ويژگي­ سازمان­ يادگيرنده-پایان نامه درمورد بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

 ويژگي­هايسازمان­هاي يادگيرنده

در مورد ويژگي­هاي سازمان­هاي يادگيرنده نظريات زيادي ارائه شده است. برخي صاحب­نظران سازمان يادگيرنده را با خصوصيات زير معرفي مي­كنند:

 • سازمان­هاي يادگيرنده بيش از آن كه يك نظريه يا يك مدل سازماني باشند انعكاس­دهنده نوعي تفكّر و بينش در مورد انسان، كار، سازمان و مديريت است .
 • سازمان يادگيرنده داراي چشم­انداز روشن و مورد توافق درباره اختصاص­هاي آينده رشد و تحول سازمان و كاركنان است .
 • در سازمان يادگيرنده؛ اطلاعات در تمامي سطوح سازماني به طور روان جريان دارد و يادگيري بطور همزمان در چهار سطح فردي،گروهي، ميان­گروهي و سازماني تحقّق مي­يابد.
 • در سازمان يادگيرنده، الگوهاي نويني براي گسترش دامنه تفكّر رواج مي­يابد و فضاي كلي آن مشوق و حامي آرمان­طلبي و نوآوري است .
 • در سازمان يادگيرنده، كاركنان به طور مستمر قابليت­هاي خود را در مسير تحقّق اهداف مشترك فردي و سازماني گسترش مي­دهند واعضاي آن به خوبي آموخته­اند كه چگونه به طور دسته جمعي ياد بگيرند و ياد بدهند.
 • در سازمان يادگيرنده، ملاك­هاي ارزشيابي عملكرد و رشد و ارتقاي كاركنان، مستقيماً بر فرآيندهاي ياددهي و يادگيري سازمان متكي­اند و چنين فرآيندهايي را تقويت مي­كنند.
 • در سازمان يادگيرنده، تمامي كاركنان­، مشتريان ، عوامل محيطي و حتي رقباء به منزله منابع اطلاعاتي ارزشمندي در نظر گرفته مي­شوند كه مي­توان دانش زيادي را از آنان گرفت و با اتكاي به اين آموزش­ها، فرآيند بهبود مستمر سازمان را سامان بخشيد.
 • در سازمان يادگيرنده، آموخته­ها به سرعت وارد فرآيندهاي عملياتي مي­شوند و ارتقاي سطح كمي و كيفي عملكردها را موجب مي­گردند.
 • سازمان يادگيرنده ضروري­ترين، پربازده­ترين و دورانديشانه­ترين سرمايه­گذاري­هاي خود را سرمايه­گذاري در توسعه منابع انساني مي­داند.
 • سازمان يادگيرنده داراي كاركناني شاد، اميدوار و بلندپرواز است كه از عضويت خود در آن سازمان احساس غرور و مباهات مي­كنند (قهرماني، 1383، 10).

در جايي ديگر مشخصات معمول سازمان يادگيرنده را مي­توان در تقويت­ها و تشويق­ها و ممانعت­ها اين گونه تشريح كرد:

تقويت­ها و تشويق­ها :

 • فعاليت­هاي خلّاقانه شامل كشف مسأله و اجراي راه­حل ؛
 • نقطه­نظرات متفاوت و تداوم پرسش و تحقيق ؛
 • برخورد واقعي و پرهيز از برخورد عاطفي ؛
 • مسئوليت­پذيري در برابر اشتباهات و تقصير را به گردن ديگران نيانداختن ؛
 • تجربه، نوآوري و ريسك­پذيري ؛
 • اختيار­دادن به كاركنان ؛
 • يادگيري رقابتي .

ممانعت از:

 • برخوردهاي خصمانه ؛
 • برخوردهاي عاطفي .

بطور خلاصه افراد در يك سازمان يادگيرنده ايده­آل بطور جدي و خلاقانه مي­انديشند، عواملي كه در درك يك موقعيت دخالت دارند را بررسي مي­كنند و نسبت به نقطه­نظرات يكديگر حساس  هستند( لارنس،1998 ،2).

يكي ديگر از صاحب­نظران يادگيري سازماني بنام گارت[1](1990) براي ساز مان­هاي يادگيرنده سه ويژگي زير را ذكر كرده است:

 • كاركنان را در تمام سطوح تشويق مي­كنند تا به طور منظم و جدي از محيط كار خود بیاموزند؛
 • در سازمان براي شناخت و يادگيري و حركت و ادامه آن وضعيتي به­وجود مي­آورند كه لازم و ضروري است .
 • به يادگيري بها و ارزش مي­دهند و شرايطي ايجاد مي­كنند تا حالت خود انتقالي به طور مداوم ادامه يابد (ايران­نژاد ، 1378،22).

[1] Garret

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.