه قرارگيرند:

  • افراد به روش­هاي مختلف ياد مي­گيرند؛
  • آگاهانه يا آشكاربودن فرآيند يادگيري به فراگيران كمك مي­كند تا كنترل بيشتري بر روي يادگيري خود اعمال كنند؛
  • افراد و گروه­ها مي­توانند ياد بگيرند كه مؤثرتر ياد گيرند؛
  • مديران براي تغيير رفتار خود در جهت حمايت از يادگيري و ترغيب به آن، نيازمند كمك مي­باشند؛
  • لازم است نقش آموزش و آموزش­دهندگان در قالب سازمان يادگيرنده بازنگري شود(كري[2]، 1992).

[1] Grantham

[2] Carre

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.