پیدایش مدیریت منابع انسانی،پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی:

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی ، ساختار و سازماندهی آن به شکل امروزی همگی نتیجه تعامل میان مجموعه حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی در انگستان( حدود سال 1760) آغاز شده است. و تا به امروز ادامه دارد. البته پیدایش و رشد تدریجی مدیریت منابع انسانی به پیشتر از آن و به دوران باستان باز می گردد. و شواهدی از تشکیل اصناف و بروز اعتصابات کارگری منظم و سازمان یافته در روم و مصر مشاهده شده است تحقیقات نشان می دهد که پیشه وران و صنعتگران رومی در قرن هفتم قبل از میلاد اتحادیه ها و سندیکاهایی بوجود آورده بودند که اعضای آن را اصناف مختلفی مانند صنف مطرب( نوازنده) طلاکار، مسگر، سفالگر، رنگرز، کفاش و مهتر تشکیل می دادند. همچنین تحقیق دیگری نشان می دهد در 1100 سال قبل از میلاد، بردگانی که در یکی از معابد مصر به کار وا داشته شده بودند دست به اعتصاب زدند. اما مقصود در اینجا یک مرور تاریخی نیست بلکه شرح وقایع مهمی است که در پیدایش اداره امور کارکنان به عنوان واحدی مستقل و دارای وظایفی کاملا تخصصی تأثیر بسزایی گذاشته اند.(سعادت، 1391)

2-2-1 انقلاب صنعتی:

انقلاب صنعتی تقریبا همزمان با سایر تحولات عظیم علمی، فلسفی و سیاسی قرون هفدهم و هجدهم در اروپا  به وقوع پیوست منظور از انقلاب صنعتی، جانشین کردن ماشین به جای انسان در صنعت است. یکی از نتایج مستقیم انقلاب صنعتی، پیدایش کارخانه های بزرگ در جوامع صنعتی بود که برای اولین بار ، استخدام و تمرکز عده کثیری کارگر را در یک مکان و زیر یک سقف ایجاب نمود.

استفاده از ماشین و رواج و توسعه سیستم تولید کارخانه ای موجب جهش عظیمی در توان تولید بشر شده است. با ورود ماشین به صحنه، امکان تقسیم کار به اجزای کوچکتر فراهم شد و هر کس موظف به انجام دادن بخش کوچکی از کل کار در کارخانه با سیستم تولیدی گردید استقرار کارخانه و برقراری یک نظام تولیدی مبتنی بر آن و لزوم استخدام وتجمع عده کثیری کارگر در یک مکان، نیاز به ایجاد نظام جدیدی داشت که سرپرستی و کنترل گروههای کارگری را امکان پذیر کند. به دلیل تقسیم کار از یک سو و پیوستگی مراحل مختلف کار با یکدیگر از سوی دیگر، کارگران می بایست همه با هم در ساعتی معین با سوت کارخانه کار را آغاز می کردند و همه با هم در ساعتی معین و باسوت کارخانه به آن خاتمه می دادند علاوه بر این، مدیریت، با وضع قوانین و مقررات و با سرپرستی و نظارت دائم باید مطمئن می شد که کار در طی روز طبق برنامه پیش می رود این نظام منجر به پیدایش سلسله مراتبی جدید، متشکل از مالکان کارخانه، مدیران، سرپرستان ، سرکارگران ، و کارگران گردید در حالی که در کارگاههای قرون وسطی فاصله اجتماعی چندانی میان صنعتگر( صاحبکار) و شاگردان او وجود نداشت. در این نظم جدید فاصله طبقاتی میان مالک کارخانه و کارگران بسیار زیاد شده بود. در واقع، انقلاب صنعتی با تشدید اختلافات در طبقات اجتماعی ، نظام اجتماعی جدیدی را پایه گذاری کرد.

از ویژگی های دیگر نظام صنعتی جدید بی اعتنایی به جنبه های عاطفی و عدم رعایت اصول انسانی در کارخانه ها بود بیشتر کارکنان ساعت های طولانی به ازای دستمزدی ناچیز در وضعیتی بسیار طاقت فرسا و غیر انسانی در سرما و گرمای شدید محیطی آلوده پر سر و صدا و غبار آلود کار می کردند. در ارزیابی کلی تبعات انقلاب صنعتی باید گفت که از نظر اقتصادی، انقلاب صنعتی تحول بزرگی به وجود آورد و موجب افزایش چشمگیر تولید و بازدهی، تراکم سرمایه و دارایی در نتیجه رونق فوق العاده تجارت و شتاب گرفتن فعالیت های بازرگانی گردید اما کارگر در این دوره متاعی برای خرید و فروش محسوب می شد و به دلیل رواج سیاست اقتصادی آزاد( سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی) دولت در موقعیتی نبود تا با وضع قوانین و مقرراتی ، قشر کارگر را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد، به عنوان یک نتیجه گیری کلی باید گفت که انقلاب صنعتی، آثار اقتصادی مثبت و آثار اجتماعی منفی بسیاری به دنبال داشت. (سعادت، 1391)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.