دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن مبتنی برآموزه‌های قرآن

قانون اساسی ایران، خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان…

پژوهش دانشگاهی – غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی- قسمت ۱۸

۳۵) قریشی، علی. قاموس. ج۲، تهران: دارالکتب الاسلامیه ، چاپ ششم، ۱۳۷۱ش.۳۶) کاپلستون، فردریک. تاریخ فلسفه. ج۵، ترجمه‌…

جستجوی مقالات فارسی – غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی- قسمت ۸

امام صادق(ع) در مورد غرور می‌فرمایند: «اَلمَغرُورُ فی الدُّنیا مِسکینٌ وَ فِی الاخِرَه مَغبِونٌ لِاَنَّهُ باعَ…

مقاله علمی با منبع : غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

ب. منابع عربی ۱۳۵ج. منابع انگلیسی ۱۳۶فصل اول: کلیات۱-۱ مقدمه۱-۱-۱ تعریف مسأله و سؤال‌های تحقیقفیلسوفان اخلاق…