گسترش دولت الکترونیک//پایان نامه درباره خدمات دولت الکترونیک

دانلود پایان نامه

گسترش دولت الکترونیک

همانند تغییرات مهیجی که درتجارت الکترونیک و مبادلات الکترونیک صورت گرفت، انقلاب دولت الکترونیک نیز پتاسیل شکل دهی مجدد بخش عمومی ودولتی و بازسازی رابطه بین شهروندان و دولت را دارد. در بررسی جهانی اداره سازمان ملل متحده آمریکایی استاندارد عمومی[1](2000)،یا پنج مقوله برای ارزیابی یک سنجش جهانی، پنج دسته و گروه برای سنجش میزان پیشرفت دولت الکترونیک دریک کشورشناسایی شده­اند. میزان پیشرفت دولت الکترونیک در یک کشور را می­توان براساس مقوله­های ذیل شناسایی کرد:

  1. وجودیک وب نوظهور: یک کشور ممکن است یک و یا چند وب سایت رسمی دولتی و ملی داشته باشد که اطلاعات آماری را دراختیار کاربر قرار داده و این وب سایت­ها به عنوان ابراز روابط عمومی به کار می‏روند.
  2. وجودشبکه ارتقاء یافته وب: همین‏طور که اطلاعات توسط کاربران که گزینه­های بیشتری برای دسترسی به اطلاعات دارند دینامیک و پویاتر می‏شوند، تعدادصفحات وب دولت نیز افزایش می‏یابد.
  3. وجود شبکه وب تعاملی: تبادلات رسمی­تری بین یک کاربر و تأمین‏کننده خدمات دولتی رخ می‏دهد؛ به‏طور مثال فرم­ها را می‏توان دانلود کرد با نرم افزارهایی به­صورت آنلاین در دسترس قرار می­گیرند.
  4. وجود شبکه وب تراکنشی: سرویس دستری آسان کاربران بوسیله­ی نیازهایشان با انجام آنلاین تراکنش­های رسمی مانند پرداخت مالیات؛ وهزینه ثبت ، اولویت بندی می‏شود.
  5. وجود شبکه وب کاملا مجتمع: ادغام و یکپارچگی کامل همه‏ی خدمات الکترونیکی دولت از طریق یک پرتال خرید تک استاپ(اداره سازمان ملل متحده آمریکایی استاندارد عمومی، 2000).

مشخصه ها و ویژگی های انواع دولت الکترونیک

 

جدول(2-1) ویژگی انواع دولت الکترونیک (فانگ، 2002)

مورد اطلاعات ارتباط آنلاین تراکنش
G2Cو C2G درخواست اطلاعات ازیک کارخانه یا یک شهرونددرباره مالیات، مجوزهای تجارت و کسب وکار، دفاترثبت،قوانین، برنامه­های سیاسی،مسئولیت­های اجرایی و غیره. درخواست اطلاعات و بحث درباره پیشرفت­های مدیریتی و اجرایی و محصولات بابرقراری ارتباط با سیاستمداران ، مقامات و غیره. ارائه­ آنلاین خدمات و ارسال نتایج با انتخابات الکترونیک، فراهم آوردن یک راه حل به صورت آنلاین و مشارکت آنلاین و غیره.
G2BوB2G در خواست­های اطلاعات ازیک کارخانه یایک شهرونددرباره مالیات، مجوزهای کسب وکار، دفاترثبت، قوانین، برنامه‏های تجاری، روی تجارت، مسئولیت‏های اجرایی و مدیریتی و غیره. درخواست اطلاعات و بحث درباره­ی پیشرفت های اجرایی و مدیریتی برای تجارت و محصولات بابرقراری ارتباط با سیاست‏مداران،مقامات و غیره. ارائه آنلاین خدمات و ارسال نتایج با تراکنش الکترونیک مربوط به حسابداری، حسابرسی الکترونیکی،تدارکات الکترونیکی، خریدالکترونیک و غیره.
G2C مبادله اطلاعات میان مقامات مختلف و میان سطوح مختلف سیاسی،توجه کردن به قوانین و مقررات اجرایی، ایجاد خط مشی،داده­ها،پروژه هایابرنامه ها،اطلاعات زمینه­ای برای اتخاذ تصمیمات و غیره. اطلاعات بین مقامات مختلف که درسطوح و رده­های مختلف هستند مبادله می­شود بابحث مجامع باداشتن ارتباط درهنگام مذاکرات و اتخاذتصمیمات باداشتن تعامل با توجه به قوانین ومقررات اجرایی،پروژه‏ها یا برنامه­ها و غیره. جریان کاربین سازمانی ومبادله داده ها،مبادله خط مشی و راه حل به صورت آنلاین مدیریت اطلاعات و دانش و غیره.
N2GوG2N تبادل اطلاعات با توجه به قوانین اجرایی،خط‏مشی اجرایی، داده‏ها، دفاترثبت، قوانین، برنامه­های سیاسی، اطلاعات زمینه‏ای برای اتخاذ و تصمیمات و غیره. اطلاعات بین سازمان­ها و آژانس‏های مختلف مبادله می‏شودبا بحث جامع،داشتن ارتباط در مذاکرات واتخاذ تصمیمات باتعامل با توجه به قوانین مقررات اجرایی. جریان کارفراسازمانی،ومبادله‏ی خط‏مشی و راه حل ،داده‏ها، مدیریت دانش و اطلاعات و غیره.
G2E تبادل اطلاعات با توجه به کارهاو عملکرد،خط مشی کارکنان،داده­ها و توجه به مدیریت شغلی ورشدوگسترش کارمندان دولتی و غیره. اطلاعات بین بخش‏ها و افراد مختلف مبادله می شودبابحث جامع­بابرقراری ارتباط مذاکرات واتخاذتصمیمات­باتعامل باتوجه به کارها وعملکرد وغیره. جریان کاربین فردی،وتبادل خط مشی پرسنل و راه‏حل،داده‏ها،مدیریت اطلاعات و دانش،مشارکت آنلاین و غیره.

[1]-United Nations- American Standard Public Administration) Un/Aspa(

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.