وضعیت SMEs در جهان:/پایان نامه درباره رتبه بندی موانع صادراتی

دانلود پایان نامه

وضعیت SMEs در سایر کشورها  و راهبردهای حمایتی دولت ها

رشد و گسترش تجارت جهانی در دهه هاي اخیر موجب افزایش سطح دسترسی کشورها به کالاها و خدمات متنوع، افزایش آگاهی مصرف کنندگان و درنتیجه تغییر ساختار تقاضاي جهانی شده است. به طوري که دیگر صنایع بزرگ انعطاف لازم در جوابگویی به تنوع طلبی مصرف کنندگان را ندارند. این مساله زمینه رشد صنایع کوچک و متوسط را در سطح جهانی فراهم کرده است. امروزه صنایع کوچک در نوآوري و تولید محصولات جدید و همچنین اعمال روش هاي نوین در فرآیند تولید که منتهی به پایین آمدن هزینه می گردد، گوي سبقت را از صنایع بزرگ ربوده اند. بطوري که صنایع کوچک و متوسط استخوان بندي اقتصاد و صنعت بسیاري از کشورها را تشکیل می دهند. جدول 9-2 شاخص مختلف بنگاه های کوچک و متوسط در سایر کشورها را می نشان داد می دهد.

 

 

جدول 2-9: شاخص های بنگاه های کوچک و متوسط در سایر کشورها (شهبازی، 1391)

% آمریکا آلمان ژاپن فرانسه انگلستان کره جنوبی هند ترکیه
SMEs  از کل بنگاه ها 97.2 99.8 99.4 99.9 96 97.8 98.6 99.5
SMEs  از کل اشتغال 50.4 64 81.4 49.4 36 61.9 63.2 61.1
SMEs  از کل سرمایه گذاری 38 44 40 45 29.5 35.7 27.8 65.5
SMEs  از ارزش افزوده کل 36.2 49 52 54 25.1 34.5 50 37.7
SMEs  از کل صادرات 32 31.1 38 23 22.2 20.2 40 8
SMEs  از کل اعتبارات 42.7 35 50 48 27.2 46.8 15.3 4

 

 

 

 

 

 

2-6-1. تجربه ایتالیا

در ایتالیا SMEs  چه در توليد و چه در صادرات اهميت زيادي در اقتصاد اين كشور دارند. قواعد رفتاري با اين بنگاه ها مبتني بر قواعد تنظيمي از سوي اتحاديه اروپا مي باشد. SMEs  در ايتاليا به دليل نوع توليدي كه در آن مزيت دارند، متكي بر كيفيت، طراحي، تنوع و بسته بندي خود مي باشند، مثل SMEs  پوشاك، چرم و … كه قادرند مستقل از شركتهاي فرامليتي فعاليت كنند زيرا خودكالاي نهايي توليد مي كنند.

مزيت هاي رقابتي كسب و كارهاي كوچك ايتاليا مبتني بر مشخصه هاي اساسي نظام توليدي ايتاليا يعني تاكيد بر كيفيت، تنوع، طراحي و بسته بندي است. براي SMEs  در جنوب ايتاليا اين فرهنگ كه توجه به كيفيت، راه تقويت موفقيت آنان در بازار است، به امري پذيرفته مبدل شده است. همچنین SMEs  جنوب ايتاليا بر عامل خلاقيت به عنوان راه پيش رو متمركز شده اند (دباغ، 1384). همچنين سياست هاي متخذه در رابطه با بنگاه هاي كوچك در اين كشور در پي آن است كه مضرات مربوط به توليد در سطحي محدود توسط اين بنگا هها را با حمايت هاي مالي، كاهش دهد.

سياستهاي دولت ايتاليا درمورد SMEs  بيشتر از راه ارايه تسهيلات وحمايتهاي مالي براي كاستن از معايب توليد در مقياس كوچك صورت مي پذيرد. مهمترين اهداف و سياست هاي حمايتي كه دولت در اين زمينه دنبال مي كند، عبارتند از:

 • مدرن كردن تجهيزات و ماشين آلات توليدي و انتقال فن آوري هاي نوين با هدف بهبود رقابت و افزايش بهره وري در SMEs .
 • حمايت از تحقيقات به ويژه تحقيقات كاربردي.
 • تثبيت موقعيت و تلاش براي بهبود جايگاه رقابتي آنها در بازارهاي خارجي.
 • بهبود كيفيت و افزايش كميت خدماتي كه به SMEs داده مي شود.
 • اصلاح قانون كار با هدف افزايش اشتغال و افزايش انعطاف پذيري در بازار كار.
 • توسعه بازرگاني خارجي و تلاش براي ادغام بيشتر كشور در اقتصاد بين الملل.
 • تشويق و حمايت از كارآفرينان و مديران كسب و كارهاي كوچك و متوسط در زمينه هاي بهينه سازي روش هاي توليد (اعم از طراحي، استفاده از مواد اوليه و قطعات با كيفيت هاي قابل قبول و آشنايي با فن آوري مولد) كه نتيجه آن، كاهش ضايعات، كاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره وري و در نهايت توليد كالاهاي پيچيده مهندسي و صنعتي مي باشد.
 • تشويق و حمايت همه جانبه آن دسته از كارآفرينان بنگاه هاي كوچك و متوسط كه با مراكز تحقيقاتي خاص صنايع كوچك و متوسط (پاركهاي فن آوري صنايع كوچك) و موسسات تحقيقاتي توسعه فن آوري همكاري نمايند.
 • افزايش اعتبارات و توسعه حمايتهاي مالي دولت از صندوقهاي اعتباري صنايع كوچك و متوسط، خاص مدرن كردن روشها و تكنولوژي هاي ساخت و توليد.
 • حمايت گسترده تر از شبكه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني و ارايه خدمات مشاوره اي به صنايع كوچك و متوسط.
 • تقويت بخشهاي بازرگاني و اقتصادي سفارتخانه هاي ايتاليا در ديگر كشورهاي دنيا و تلاش در راستاي شناسايي فرصت هاي فروش، سرمايه گذاري، جذب تكنولوژيها و معرفي توانايي هاي صنايع كوچك و متوسط ايتاليا به ديگر كشورها و كسب بازارهاي جديد براي آنها.
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.