تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65 بند دوم:…

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی.. 27     1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی.. 27     1-2-2-1-2-2.…

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به…

راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

2-2-2-3 طلاق در آیین اسلام………………………… 19 2-3 آسیب شناسی طلاق……………………. 20 2-3-1 مهمترین پیامدهای طلاق………………….. 23…

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

: 1)بیان مسأله : دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و…

شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران مهر 1394

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12 بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12 بند دوم:…