پایان نامه درباره مدیریت دانش :استراتژی های انسان محور

دانلود پایان نامه

1استراتژی های انسان محور

استراتژی انسان محور براین باور است که با ارزش ترین دانش، دانش ضمنی موجود در ذهن مردم بوده و ارتباطات مستقیم فرد به فرد و روابط اجتماعی نقش مهمی در آن ایفا می کند (چوی و همکاران، 2008). این استراتژی را می توان استراتژی شخصی سازی نیز نامید. در این استراتژی، فرایند کسب دانش از طریق تجارب و باورهای مردم اتفاق افتاده و در نتیجه وقت گیر، گران و کند است. بنابراین، انتقال کارآمد دانش ضمنی، نیازمند تدوین آن به فرمت صریح می باشد. با توجه به تاکید این استراتژی بر ارتباط مستقیم افراد جهت به اشتراک گذاری دانش موجود، فناوری اطلاعات برای کمک به ذخیره سازی دانش مورد استفاده قرار می گیرد (چوی و لی، 2003).

2-4-2-2- استراتژی های سیستم محور

استراتژی سیستم محور بر توانایی ایجاد، ذخیره،  به اشتراک گذاری و استفاده از مستندات دانشی یک سازمان تاکید دارد (نظافتی و همکاران، 1391). در این استراتژی، دانش صریح و روشن با دقت در پایگاه داده ها طبقه بندی و ذخیره شده و برای استفاده هر فردی در سازمان آماده است (سلکوک، 2010). تلاش این استراتژی برای افزایش کارایی سازمانی، تدوین و استفاده مجدد از دانش، از طریق فناوری اطلاعات پیشرفته است (همان منبع، 463). این استراتژی تحت عنوان استراتژی کد گذاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

2-4-2-3-استراتژی های پویا

چوی و لی، نشان دادند مجموعه ای مرکب از استراتژی های انسان گرا و سیستم گرا منجر به عملکرد بهتری می گردد، این استراتژی، ترکیبی از مفاهیم استراتژی های انسان محور و سیستم محور است که بر دانش صریح و ضمنی تمرکز دارد. ترکیب دانش ضمنی و صریح شامل به اشتراک گذاری دانش نیز می شود. به اشتراک گذاری دانش، دانش موجود را پربارتر ساخته و به ایجاد دانش جدید کمک می کند (جانسن و اولسن، 2003).

این موضوع که سازمان ها بدانند در شرایط مختلف روی کدام استراتژی مدیریت دانش تمرکز کنند، حائز اهمیت است. برخی مطالعات، رابطه ای تکمیلی بین استراتژی های مدیریت دانش پیشنهاد می کنند در حالیکه برخی دیگر تاکید بر جداگانه دنبال کردن این استراتژی ها دارند (چوی و همکاران، 2008).

رویکرد پویا نشان می دهد که شرکت ها استراتژی های خود را با ویژگی های دانش همسو می کنند (لی و کیم، 2002). استراتژی تمرکز پیشنهاد می کند که شرکت باید روی یکی از استراتژی ها (انواع سیستم گرا و انسان گرا) تمرکز کند، در حالی که رویکرد بالانس و رویکرد پویا معتقدند که سازمان باید از هردوی استراتژی ها استفاده کند. هردو رویکرد تمرکز و بالانس ماهیت پویای دانش را نادیده می گیرند (نوناکا، 2002). زیرا که در حالی که دانش باید به عنوان یک فرایند فعال مورد آنالیز قرار بگیرد که به طور مستمر در حال تغییر است، این دو دیدگاه رویکردی ایستا به آن دارند. در رویکرد پویا انتخاب استراتژی مدیریت دانش بر اساس ویژگی های دانش سازمانی متغیر است. در این صورت استراتژی در هر برهه از زمان و با توجه به پویایی های دانش سازمانی ممکن است با استراتژی های انسان گرا، سیستم گرا یا بالانس نزدیک شود. جدول 4- 2 چگونگی رابطه میان دونوع استراتژی کلان مدیریت دانش و انواع دانش آشکار و ضمنی را نشان می دهد (مایر و ریموس، 2001).

 

استراتژی / دانش

 

 

سیستم گرا

 

 

 

 

انسان گرا

ضمنی آشکار
ایجاد شبکه هایی از طریق فناوری اطلاعات (ویدئو کنفرانس، گروه افزار و حقیقت مجازی)؛                         تسهیل ملاقات های رو در روی فرد – مستندات کدبندی دانش با استفاده از تکنولوژی تاکید به
جماعت های کاری، گروه های بحث و گفتگو، میزهای همیاری، تاکید بر ارتباطات فرد به فرد کمک به انتقال مفاهیم جدید ایجاد شده، تجزیه و تحلیل مفاهیم با استفاده از ملاقات های رو در رو (آن طور که در شرکت های ژاپنی استفاده می شود)

 

جدول4-2:رابطه میان استراتژی های مدیریت دانش با انواع دانش (مایر و ریموس، 2001)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.