نظرية اشاعه نوآوري:”پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات”

دانلود پایان نامه

نظرية اشاعة نوآوري[1] :

«راجرز» معروف‌ترين پژوهشگر در پژوهش «اشاعه نوآوری» است. راجرز نوآوري را چنين تعريف مي‌كند: «فكر، روش يا شئي كه فرد يا واحد ديگري از اقتباس آن را نو تصور مي‌كنند.»(سورين، 1381،ص312). از ديدگاه راجرز(2005) اشاعه فرايندي است كه نوآوري از طريق مجاري ارتباطي در طي زمان در ميان اعضاي يك نظام اجتماعي گسترش مي‌يابد. «راجرز» (1983) ويژگيهاي نوآوري و عوامل تعيين‌كننده گسترش آن را به پنج دسته تقسيم كرده است :

مزیت نسبي: ميزاني كه يك نوآوري نسبت به نوآوريهاي پيش از خود بهتر و برتر تصور شود.ماهيت هر نوآوري تعيين كننده نوع مزيت نسبي (اقتصادي، اجتماعي و …) آن است. خصوصيات بالقوه كاربران هر نوآوري نيز عاملي تعيين‌كننده در نوع مزيّت نسبي هر نوآوري به شمار مي‌آيد.

سازگاري: به حد و حدود سازگاري نوآوري با ارزشها، تجربه‌ها و نيازهاي موجود اطلاق مي‌شود. سازگاري بيشتر با نيازهاي كاربران، معناي كارايي و قطعيت بيشتر نوآوري خواهد بود.

پيچيدگي: درجه دشواري شناخت يا استفاده از يك فناوري نوين است. نوآوري را مي‌توان در پيوستاري از پيچيدگي‌ـ سادگي طبقه بندي كرد. برخي نوآوريها از نگاه كاربر پيچيدگي كمي دارند.

سنجش‌پذيري: به ميزاني ارجاع مي‌دهد كه مي‌توان قبل از اشاعه نوآوري، آن را سنجش نمود. نوآوري با قابليت آزمون پذيري، بيشتر از سوي كاربران بالقوه پذيرفته مي‌شود.

مشاهده‌پذيري: درجه‌اي كه نتايج، منافع و خصايص يك نوآوري براي ديگران قابل مشاهده است. منافع و نتايج برخي از انديشه‌ها به آساني قابل مشاهده و قابل انتقال به ديگران و در برخي موارد بر خلاف اين است.

تئوري اشاعه نوآوري همچنين ادعا مي‌كند كه چهار ويژگي كه بر اجراي نوآوري اثر مي‌گذارد عبارت است از: مزيت نسبي، سازگاري، قابل آموزش بودن، قابل مشاهده بودن.

 

 

جدول (2-3): جدول برساخته­هاي اصلي تئوري اشاعه نوآوريها IDT (قربانی زاده وهمکاران، 1390)

عنوان برساخته تعريف
مزيت نسبي ميزان درک از اينكه يک نوآوري مي‌تواند در شرايط فعلي بهبود ايجاد كند (مور[2] و بن باسات[3]، 1991)
سادگي استفاده درک از دشواري يا سهولت به کاربردن يک نوآوري(مور و بن باسات، 1991)
تصور درک از اينكه به کاربردن يک نوآوري تصور يا وضعيت واحدي در يک سيستم اجتماعي پديد مي‌آورد(مور و بن باسات، 1991)
مشاهده پذیری مشاهده ميزان استفاده ديگران از يک سيستم در سازمان(مور و بن باسات، 1991)
قابليت سازگاري ميزان سازگاري يک نوآوري با ارزش‌هاي موجود، نيازها و تجارب قبلي کاربران بالقوه(مور و بن­باسات، 1991)
قابليت توضيح نتايج قابل لمس بودن نتايج استفاده از نوآوري، شامل قابليت ديدن و قابليت ارتباط برقرارکردن(مور و بن باسات، 1991)
استفاده داوطلبانه درك از ميزان اختياري و داوطلبانه بودن نوآوري خاص(مور و بن باسات، 1991)

[1] – Inovation Diffusion Theory (IDT).

[2] – Moore

[3] – Benbasat

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.