مهارت‌مورد نیاز هوشمندی رقابتی:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

دانلود پایان نامه

مهارت‌های مورد نیاز هوشمندی رقابتی

1-خصیصه‌ها: خلاقیت، استقامت، مهارت‌های ارتباطی مکتوب و شفاهی، قدرت تحلیل، درک روش علمی، مهارت‌های یادگیری مستقل و شناخت تجاری

2-مهارت‌های آموختنی: تفکر استراتژیک، واژه شناسی کسب و کار، بررسی بازار، مهارت‌های ارائه، شناخت منابع اطلاعاتی اولیه و بررسی روش‌ها، مصاحبه‌های روزنامه‌ای و توانمندی تحلیلگری

3-تجربه‌ی تخصصی: شناخت ساختارهای قدرت درون شرکت و فرایند تصمیم گیری، دانش صنعتی در زمینه‌ی صنعت مورد بررسی، ارتقا مهارت‌های اولیه‌ی تحقیق

کاربران آتی هوشمندی رقابتی به منظور داشتن توانایی هدایت کارا و موثر می‌بایست مهارت‌های  هوشمندی رقابتی خود را کاملا ارتقا دهند. فقدان یک ویژگی خاص می‌تواند از طریق آموزش رسمی حل شود. موارد ذکر شده در بالا از طریق یافته‌های مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا(APQC) تایید شده است. این مرکز بیان می‌کند که افراد با شایستگی بالا باید در فعالیت هوشمندی رقابتی بکار گرفته شوند. منظور از شایستگی، داشتن اندیشه‌ی استراتژیک به همراه مهارت برقراری ارتباطات، تحلیل و مهارت‌های بین فردی است. آگاهی از یک صنعت خاص و مهارت‌های فنی اطلاعاتی نیز برای متخصصان هوشمندی رقابتی مهم است(Cruywagen,2002;Hughes,2005).

در ادامه مهارت‌های لازم در مراحل مختلف چرخه‌ی هوشمندی رقابتی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 

2-1-2-8-1-مهارت‌های مرحله‌ی برنامه ریزی و تمرکز

دوتویت و مولر[1](2004) بیان کرده‌اند که برنامه ریزی 80 درصد و اجرای واقعی آن تنها 20 درصد فرایند هوشمندی رقابتی را تشکیل می‌دهد(Du Toit & Muller,2004). برنامه ریزی، مجموعه عملیات تعریف شده‌ای را برای کارکنان فراهم می‌کند.

واضح است که برنامه ریزی مناسب، ستون فقرات یک فرایند هوشمندی رقابتی است. متخصصان هوشمندی رقابتی باید آمادگی لازم برای اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی را داشته باشند. متخصصان هوشمندی رقابتی باید بدانند چگونه نیازهای اطلاعاتی مشتریان را شناسایی و استخراج کنند. آن‌ها باید از انواع سبک‌های روانشناسی عمومی مطلع باشند تا بتوانند حالات ذهنی مشتریان مختلف را تشخیص دهند و بر اساس آن رهنمودهایی جهت نزدیک شدن به مشتریان ارائه کنند. در نهایت، ضروری است که یک تحلیل شکاف در زمینه‌ی منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای شناخت دقیق مشتری انجام شود(Muller,2000). بنابراین به عنوان شاهدی بر موارد ذکر شده، متخصصان هوشمندی رقابتی باید توانایی جهت‌دهی را داشته باشند، به عبارتی دیگر از شایستگی رهبری برخوردار باشند. علاوه بر این، یک فکر باز و سازماندهی شده به منظور عمق نگری و تعیین اهداف ضروری است( Strauss & Du Toit,2010).

 

2-1-2-8-2-مهارت‌های مرحله‌ی جمع‌آوری

به نقل از هیپز(2006) مهارت‌های ضروری برای جمع‌آوری اطلاعات عبارتند از :

1- شناخت روش‌های گوناگون برای دستیابی به منابع داخلی و خارجی

2- ارزیابی و مدیریت منابع اطلاعاتی اولیه و ثانویه

3- بررسی رسمی و اخلاقی مهارت‌های مربوط به فرایند جمع‌آوری(Heppes,2006).

علاوه براین، افراد باید بدانند چگونه از روایی و پایایی منابع اطمینان حاصل یابند. متخصصان هوشمندی رقابتی باید قادر باشند تا بین معلومات و مفروضات تفکیک قائل شوند(Muller,2000).

هیپز[2](2006) این حقیقت را بیان  می‌دارد که مرحله‌‌ی جمع‌آوری اطلاعات بر چگونگی هدایت فعال هوشمندی در جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوطه مبتنی است. به منظور مدیریت این مرحله قابلیت‌های تحلیلگری که می‌بایست یک متخصص هوشمندی رقابتی دارا باشد، تاکید شده است.

 

2-1-2-8-3-مهارت‌های مرحله‌ی تحلیل

تحلیلگر هوشمندی رقابتی باید خلاق و قادر باشد تا استدلال‌های استقرایی را به خوبی استدلال‌های قیاسی ارائه دهد، باید مهارت به کارگیری روش‌های اساسی تحلیل مهارت را داشته باشد، توانایی حدس زدن عقلایی و اتخاذ رویکرد صحیح برای تحلیل وضعیت را داشته باشد(Heppes,2006). مرحله‌ی تحلیل مشکل‌ترین مرحله‌ی فرایند هوشمندی رقابتی است. بنابراین در کل، مهارت‌های مناسب و مقتضی برای ارزیابی اطلاعات، جستجوی الگوها و ایجاد سناریوهای متفاوت لازم و ضروری است( Heppes,2006).

[1].Du Toit & Muller

[2].Heppes

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.