حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به…

حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22 ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23 مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24 گفتار اول :…

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

: 1)بیان مسأله : دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و…