تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65 بند دوم:…

توازن منافع میان سرمایه­گذار و سرمایه­ پذیردر قراردادهای بین­المللی نفتی

: رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین­المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی…

جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی

الف : بیان مسئله امروزه کرامت انسانی از موضوعات بسیار مهم و اساسی درحوزه حقوق بشر…

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی.. 27     1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی.. 27     1-2-2-1-2-2.…

نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی

فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با…

حق بر هوای پاك و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

طرح موضوع تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت…

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به…

حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22 ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23 مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24 گفتار اول :…

حمایت از میراث فرهنگی زیرآب در ایران وحقوق بین الملل

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین…

حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان

الف- بیان مساله در نظام سیاسی جدید افغانستان که  از اواخر سال 1380 هجری خورشیدی بنیان…