حق بر هوای پاك و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

طرح موضوع تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت…

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به…

حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22 ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23 مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24 گفتار اول :…

حمایت از میراث فرهنگی زیرآب در ایران وحقوق بین الملل

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین…

حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان

الف- بیان مساله در نظام سیاسی جدید افغانستان که  از اواخر سال 1380 هجری خورشیدی بنیان…

شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران مهر 1394

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12 بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12 بند دوم:…

ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

2-1-2-1        ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) 9 2-1-2-2        ضمان قراردادی.. 10 2-1-2-3        ضمان قهری.. 10…