نگاشت­های ادراکی فازی-:پایان نامه درباره از نگاشت ادراکی فازی

دانلود پایان نامه

– خوشه­بندی نگاشت­های ادراکی فازی

مدل نگاشت­ ادراکی فازی يك نمودار علت و معلولی است كه نمايشگر روابط بين اجزاي اساسي در نظام­هاي پيچيده است. خبره­هايي كه آشنا به اجزاي نظام و روابط بين آنها هستند ممكن است تعيين كننده روابط موجود در مدل نگاشت­ ادراکی فازی باشند. زماني كه تعداد عوامل زياد باشد و در مدل­سازي به دنبال آن باشيم تا عوامل را دسته­بندي كرده و در حوزه­هاي مشخصي دسته­بندي نماييم، مشكل آنجاست كه با افزايش تعداد آنها و روابط بين آنها خطاي بررسي عوامل بسيار افزايش مي­يابد و خبره به راحتي نمي­تواند روابط صحيح علت و معلولي بين عوامل را مشخص كند. بنابراين براي حل اين مشكل در دسته­بندي عوامل، لازم است مكانيزمي را در نظر گرفت تا با استفاده از آن بتوان روند دسته­بندي عوامل و مشخص نمودن روابط علت و معلولي صحيح را در ماتريس نهايي عوامل تسهيل كرد [83].

خوشه­بندی گراف علت و معلولی و یا همان نگاشت­ ادراکی فازی نه تنها باعث می­شود که گره­های مشابه با یکدیگر شناسایی شوند، بلکه این امکان را می­دهد که ابعاد مساله کوچک شود و یک نگاشت­ ادراکی فازی با تعداد گره زیاد را به نگاشت­ ادراکی فازی با تعداد گره کمتر تبدیل کنیم. شناسایی گره­های مشابه و قرار دادن آن­ها در یک خوشه شناخت بهتری از گره­های گراف و یا به بیانی بهتر، همان متغیرهای کلیدی به تحلیل­گران می­دهد. پس از خوشه­بندی و برچسب­گذاری خوشه­ها بر اساس ویژگی­هایشان، خوشه­ها به دسته­هایی با نام تبدیل می­شوند. لذا می­توان عوامل کلیدی را بر اساس ویژگی­هایشان با یک نام واحد شناسایی کرد [84].

2-9-4- حوزه­های کاربردی نگاشت­ ادراکی فازی

در طول 15سال اخیر، نگاشت­های­ ادراکی فازی در حوزه­های زیادی، در مسائل متنوع و متفاوتی بکار رفته­اند [78و80]. نگاشت­های­ ادراکی فازی به ویژه در دامنه­های دانش نرم (به طور مثال علوم سیاسی، علوم نظامی، تاریخ، روابط بین­الملل، تئوری سازمان) که مفاهیم/روابط سیستم و زبان سیستم هر دو اساساً فازی هستند، قابلیت کاربرد دارد [59]. تسادیراس حوزه­های کاربرد نگاشت­های­ ادراکی فازی را در چهار حوزه اصلی تصمیم­گیری، پیش­بینی، تفسیر و توضیح (فعالیت­هایی که قبلاً انجام شده است) و برنامه­ریزی راهبردی طبقه­بندی کرده است و بیان می­کند که تعداد زیادی از نگاشت­های­ ادراکی فازی، در حوزه صنعت، تجارت و فعالیت­های مالی توسعه یافته­اند [85]. علیزاده كاركردهاي بسياری مانند مدارهاي الكتريكي، پزشکی، سیستم­هاي نظارتي، برنامه­ريزي راهبردي و سازمانی، تحليل شاخص­هاي عملكرد كسب و كار، مديريت پروژه­هاي نرم­افزاري، بازيابي اطلاعات، مدل­سازی نظام­هاي پويای پيچيده و مدل­سازي جهان مجازي را در حوزه نگاشت­ ادراکی فازی طبقه­بندی کرده است [86]. دایلک یامن کاربردهای نگاشت­ ادراکی فازی را در حوزه­های مهندسی، برنامه­ریزی استراتژیک، تکنولوژی اطلاعات، تصمیم­گیری، مدیریت پروژه، تحلیل سرمایه­گذاری، پزشکی، محیط و زیست­شناسی و… قرار داده است [78]. استچ حوزه­های کاربردی نگاشت­ ادراکی فازی را در پنج گروه عمده­­ی پزشکی؛ علوم زمین­شناسی و محیطی؛ مهندسی و حوزه اقتصاد؛ تجارت و مدیریت و سایر موارد طبقه­بندی کرده است [80]. با توجه به کاربرد وسیع نگاشت­ ادراکی فازی در حوزه مدیریت و صنایع و موضوع پژوهش حاضر، خلاصه­ای از کاربرد نگاشت­ ادراکی فازی در این حوزه به ترتیب وقوع آن در جدول (2-3) ارائه شده است.

جدول(2-4): پژوهش­های مرتبط با کاربرد FCM در حوزه مدیریت و صنایع

ردیف کاربرد FCM در مدیریت و صنایع سال منبع
1 کاربرد FCM در جهت مدل­سازی و تحلیل و ارزیابی عملکرد تجاری 1997 [87]
2 برنامه­ریزی راهبردی سیستم­های اطلاعاتی (SISP) 1999 [88]
3 ایجاد مدل برای تحلیل و پیش­بینی بازار سهام 2001 [89]
4 مدل­سازی فاکتورهای سنجش پروژه­های IT و IS 2002 [90]
5 مدل­سازی فازهای اولیه توسعه یک محصول جدید و به عنوان یک مدل پشتیبانی تصمیم­گیری 2003 [91]
6 کاربرد FCM در توصیف یک محیط بازار پویا (مطالعه موردی بازار الکتریسیته در انگلستان) 2004 [92]
7 توسعه یک مدل سنجش نرخ مالیات در اروپا 2004 [93]
8 به عنوان مکمل در تحلیل برنامه­ریزی راهبردی و تجاری فازهای پروژه­های طراحی مجدد 2004 [94]
9 به عنوان ابزاری برای مدل­سازی عوامل تأثیرگذار بر کارایی تجاری مربوط به پراکنده­سازی جغرافیای سازمان­های مالی 2005 [95]
10 بررسی چگونگی اثرگذاری بخشی از شرکت به بخش­های دیگر و مدل­سازی علت و معلولی آن 2005 [96]
11 مدل­سازی یک سیستم برای پشتیبانی از استراتژی تجارت الکترونیکی و قاعده­مندی 2007 [97]
12 مدل­سازی و تحلیل برنامه­ریزی تجاری 2007 [98]
13 مدل­سازی تحلیل ریسک زنجیره تأمین برای دستیابی به رضایت دائم مشتریان 2007 [99]
14 عوامل موفقیت پروژه­های IT با کمک نگاشت ادراکی فازی  (پروژه پرداخت از طریق موبایل) 2007 [60]
15 نگاشت ادراکی فازی  به عنوان ابزاری در برنامه­ریزی منابع سازمان(ERP) در پشتیبانی تصمیم­گیری شرکت 2008 [100]
16 مدل­سازی و پیش­بینی بازار سهام با کمک نگاشت ادراکی فازی 2008 [101]
17 مطالعه روی اعتماد و نقش آن در تجارت الکترونیکی با تحلیل و توسعه مدل نگاشت ادراکی فازی  متناظر با آن 2008 [102]
18 شبیه­سازی عوامل رضایتمندی مشتریان بانک با کمک نگاشت ادراکی فازی 2008 [103]
19 کاربرد نگاشت ادراکی فازی  در سنجش ریسک اعتبار 2009 [104]
20 کاربرد نگاشت ادراکی فازی  به عنوان یک ابزار برای مدل­سازی عوامل مربوط به مدیریت تضاد سازمانی 2009 [105]
21 استفاده از نگاشت ادراکی فازی  در لجستیک و تجارت الکترونیک با شخص ثالث 2010 [106]
22 کاربرد نگاشت ادراکی فازی  در کارت امتیازی متوازن 2011 [107]
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.