شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی

اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع…

ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

الف) بیان مسأله : تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم…

منابع مقالات علمی : تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در …

منابع رشد اقتصادی عواملی هستند که میزان تولید برای هر واحد نهاده کارگر را افزایش میدهند،این…